REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ: ACONSEGUIM PROVES DIAGNÓSTIQUES, PRP I VACANCES I DIES!

 

Avui, 06 de maig de 2020, CCOO ens hem reunit novament amb l’Administració. Han assistit per part del Departament la Directora de Serveis, la Subdirectora General de RR.HH. i Relacions Laborals del departament de Justícia, la responsable de l’Àrea de Relacions Laborals de la Direcció de Serveis, el Secretari de Mesures Penals, la Subdirectora General de RR.HH., la Subdirectora General de Centres  y el Subdirector general de Tractament de la SMPRAV.

 

COMPLIMENT DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL TSJC ACONSEGUIDA PER CCOO

 

Proves diagnòstiques

 

L’ADMINISTRACIÓ CONTINUA MANIFESTANT LA SEVA VOLUNTAT DE COMPLIR LA INTERLOCUTÒRIA DEL TSJC, tal com va admetre a la comissió de Justícia del Parlament la consellera de Justícia Ester Capella, i ens confirmen que finalment podran donar-li compliment REALITZANT LES PROVES A TOT EL PERSONAL. La informació que donen és la següent:

 • A partir de la setmana del 18 de maig s’iniciaran les proves per part de Salut a la totalitat de treballadors i treballadores penitenciaries i els interns.
 • Les proves es realitzarien als centres penitenciaris on es prestin serveis amb equips especialitzats que enviarà Salut. Caldrà presentar la targeta sanitària.
 • La setmana vinent s’iniciaran les proves al personal que està de baixa per temes relacionats amb COVID-19. També les farà Salut però no saben on es faran.
 • Encara no tenen confirmat si es farà per territoris o si es farà de manera unificada i que d’això dependrà una altra vegada de la totpoderosa Salut.

CCOO sol·licitem un protocol clar amb dates precises i exigim:

 • Que no només es realitzin les proves als treballadores/es actualment de baixa sinó també es realitzin de manera immediata als gairebé 300 treballadors i treballadores que s’han reincorporat de baixes relacionades amb el COVID-19, i a tot els treballadors/es que presentin simptomatologia o hagin estat en contacte amb simptomàtics, proposta de CCOO a la que s’han sumat alguns sindicats
 • Que els treballadors/es puguin sol·licitar voluntàriament el centre de referència més proper al seu domicili per la realització de les mateixes o que en cas de desplaçament es paguin hores extres.
 • Que els treballadors i treballadores que estiguin de baixa per temes relacionats amb Covid-19 no es facin les proves als centres sinó als seus CAPs o al seu domicili.
 • Que es realitzin les proves PCR i serològiques per tenir constància de si s’ha passat la infecció

 

La SMPRAV respon que valorarà les propostes però es veu clar que l’interès de l’Administració es fer les proves primer de tot als treballadors/es de baixa com una forma ràpida de guanyar mes personal i després ja vindrà la resta.

 

CCOO HEM PORTAT A L’ADMINISTRACIÓ DAVANT DEL TSJC OBLIGANT-LA A GARANTIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS/ES  

 

L’ADMINISTRACIÓ HA CONFIRMAT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES A LA TOTALITAT DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES PERÒ AIXÒ NO ES EL FINAL, ENCARA HI HA INCOMPLIMENTS!

 

CCOO  FETS I NO PARAULES!!

 

Protocol unificat de neteja i desinfecció d’espais

 

Tot i que l’Administració ha contractat un servei especialitzat, que presumptament realitzaria les tasques de desinfecció, CCOO ens hem quedat sols denunciant incidències que s’estaven donant a causa de l’absència d’un protocol unificat (UGT fins i tot ha dit que no fa falta) en tots els centres, i l’absència de formació o materials adequats de neteja o protecció en la desinfecció dels espais.

CCOO també hem sol·licitat que la neteja es realitzi als relleus i no a meitat d’un torn de treball.  L’Administració respon que pretenia fer-ho però que estan valorant la situació.

 

CCOO HEM INSISTIT EN EL FET QUE UN PROTOCOL ACTUALITZAT ÉS ABSOLUTAMENT NECESSARI I QUE NO POT SER QUE SIGUIN ELS TREBALLADORS/ES ELS QUE HAGIN DE NETEJAR ESPAIS I QUE ES QUEDIN ZONES SENSE LA DESINFECCIÓ PERTINENT.

