INSTRUCCIÓ 4/2020 DE FUNCIÓ PÚBLICA SOBRE LA FUTURA INCORPORACIÓ PRESENCIAL AL LLOC DE TREBALL

 

Funció Pública acaba de publicar la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball, que estableix un seguit d’actuacions que han d’adoptar els departaments de la Generalitat prèviament a una futura reincorporació progressiva del personal en modalitat presencial als centres de treball, així com les mesures de seguretat col·lectives i els equips individuals per a la protecció de les persones, i les mesures generals de neteja i desinfecció dels centres i llocs de treball.

CCOO manifestem que la situació excepcional que vivim enfront del coronavirus no pot suposar la vulneració del dret a la participació recollit a la Llei Prevenció de Riscs Laborals i denunciem la manca de participació efectiva de la Comissió Paritària Sectorial per poder incorporar el criteri sindical en les decisions que s’han de prendre.

Per CCOO, el més important ara és la protecció de la salut de totes les persones treballadores, especialment les més vulnerables i evitar la propagació del coronavirus en els llocs de treball i demanem, per mitjà de la participació efectiva, estendre l’aplicació dels criteris de teletreball i dels permisos retribuïts el màxim de temps possible fins que la situació estigui més controlada.

Respecte a les sobre les mesures de prevenció i seguretat considerem que hi ha mancances i que s’haurien d’haver-hi inclòs els següents aspectes:

 • Protocol d’actuació del Servei de Prevenció davant de casos confirmats o amb símptomes compatibles i el control de contactes estrets.
 • Criteris per identificar clarament els serveis essencials de cada Departament, per continuar garantint una reducció de la presència en els centres al personal mínim imprescindible.
 • Informació i formació específica per a una correcta col·locació, retirada i neteja dels EPI per evitar el contagi.
 • Protocol d’actuació en el cas de compartir equips de treball (per exemple, teclats, ratolí, etc.) i facilitar guants o quan s’han de tocar estris o superfícies que han pogut tocar altres persones i no s’han desinfectat abans.
 • Prohibir de les reunions presencials, mentre es mantinguin mesures de distanciament.
 • Criteris de manteniment efectiu per desinfectar i ventilar correctament els espais comuns.
 • Gestió específica dels residus que puguin estar contaminats.
 • Tractament de les dades personals sensibles en cas de control de temperatura a l’entrada de centre de treball o de la realització de tests per detectar la malaltia (Test PCR) o l’existència d’immunitat (Test serològic), segons els criteris de les autoritats sanitàries.
 • Canvis que suposen un impacte important en els plans i equips d’emergència, i protocols de seguretat i en cas necessari, actualitzar i modificar el pla d’emergències, i la càrrega de feina s’ha d’ajustar a la plantilla disponible.
 • Gestió específica de la coordinació de les activitats de les empreses als centres de treball així com de les tasques que es realitzaran per coordinar les mesures preventives.
 • Creació d’un espai de Salut Laboral a ATRI que unifiqui i actualitzi la informació que hi ha al respecte així com l’evolució de les dades de baixes.

Més informació:

CCOO de Catalunya recull en aquest enllaç totes les informacions ordenades sobre l’evolució del coronavirus COVID-19 respecte del món del

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA NOVA INSTRUCCIÓ 4/2020 DE FUNCIÓ PÚBLICA PER LA DESESCALADA

US CONTINUAREM INFORMANT!