REUNIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 5/4/2022

 

Ahir, dia 5 d’abril, es va reunir el Comitè de Salut i Seguretat Laboral amb presència de l’Administració i, per la part sindical, els delegats de prevenció de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, Ugt, Csif, Catac i Acaip, tractant-se els següents temes a petició de CCOO.

 

COVID-19

 

Després de dos anys demanant en solitari les dades estadístiques d’afectació de la covid-19 entre la plantilla (positius i contactes estrets) CCOO aconsegueix que el Departament proporcioni dita informació.

Sobre un total de 4435 persones hi ha hagut 3970 baixes, això vol dir que hem tingut una afectació d’un 89,52 % de baixes sobre la dotació de personal penitenciari. Aquestes dades són molt superiors a la mitjana de la Generalitat, on l’afectació, segons Funció Pública, és del 28%.

Per aquest motiu CCOO continuem insistint que es faci un estudi tècnic per esbrinar les causes d’aquesta diferència. L’administració no respon a aquesta petició.

Davant l’estratègia de «gripalització» de la COVID per part del Ministerio de Sanidad i del Departament de Salut CCOO mantenim que la nostra «empresa» té el deure de protegir a tots els seus treballadors/res i és per això que demanem que a tots els centres de treball es mantingui una reserva de material suficient per dotar a tota la plantilla dels equips de protecció durant un mes mínim. Segons l’Organització Mundial de la Salut la COVID encara és una pandèmia mundial i, si apareix una nova variant, no ens ha de tornar a agafar amb el «cul a l’aire».

L’Administració tampoc atén la petició de CCOO d’informar sobre l’estoc actual d’EPI existents als diferents centres penitenciaris.

 

MESURES CORRECTORES DERIVADES DE LES AVALUACIONS DE RISCOS I INVESTIGACIONS D’ACCIDENTS DE TREBALL

 

A petició de CCOO l’Administració proporciona les dades de les mesures correctores derivades de les avaluacions de riscos en les que s’ha exhaurit el termini de correcció d’aquestes.

 

Aquestes dades són ESCANDALOSES!

 

 

 

El fet de que no s’hagin implementat un total de 3677 mesures correctores en el termini indicat a les Avaluacions de Riscos solament indica la nul·la planificació de l’activitat preventiva per part del departament, sobre tot en els centres on la responsabilitat del manteniment dels mateixos correspon a la SMPRAV.

 

NO CONFORMITATS DERIVADES DE L’AUDITORIA DE 2015

 

CCOO manifestem que no s’està formant als treballadors/res en els riscos específics del seu lloc de treball ni en prevenció de riscos laborals avançada, així com que no es fa una gestió de les mesures correctores derivades de les Avaluacions. Aquestes No Conformitats detectades encara perduren. Silenci de l’Administració.

 

 

INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT DE COMPLIMENT DEL REQUERIMENT D’INSPECCIÓ DE TREBALL SOBRE ELS INCENDIS AL C.P. QUATRE CAMINS I LA SEVA POSSIBLE EXTRAPOLACIÓ A LA RESTA DE CENTRES.

 

A la nota informativa de 8 de gener CCOO  vam informar exhaustivament sobre el demolidor requeriment d’Inspecció de Treball sobre els incendis al C.P. Quatre Camins (feu clic).

A la reunió d’avui, encara que CCOO ha demanat dita informació dins el termini i en la forma escaient, l’Administració no diu res.

 

 

VALORACIÓ DE LES MOSTRES DEL NOU UNIFORME I INFORMACIÓ SOBRE LES PRENDES IGNIFUGUES D’INTERVENCIÓ EN CAS D’INCENDI

 

CCOO manifestem que els delegats de prevenció tenen dret a ser informats  i poder donar la seva opinió sobre el vestuari dels treballadors/res, sobre tot quan es tracta d’equips de protecció. 

L’Administració ens dona la raó i ens convocaran properament.

 

 

INFORMACIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS

 

El tècnic del SPRL assignat al grup de treball informa que, entre abril de 2021 i febrer de 2022, hi han hagut set reunions del grup de treball, de les quals quatre s’han suspès per falta de quòrum sigui per la part social o per la part de l’administració. Els representants de CCOOAcaip són els únics que han assistit a TOTES les reunions.

Des de CCOO demanem que es reprenguin el més aviat possible aquestes reunions per tal de poder portar a terme la revisió de l’Avaluació de Riscos Psicosocials.

 

 

ASSISTÈNCIA MÈDICA ALS PROFESSIONALS

 

CCOO reclamem a l’Administració que redacti un Protocol de compliment obligatori per desplaçar-se a la mútua/hospital en cas d’accident de treball. No podem consentir que els treballadors/res que han patit un accident laboral hagin de demanar a un company/a que el porti, amb el seu vehicle particular, fins a la mútua i que, a sobre, a aquest company li demanin recuperar les hores perdudes.

L’administració diu que és difícil de fer un protocol d’aplicació per tots els centres i que cada situació és diferent i que segueixen el criteri indicat pels metges del centre.

 

Recordem a tothom que, si ho consideren oportú, poden trucar al 061 per tal que una ambulància del servei públic s’apropi al centre i valori la seva situació mèdica.

 

 

PRESENTACIÓ DEL PLÀNOLS DEL NOU C.O. DE LA ZONA FRANCA ALS DELEGATS DE PREVENCIÓ

 

L’Àrea d’obres es compromet a convocar-nos a una reunió per presentar-nos els plànols del nou centre de la Zona Franca i informar-nos sobre la temporització de la construcció.

A més a més, i davant la problemàtica existent als centres sobre la falta o mal funcionament dels equips de climatització en diferents unitats dels centres penitenciaris (quasi totes aquestes deficiències estan detectades a les avaluacions de riscos i pendents de realitzar) l’Àrea d’obres ens informarà sobre un estudi que han realitzat sobre climatització als centres penitenciaris i la manera d’afrontar les mesures correctores derivades d’aquest.

Davant la falta d’informació per part de l’Administració a la part social en aquest Comitè de Seguretat i Salut Laboral,  CCOO traslladarà aquesta problemàtica a instàncies superiors per tal que tinguin coneixement dels incompliments en matèria de Salut Laboral a la SMPRAV del Departament de Justícia.

Barcelona, 6 d’abril de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (CSSL) DE 5/4/2022

US CONTINUAREM INFORMANT!