 

Equips de protecció:

 

CCOO novament sol·licitem la substitució dels guants i de les mascaretes FFP2 caducades i que es donin als treballadors mascaretes, guants, i, quan faci falta, la resta d’EPP  homologats i amb norma UNE.

 

TOTS ELS TREBALLADORS ESTEM FARTS DE TREBALLAR AMB MATERIAL INEXISTENT, INSUFICIENT, CASOLÀ O CADUCAT!

 

RECUPERACIÓ IMMEDIATA DEL GAUDIMENT DE DIES I VACANCES

 

Després de la pressió realitzada per CCOO les darreres setmanes, l’Administració ha acceptat  la recuperació de gaudiment dels dies i vacances.

La SMPRAV diu que preveu modificar demà mateix la instrucció 2/2020 que anul·lava el gaudiment de dies i vacances als serveis penitenciaris. D’aquesta manera es podrien sol·licitar dies que es podran començar a gaudir des de l’entrada en vigor de la modificació, que segons afirma la subdirectora general podria ser demà mateix.

 

PAGA ESPECIAL COVID-19

 

CCOO hem traslladat el que ja vam comunicar al Secretari de Mesures Penals fa sis dies: que cal que el Departament de Justícia defensi i reconegui la professionalitat dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes, i SE’NS INCLOGUI, COM SERVEIS BÀSICS PRIORITARIS QUE SÓM, EN EL PROJECTE DE PAGA ESPECIAL que la Secretaria de Funció Pública ha presentat en la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Departament de Justícia ha confirmat que la mesura inicialment era per personal sanitari, i que donat que altres departaments estaven sol·licitant ser incorporats Justícia, tenint en compte la nostra sol·licitud, van demanar que s’incorporés el personal d’execució penal.

Ja el passat 14 d’abril, fa gairebé un mes, CCOO vam sol·licitar que es reconegués la labor sacrificada dels treballadors penitenciaris catalans per mitjà d’una gratificació per treball exercit durant la pandèmia, i a la nostra proposta es van sumar més depressa o més tard la resta de sindicats.

 

CCOO NO ESTEM D’ACORD QUE FACIN ÚS DELS FONS ADDICIONALS, QUE PERTANYEN A TOTS ELS TREBALLADORS PÚBLICS I QUE SÓN NOSTRES!

 

SÓN 150 € QUE ENS ROBEN A CADA TREBALLADOR PÚBLIC CATALÀ PER DONAR-LOS ALS QUE ELLS VOLEN!

CCOO assistim amb indignació i incredulitat a les vergonyoses baralles a ganivetades entre els diferents grups polítics del Govern tractant d’incloure als seus treballadors per via de declaracions amb caràcter xantatgista i de pressió pública.

 

CCOO CREIEM FERMAMENT QUE ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES HEM DE TENIR COM A MÍNIM EL MATEIX RECONEIXEMENT QUE QUALSEVOL ALTRE SERVEI BÀSIC I AIXÒ IMPLICA EL MATEIX TRACTE!

 

El departament de Justícia ha comunicat que està defensant que en cas que aquesta paga es materialitzi finalment per a més col·lectius que els sanitaris, que s’ha d’incloure als treballadors/es penitenciaris i que el seu posicionament ha sigut traspassat de manera oficial i per escrit a Economia i Vicepresidència.

 

COBRAMENT DEL PRP AL MAIG

 

L’Administració ens confirma que la pròrroga del PRP per a aquest any 2020 serà aprovada per Acord del Consell Executiu dimarts que ve i que el PRP del primer trimestre de l’any es cobrarà amb la nòmina del mes de maig, tal com corresponia, i gràcies a la ratificació de CCOO i  la resta de sindicats, llevat d’UGT que es va oposar.

CCOO, donada la difícil situació actual, vam acceptar per responsabilitat fa un mes la proposta de pròrroga del PRP per a 2020 presentada per l’Administració AMB EL COMPROMÍS DE NEGOCIAR UN NOU COMPLEMENT PER A 2021 MILLOR QUE L’ACTUAL, quan es donin les condicions adequades.

 

CONTRACTACIÓ DE MÉS PERSONAL PER GARANTIR EL GAUDIMENT DE DIES I VACANCES

 

L’Administració, davant de les necessitats en matèria de seguretat sanitària que limitaria l’accés als centres i l’ocupació de les instal·lacions per part de les famílies, contempla la possibilitat d’ampliar les comunicacions a altres dies de la setmana a més dels divendres i els caps de setmana.

