REUNIÓ AMB DIRECCIÓ BRIANS 1 18/01/2022

 

El passat 18 de gener es va portar a terme la reunió amb la Direcció del CP Brians 1a petició del Director recentment incorporat al càrrec. Assisteixen Directora, Gerent, Sots-Directora Règim interior, Sots Director Tractament i Secretària Tècnica Jurídica,  per la part Social CCOO i la resta de sindicats.

En la convocatòria es proposa com a únic punt la presentació del nou director, Sr. Jordi Fustagueras. La Secció sindical de CCOO sol·licitem la inclusió del següent punt  a l’ordre del dia:

 

 

GESTIÓ DE LA PANDÈMIA AL C.P. BRIANS 1:

 

 

En relació a temes que afecten a la gestió de la pandèmia:

CCOO demanem a la Direcció que es faci arribar a tota la plantilla correus electrònics d’actualització de la situació COVID al nostre centre, tal i com s’havia vingut fent fins fa uns mesos. Arrel de la situació viscuda al MR2, en que els professionals no han estat degudament informats en temps i forma, demanem que es reprenguin les comunicacions periòdiques  amb tota la informació necessària  pel que fa als protocols a seguir en les situacions de confinament.

Al respecte d’això,  la Direcció assegura que en unes hores es trametrà a la plantilla tota la informació necessària i a partir d’ara es reprendran les comunicacions periòdiques d’actualització de la situació COVID al nostre centre.

Per altra banda se’ns comunica que tot i que no està prevista la realització de proves PCR al personal  del centre, ja que des del departament de Salud la consigna és la derivació dels professionals penitenciaris  als seus CAPs de referència,  al nostre centre s’ha autoritzat la realització de PCRs a tots aquells treballadors/es que hagin estat desenvolupant la seva feina a algun mòdul que resulti confinat.

Des de CCOO plantegem la necessitat d’implantar l’obligatorietat del passaport COVID en les comunicacions íntimes i de convivència, que actualment es realitzen sense més control que la presa de temperatura, posem a sobre la taula la incoherència que representa el confinament d’un mòdul sencer durant 14 o fins i tot 21 dies quan per altra banda es fan comunicacions sense cap tipus de restricció. La Direcció ens remet a SMPRiAV ja que és des del comitè de crisi que es prenen aquestes decisions, tot i així demanem que per la seva part es traslladi on sigui pertinent aquesta demanda. Brians 1 ens sumem i demanem el suport de la Direcció a aquesta proposta que es va plantejar des de l’Agrupació el passat 22 de desembre en la reunió de mesures COVID (feu clic).

 

 

 

PREVISIÓ OBRES

 

 

A banda d’aquest tema s’ha preguntat també sobre les previsions de la construcció de la nova cuina al centre, se’ns informa que tot i que les previsions inicial apuntaven a la finalització del projecte pel mes de maig, hi ha hagut un retràs i no serà previsiblement fins a finals d’aquest 2022 que s’acabaran les obres.

 

 

 

SERVEI DE CAFETERIA

 

 

Interpel·lem a la Direcció sobre el possible tancament de cafeteria interior un cop  que en el termini d’aproximadament 6 mesos el CIRE ja es faci càrrec del servei de cafeteria. La Direcció respon que s’està fent tot el possible per a mantenir aquest servei i que tot i que l’espai no podrà ser l’actual per raons de seguretat i ja què en aquest s’hi habilitarà el CCI nou, estan valorant la possibilitat d’habilitar la nova cafeteria interior a la zona on estava ubicat l’antic CAS, on es comptaria també amb un espai exterior (terrassa) degudament delimitat i resguardat respecte del Carrer Major per preservar la privacitat del usuaris. Pel que fa a la cafeteria exterior s’estudia ampliar l’actual sense canvi d’ubicació.

 

 

 

WALKIES AL CENTRE

 

 

Des de CCOO hem sol·licitat que en tots els despatxos de tractament del centre hi hagi un walkie, ja que considerem que és una necessitat que els professionals estiguin al corrent dels incidents que hi pugui haver al mòdul on treballen, no és de rebut que romanguin als despatxos dels quals poden entrar i sortir amb la seva pròpia clau quan ho considerin necessari i no tinguin cap informació de si s’ha activat algun codi o hi hagi hagut algun incident  que impossibiliti o faci recomanable que no pugin al mòdul en aquell moment. La resposta que s’ha obtingut és que no compten amb cap dispositiu per fer efectiva aquesta demanda i que no es preveu que n’hi hagi. Lamentem que les qüestions de seguretat del centre, com considerem que ho és aquesta,  es vegin afectades per aquestes mancances en referència a les quals no s’ofereix cap solució per part de la Direcció. 

 

 

BREUS

 

 

A banda d’aquests punts, s’han tractat de manera més general les problemàtiques que ja són endèmiques al centre:

  • La manca de personal als mòduls que ja resulta insostenible, la necessitat de dotar de 3 CUSIs a tots els mòduls , el canvi en el sistema per cobrir les baixes que queda pal·les que actualment és del tot insuficient,
  • La necessitat d’ampliar el pàrquing.
  • Els greus problemes estructurals del vestuari exterior.
  • Les avaries reiterades de tots els aparells electrònics dels offices i de les bugaderies dels mòduls…

 

 

EN RESUM: Tot i que la Direcció mostra bona voluntat i  predisposició en  posar solució a aquestes  problemàtiques, en aquest aspecte continuem amb la mateixa tendència que els darrers anys que és ni més ni menys que la de no donar cap solució immediata i derivar tota la responsabilitat a SMPRiAV en el tema de personal  i a la manca de pressupost que pateix el centre pel que fa a la reparació de les deficiències a l’edifici.

Per tancar la reunió, la Direcció proposa que  les reunions es facin trimestralment o a petició de la part social, tots els representants sindicals ens hi mostrem d’acord.

Des de la secció sindical  de CCOO Brians 1, donem la benvinguda al  nou director desitjant-li molts encerts en la gestió del nostre centre, i l’emplacem a convocar una nova reunió amb la part social un cop s’hagi publicat la modificació de la vergonyosa circular 2/2021.

Barcelona, 18 de gener de 2022.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. BRIANS 1 18/01/2022

US CONTINUAREM INFORMANT!