PUBLICAT L’ENUNCIAT DELS SUPÒSITS PRÀCTICS DEL SEGON EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA DEL PROCÉS SELECTIU DE PSICOLOGIA (JU027)

 

Avui s’ha publicat el enunciat dels supòsits pràctics del segon exercici de la primera prova del procés selectiu per proveir 80 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1), psicología (JU027).

 

DESCARREGA l’enunciat del supòsits pràctics del segon exercici de la primera prova del procés selectiu de psicologia (JU027)