 

CCOO hem sol·licitat immediatament la contractació de més personal i hem insistit una altra vegada en l’obertura de la borsa de tècnics especialistes.

 

CCOO també hem exigit la cobertura de totes les baixes perquè es faciliti el gaudiment dels dies i vacances ara autoritzats amb les suficients garanties.

 

PERMISOS PER DEURE INEXCUSABLE

L’Administració ens comunica que ja ha suspès tots els permisos per deure inexcusable per personal que convivia amb personal de risc, i que després suspendrà el permís per famílies monoparentals (36 companys afectats/des) i per custòdies continuades (20 afectats/des). A petició de CCOO l’Administració confirma que mantindrà els permisos per risc a la mateixa persona (244 afectats/des).

CCOO hem manifestat novament la nostra repulsa per decisions com aquestes i hem sol·licitat que la SMPRAV reconsideri la suspensió dels permisos. És una absoluta bogeria que a l’Administració li passi pel cap amb la situació actual suspendre aquests permisos, i a més sense previ avís.

 

QUE PRETÉN L’ADMINISTRACIÓ, QUE ELS TREBALLADORS/ES HAGIN DE DEIXAR ALS SEUS FILLS SOLS??!!

 

DESESCALADA ALS CENTRES PENITENCIARIS. PROTOCOL OBERTURA CENTRES PENITENCIARIS OBERTS

 

L’Administració ens informa que des del Govern se’ls hi ha demanat un pla estructurat de desescalada i ara estan replantejant el pla que estaven estudiant. Estan parlant amb els directors dels centres i amb Salut.

Respecte a les fases i criteris, el protocol s’aplicaria en tots els centres penitenciaris a la vegada i no per territoris,  tenint en especial cura amb la situació general en què es trobin els centres i els territoris. S’aniran recorrent les fases amb prudència, ja que una vegada s’avanci a una fase serà difícil donar marxa enrere.

 Fases amb dates previstes:

 • Fase 0 (11 a 18 de maig)
 • Fase inicial (18 a 31 de maig)
 • Fase intermèdia (1 a 14 de juny)
 • Fase final (15 de juny a 5 de juliol)

Al departament d’Ingressos es mantindria la quarantena dels 14 dies. A mesura que augmentin els ingressos, es valoraria com fer-ho, amb una atenció especial al cas de Brians 1 per ser un centre de preventius.

 

Recuperació de les comunicacions

 

S’aniria també per fases:

 1. Primer es recuperarien les intramodulars
 2. Després es recuperarien les orals. Es preveu la possibilitat de restringir l’accés només amb cita prèvia un cop es permetin els moviments dels familiars. S’estan considerant diverses opcions pels paquets, com deixar-los 72 hores, desinfecció amb líquids o rentar la roba d’entrada a la bugaderia abans de fer entrega als interns.
 3. Posteriorment es recuperarien les familiars i les intimes, també amb cita prèvia i reduint el nombre de participants. Es tindrien en compte sempre les mesures de protecció com l’obligatorietat de mascaretes per als interns, que rebran una segona i només es podrien rentar a bugaderia. Pels visitants també podria haver-hi mascaretes i guants però s’estan calculant les dotacions que requeririen, ja que per seguretat les entregaria el centre.

 També s’aplicarien mesures de neteja especifiques a les comunicacions, que caldrà incloure al protocol. Estan valorant que siguin brigades especials d’interns que puguin fer la neteja però mai en espais COVID.

 

Retorn de permisos i sortides programades

 

S’estan valorant, sempre amb la situació general per davant, que els permisos i sortides programades s’iniciïn la primera quinzena de juny. S’aniran fent resolucions per a poder iniciar-los en aquesta data, coordinant-se amb fiscals i jutges perquè no es retardin els judicials portant a diferències entre permisos.

Mitjançant reunions amb els subdirectors de tractament, concretaran data per la qual es reactiven els programes de tractament i les activitats, remarcant sempre les condicions de protecció (mascaretes, 1/3 de l’aforament, etc.) per garantir la seguretat sanitària de treballadors i interns.

