La part social del Grup de Treball del Protocol d’Agresions declina la seva assistència a la reunió amb l’Administració per la seva manca de voluntat negociadora