INFORMACIÓ ACTUALITZADA DELS LLOCS OBJECTE DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, aconseguim dades més concretes dels llocs que s’oferiran en els concursos d’estabilització!

 

Durant la primera reunió del Grup de Treball per Reduir la Temporalitat d’avui, dilluns 25 d’abril de 2022, l’administració, a petició de CCOO, ens ha facilitat xifres de les places que s’oferirien en els processos d’estabilització, que són encara insuficients però una mica més concretes que les facilitades el dimecres passat, ja que aquesta vegada han estat dividides per grups.

En el cas concreto de l’àmbit d’Execució Penal, que inclou també Justícia Juvenil, els llocs que serien objecte dels processos d’estabilització serien els següents:

 

 

CCOO vam demanar per transparència el dijous passat les xifres exactes de llocs de treball que s’oferiran per concurs i per concurs oposició d’estabilització desglossats per cossos, categories i centres de treball amb els codis plaça específics de cada lloc computat!

 

 

Barcelona, 25 d’abril de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LAS ÚLTIMES DADES SOBRE ELS LLOCS DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!