LA INSPECCIÓ DE TREBALL NOVAMENT DONA LA RAÓ A CCOO

 

EL PASSAT 27 D’ABRIL DE 2022, CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, VAM DENUNCIAR A L’ADMINISTRACIÓ DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL PER LES DEFICIÈNCIES I IL·LEGALITATS EN MATÈRIA RISCOS LABORALS (feu clic)!

 

En data 20 de març de 2023, la Inspecció de Treball de Tarragona ha emès proposta de requeriment (que ve a ser semblant a una sentència en 1a instància) on dona la raó a CCOO

 

En la proposta de requeriment, la Inspecció de Treball constata que 

  • 36 mesures correctores d’un total 207 en el C.P. Mas d’Enric han superat el termini assenyalat en la planificació i no han estat corregides.
  • El departament de Justícia «no garanteix l’estricte compliment de l’execució de les mateixes [les mesures correctores] en el termini establert»
  • D’acord amb la legislació en matèria de seguretat i salut laboral es necessita dotar dels recursos materials i econòmics per a aplicar les mesures correctores, i que per això el Departament de Justícia ha de garantir la realització de les activitats preventives i els terminis requerits.

  

AQUESTA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ÉS PRODUCTE DEL TREBALL CONTINU DE CCOO

 

 

Barcelona, 23 de març de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO ON LA INSPECCIÓ DE TREBALL DE TARRAGONA ENS DONA LA RAÓ A CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!