INTEGRACIÓ DEL PRP AL COMPLEMENT ESPECÍFIC – GRUP DE TREBALL 12/01/2022

 

S’INICIA LA NEGOCIACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DEL PRP AL COMPLEMENT ESPECÍFIC

 

Ahir, 12 de gener de 2022, es va reunir el Grup de treball amb l’objecte principal d’iniciar la negociació de la integració del PRP en el complement específic, reivindicació històrica de CCOO que hem portat sempre a totes les taules de negociació on participem.

Dona fe que l’administració no creia que s’arribés un acord ràpid i immediat el fet que els representants d’Economia i Funció Pública van excusar la seva presència.

La negociació es va centrar en tres punts principals:

 

  1. Manera d’integració del PRP en el complement específic:

L’administració vol un repartiment no lineal de la partida pressupostària, és a dir, que diferents grups de treballadors, rebrien diferents quantitats en l’específic. No han desglossat en la seva proposta segons ells qui cobraria quina quantitat, més enllà de parlar de manera genèrica d’interior, tractament i oficines. CCOO per contra hem defensat que si cobrem linealment, el repartiment ha de ser també lineal, tots i totes la mateixa quantitat, com fins ara.

L’Administració ha presentat un informe de la sindicatura de comptes que defensaria la seva posició. Hem estat precisament CCOO els que hem demolit tècnicament la seva argumentació, com sempre ocorre, ja que el dictamen de la sindicatura no es referia a un «programa», com és nostre PRP, sinó a un «complement específic transitori» que van pactar en l’administració de Justícia i que malgrat ser «específic», i, per tant, havia de remunerar les característiques especials de cada lloc de treball, era lineal per a tots els grups de l’administració de justícia. Dit en curt, el cas adduït per l’administració s’assemblava al nostre com un ou a una castanya.

  1. Quantitat a integrar.

L’Administració únicament vol repartir la partida pressupostària, la qual té deduïda la quantitat de baixes previstes. Això significaria segons la seva proposta integrar 1.353€ bruts anuals en l’específic en comptes dels 1.545€ que hem cobrat en 2021

CCOO hem defensat que s’integri en l’específic de cada treballador i treballadora el que cobrem (sense oblidar el 2% de pujada per a 2022) sense cap minvament.

  1. Condicions d’integració:

L’Administració vol introduir algun tipus de condicionant a canvi de la integració que no ha especificat de manera concreta, però que podria anar per l’ampliació de casos contemplats en el 25% d’absències a la qual cosa CCOO novament ens hem oposat.

 

Atès que l’administració no ha concretat en cap moment la seva proposta, CCOO li hem exigit que per a continuar la negociació és imprescindible que primer ens presenti la seva proposta per escrit detallant i concretant tots els seus punts, a la qual cosa s’han adherit els altres sindicats i l’administració ha acceptat.

 

 

CONCURSOS I OPOSICIÓNS

 

CCOO hem defensat que es convoquin i que es duguin a terme tots els concursos, especialment el de comandaments intermedis de nivell CUSI/CA/EAA, que porta sense convocar-se des de 2008 i que permetria alliberar més de 140 places, i el de trasllats de tècnics especialistes, que porta sense convocar-se des de 2015 i és absolutament urgent, ja que ha de resoldre’s abans que l’oposició de tècnics especialistes JU030.

L’Administració ha contestat que avui 13 de gener es publica l’acord de la Junta de mèrits del concurs de comandaments del C.P. Puig dels Basses de 2010, publicant-se els nomenaments en la primera meitat de febrer. La resolució definitiva del concurs de comandaments del C.P. Puig dels Basses permetrà per fi finalitzar el concurs de comandaments de nivell CS/CRIMO/CUE de 2019.

Davant les exigències de CCOO, l’administració ha contestat que també estan treballant en el calendari del concurs de comandaments intermedis de nivell CUSI/CAF/EAA i del concurs de trasllats de tècnics especialistes.

Respecte a la JU030, ens han respost que volen accelerar el procés i convocar les proves físiques al febrer, i si no es pogués com a més tard al març.

 

RENOVACIÓ D’INTERINS

 

Quant a la renovació dels companys interins que acaben contracte, l’administració contesta que els renovarà encara que sigui en alguns casos amb canvis de lloc i/o de centre.

S’està intentant donar resposta a les necessitats de cada centre, especialment a les del C.P. Mes d’Enric, que es troba actualment en una situació crítica. Ahir en concret hi havia 204 companys i companyes afectats per COVID en el sistema penitenciari català

La borsa de tècnics especialistes està esgotada al 100% i l’administració no sap d’on treure candidats, per la qual cosa CCOO hem demanat reunió urgent per a negociar una nova regulació de borsa, que resolgui el contrasentit que hi hagi tres borses, cadascuna amb la seva pròpia regulació i baremació, i que permeti la seva ampliació d’una manera molt àgil i ràpida.

 

 

OFERTES PÚBLIQUES

 

Respecte a quina és la previsió de l’administració amb les ofertes públiques que caduquen al març, contesten que estan esperant una nota de Funció Pública comunicant tots els detalls i indicacions (terminis, que places estaran afectades, etc.) d’acord amb la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

 

 

MESURES COVID

 

CCOO hem preguntat per les mesures que vam proposar per a tractament i oficines durant la reunió monogràfica de tema COVID del passat 22 de desembre (feu clic), ja que el període nadalenc ha acabat. L’administració contesta que la qüestió es tractarà durant la reunió del comitè de crisi i que se’ns informarà.

CCOO hem reiterat tal com ja vam fer el mes passat, que donada la situació és absolutament necessari dur a terme reunions monogràfiques COVID tal com es va fer en períodes anteriors de la pandèmia.

 

Barcelona, 13 de gener de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DEL 12-01-2022 I LA NEGOCIACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DEL PRP AL COMPLEMENT ESPECÍFIC

US CONTINUAREM INFORMANT!