Posteriorment, es recuperaria l’activitat docent al més aviat possible, tractant de mantenir actius als cursos amb nivells més bàsics, amb carències en matèria d’idioma, etc., deixant per al final les de voluntariat.

Els horaris dels treballadors de tractament tornarien a la normalitat al final del procés de transició. Això dependrà de la situació exterior, de la situació a dins de cada centre i de trobar mesures de seguretat sanitària per ocupar les oficines sense que coincideixin massa treballadors al mateix temps, etc.

 

Medi Obert

 

 1. Donaran als centres penitenciaris criteris per a revisió de 86.4 i una guia per a valorar si cada un dels interns afectats continuen en la mateixa situació o van com residencials a un centre obert.
 2. Planificació del retorn d’interns de 86.4 als centres oberts. Estan estudiant la normativa a aplicar però no es preveu que els centres oberts tornin a la mateixa ocupació.

 

CCOO hem exigit:

 • Que no s’iniciï la Fase 0 abans d’haver-hi realitzat les proves a tot el personal penitenciari, als interns i als voluntaris que tractin d’accedir als centres. CCOO hem defensat en solitari, que el resultat de les proves pot alterar substancialment tota la resta de fases.
 • Que se’ns faci entrega del Document de la desescalada abans de ser aprovat per poder-lo revisar i fer aportacions constructives.
 • Que unifiquin i actualitzin els protocols de neteja. Cal un protocol únic amb les mesures de seguretat corresponents, i fer-lo complir en tots els llocs,.
 • Reclamem com imprescindible una política de prevenció amb els elements materials necessaris pels treballadors/es, i més tenint en compte que la COVID-19 no desapareixerà a curt termini.
 • Calen dotacions materials i EPI’s per tots els treballadors/es i la resta d’elements de prevenció disponibles addicionals, com termòmetres, catifes descontaminants.
 • Major control i seguretat de les videotrucades. Espais i medis adequats i professionalitzats més enllà dels mòbils i el whatsapp.
 • Reorganització d’espais comuns. Contractació de més GAMP si s’amplien els dies de comunicacions.
 • Ampliació del transport amb les condicions de seguretat que siguin necessàries..
 • Retorn als seus centres dels treballadors traslladats forçosos i voluntaris als seus centres oberts.
 • Que es mantinguin els horaris actuals en tots els centres de manera indefinida.

 

TERMÒMETRES I CATIFES DESCONTAMINANTS

 

Després de la insistència de CCOO, l’Administració admet que està buscant dispositius adequats pel mesurament de temperatura als centres penitenciaris (els 25 que hi ha tenen limitacions importants). Manifesten que el preu pot ser elevat i encara no saben quins adquiriran.

CCOO hem insistit en el fet que LA DESPESA EN PREVENCIÓ I SEGURETAT SANITÀRIA ES UNA INVERSIÓ i que cal que tots els elements dirigits a la protecció siguin útils, eficients i funcionals.

Respecte a la nostra petició de dotació de catifes descontaminants a les entrades dels centres, indiquen que ho valoraran.

  

CCOO hem plantejat altres temes que l’Administració no ha inclòs en l’ordre del dia i que tractarem en pròximes reunions:

 

 • Ampliació del període de gaudiment de dies i vacances de 2020 durant tot el 2021
 • Oferta pública tècnics especialistes
 • Manteniment de les mesures acceptades pel període COVID-19, llibertat de canvis, flexibilitat horària i manteniment de teletreball.
 • Avançament del recompte a les 21:00 i sortida esglaonada sense recuperació.
 • Recuperació dels grups de jubilació anticipada, 2a activitat, concursos de comandaments i trasllats i grup d’agressions.
 • Dades actualitzades relacionades amb COVID-19:
 • Nombre de treballadors positius, en aïllament domiciliari, per centre.
 • Nombre de proves realitzades a treballadors penitenciaris
 • Nombre d’interns positius o en aïllament, per centre.
 • Nombre de proves realitzades a interns.
 • Calendari de reunions als diferents centres, intensificació de la periodicitat si cal mitjançant vídeo reunions.
 • Màxima transparència amb comunicacions diàries a la plantilla de les informacions i dades de cada centre.
 • Millora en els racionats del CIRE amb atenció especial a la situació del Puig de les Basses.

Barcelona a 6 de maig de 2020

 

#NOsensemascareta

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ DEL 0670572020

US CONTINUAREM INFORMANT!