INSTRUCCIÓ 2/2021 S’HAN TORNAT BOJOS 2a PART

 

I A MÉS ESTAN CECS I SORDS

 

El passat 6 de maig CCOO vam publicar un escrit sobre el despropòsit que suposa la circular 2/2021 que introdueix el nou protocol d’aplicació de mesures de contenció i en el qual vam sol·licitar la seva suspensió, i paral·lelament també vam demanar per mitjà d’escrit registrat que hi hagués una reunió urgent per a tractar el tema.

Aquest dimecres 19 de maig de 2021 una reunió COVID es va convertir en una aspra, desagradable, però sobretot desesperant discussió sobre la circular 2/2021 que demostra clarament que els administradors que fins ara han governat el sistema penitenciari català viuen en un món a part, cecs i sords a l’experiència dels treballadors penitenciaris, la qual ignoren excepte en el que pugui reforçar els seus prejudicis.

CCOO hem demanat encaridament durant la reunió que SE SUSPENGUÉS l’aplicació de la circular i hem realitzat una detallada exposició de motius:

 • El protocol no fa cap referència a mesures de seguretat del personal.
 • Menysprea la nostra experiència d’anys. Ignora la nostra capacitat per a adaptar-nos a la situació, el mitjà i les persones.
 • Està ple d’errors, omissions, dolents redactats i decisions extraordinàriament discutibles, problemàtiques i fins i tot nocives:
  • Estableix una contenció verbal d’acord amb un protocol teòric, inflexible i d’obligat compliment, impossible d’aplicar en moltes situacions i que unes altres no sols no arregla la situació sinó que fins i tot l’agreuja encara més
  • Introdueix l’abolició de l’escorcoll integral per als ingressos en aïllament provisional.
  • Deroga la circular sobre immobilitzacions psiquiàtriques, però no la substitueix per una altra. Només diu que hi haurà una per al PHPT, la UHPP i la UP del C.P. Brians 2, deixant les altres unitats psiquiàtriques amb el protocol estàndard i no adaptat a la seva situació especial.
  • Es prohibeix taxativament durant la immobilització aplicar qualsevol mesura que pugui produir dolor, la qual cosa exclou les luxacions i pràcticament qualsevol tècnica de control de persones alterades.
  • No tracta de manera adequada els problemes de seguretat física i sanitària del personal que generen les escopinades dels interns, facilitats enormement per la nova posició d’immobilització de decúbit supí.
  • No regula com usar l’escut invertit de protecció, que es pot i que no es pot fer amb ell.
  • Introdueix la cel·la encoixinada per a evitar les immobilitzacions, però no dóna cap mena d’informació ni detalla res.
 • Alguns centres no disposen dels espais als quals es fa referència al protocol. I tampoc es disposa del personal per poder aplicar aquestes mesures.
 • Es produeix un augment salvatge de la càrrega burocràtica, com múltiples annexos a emplenar però, com sempre, amb el mateix personal escàs i sobrepassat, si no inexistent.

L’Administració, la veu cantant de la qual la va portar la Subdirectora General de Centres, es va mostrar clarament incòmoda i va evitar qualsevol mena de discussió sobre la majoria de punts exposats per CCOO, que demanàvem respostes concretes, centrant-se en el que segurament considera les seves més importants mesures, i que pel que sembla són la contenció verbal i l’abolició dels escorcolls integrals per als interns ingressats en aïllament provisional.

En referència a aquests punts CCOO els hem intentat fer veure que els treballadors i treballadores d’interior fa molt temps, en molts casos dècades, que apliquem contenció verbal, però que el protocol d’actuació triturava aquesta experiència vital i insubstituïble substituint-la per un guió inflexible parit en un despatx per gent que no havia trepitjat un pati en la seva vida.

La Subdirectora General, molt alterada, i que curiosament no va aplicar el seu propi guió de contenció verbal detallat en la pàgina 11 del protocol, va insistir que aquest s’havia realitzat amb la col·laboració d’un equip que també incloïa treballadors qualificats d’interior.

Pressionada per CCOO, la Subdirectora General de Centres va admetre que la formulació del protocol va generar moltes discussions, que va haver-hi almenys tres redactats i que no sempre va haver-hi acord, la qual cosa indica que fins i tot dins d’aquest grup triat amb secretisme i a dit va haver-hi alguna resistència i bastant polèmica.

Respecte al tema de l’escorcoll integral als interns ingressats en situació d’aïllament provisional, CCOO vam defensar que s’apliqués en tot moment tal com habilita l’article 68.2 del RP:

“Por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del Establecimiento, se podrá realizar cacheo con desnudo integral con autorización del Jefe de Servicios”

L’Administració, defensant en tot moment la seva mesura, va contestar que un ingrés en aïllament provisional no era una situació individual i contrastada amb motius de seguretat concrets i específics, i no se li va poder moure gens ni mica d’aquí. A més sorprenentment va afegir que la instrucció 1/2008 deixava als treballadors en inseguretat jurídica, al que CCOO vam respondre que quants problemes judicials s’havien produït durant els 13 anys d’aplicació que justifiquessin una volta de rosca d’aquestes dimensions que posava en subhasta la seguretat física dels treballadors dels DERTs.

Respecte al tema de la cel·la encoixinada, CCOO hem demanat detalls sobre ella, que protocol d’actuació hi haurà, contracte, etc. Però l’administració només ha informat que havien contactat amb diverses empreses, que només una irlandesa els havia agradat i que estaven provant amb ganivets i encenedors si aguantava el material. Sense ànim de menysprear a l’equip que duu a terme l’estudi, ja veurem quan un intern realment alterat, agressiu, amb creativitat desbordant a l’hora d’usar el que tingui a mà i al qual no s’ha pogut escorcollar integralment s’introdueixi en una d’aquestes cel·les encoixinades.

A pesar que CCOO hem insistit diverses vegades a tractar també altres temes de la circular, com que passa ara amb les immobilitzacions en els mòduls psiquiàtrics, el tema dels annexos a emplenar per CUSIs i Caps de Serveis, etc., etc., l’Administració ha passat per damunt com a manera d’evitar comprometre’s en les respostes.

Per a CCOO, és clar que la circular 2/2021 ha estat publicada de manera prematura, insuficientment treballada, i per descomptat sense haver-la consultat amb els treballadors, especialment Caps de Servei, CUEs i CUSI, malgrat el seu indubtable calat, i que la publicació i aplicació del protocol s’ha produït exclusivament PER RAONS DE PROPAGANDA POLÍTICA, DEIXANT UNA PATATA CALENTA I ENVERINADA EN MATÈRIA DE PERSONAL, ALS NOUS GESTORS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I DE LA SECRETARIA DE MESURES PENALS.

CCOO transmetrem als nous responsables del departament la greu situació de conflicte que la irresponsable gestió de la Secretaria de Mesures Penals actual ha creat, a fi que prenguin mesures per a resoldre.

 

CCOO donem suport a tots els companys i companyes que està patint aquest despropòsit als DERTs i en la resta de mòduls.

 

Barcelona, 21 de mayo de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ PER LA CIRCULAR 2/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!