LA SITUACIÓ INSOSTENIBLE DELS DEPARTAMENTS ESPECIALS 23/05/2022

 

Ahir, diumenge 22 de maig de 2022, es va produir una gravíssima agressió en el DERT del C.P. Brians 2, AMB CINC COMPANYS FERITS.

 

El 10 de maig passat CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, vam publicar un escrit detallat sobre la situació insostenible en els DERT catalans (feu clic) on destaquem l’extrema perillositat que representa un reduït grup d’interns violents i la necessitat urgent d’instal·lacions, recursos i protocols que permetin tractar de manera integral, diferenciada i separada aquests casos extrems.

A conseqüència de l’escrit de CCOO i donada la gravetat de la situació, la Subdirecció General de Centres i la de Programes de Rehabilitació i Sanitat va convocar el dimarts 17 de maig als sindicats representatius a una reunió bàsicament informativa.

Durant la reunió l’administració va fer una exposició on va facilitar informació sobre els interns d’extrema perillositat i les conseqüències que produeixen:

  • Sobre un total de 150 interns actualment en situació de S3, hi ha al voltant de 32 qualificats de perillositat extrema. Un total de 91 interns tenen un Riscanvialt en matèria d’agressivitat intrainstitucional.
  • Ressalten per la seva perillositat 13 persones concretes, 7 d’elles per repetició de conducta molt violenta i 6 per provocar lesions greus.
  • D’aquestes 13 persones, 9 estaven en un DERT, 2 en llibertat, 1 en psiquiatria i només 1 en un mòdul de vida ordinària.
  • Des de principi d’any 14 companys i companyes han sofert més d’una agressió (8 d’ells/as treballen en un DERT i 9 són del C.P. Brians 1) i 13 amb lesions greus, 6 d’elles treballant en un DERT.

Les dades anteriors proven que el nombre d’interns de perillositat extrema és reduït, i, per tant, relativament controlable, i que el problema es concentra sobretot en els DERT.

CCOO una vegada va acabar l’administració, vam manifestar la nostra visió de la situació, en part ja exposada en l’escrit del 10 de maig passat (feu clic):

  • Els DERTnecessiten comptar amb el personal necessari, ja que són departaments vitals per als centres i concentren els interns de major problemàtica i perillositat, però també cal augmentar plantilla a escala general. CCOO reclamem des de fa temps que s’aprovin ofertes públiques que suposin un increment d’almenys 1000 places addicionals sobre les ja existents, de manera similar a les de mossos i bombers. Si ells poden tenir-les, nosaltres també. 
  • CCOO considerem que són necessàries cel·les especials en els DERT, destinades a interns d’extrema perillositat, separades de la resta i les unes de les altres, que estiguin dissenyades arquitectònicament de manera específica per a tal fi amb mobiliari i equipament d’alta seguretat, material 100% ignífug, càmeres de vídeo integrades, etc. Un mòdul especial en l’àmbit de Catalunya destinat exclusivament a aquesta mena d’interns també seria necessari. 
  • Són precisos protocols específics d’alta seguretat per a interns definits com de perillositat extrema amb els quals es garanteixi la seguretat dels treballadors i treballadores penitenciàries. 
  • És necessària formació especialitzada i CCOO hem demanat que es creï una escola penitenciària dins del CEJFE, que, d’acord amb la llei 18/1995 de 15 de novembre, és l’ens que ha de portar la formació dins del departament de justícia i s’ampliï personal. No obstant això, si bé la formació permet enfrontar d’una manera més ràpida i efectiva situacionsde crisis com a incendis o interns en situació de gran alteració, la formació rarament permet anticipar actes de violència salvatge, gratuïta i inesperada com la protagonitzada ahir per l’intern J.M.W. Només es poden preveure aquests actes si es considera a aquests interns com el que són, individus d’extrema perillositat amb els quals qualsevol precaució és poca i se’ls tracta de manera concorde.

L’administració li va donar importància a l’acord que van signar el conseller de Sanitat i la consellera de Justícia en matèria de salut mental, que s’estendrà a personal amb problemàtica en matèria de salut mental i no sols als diagnosticats amb una patologia, i va esmentar que el problema ha d’enfrontar-se de manera coordinada a diferents nivells, no sols per part d’interior sinó també de tractament i sanitat.

Hi ha un grup de treball intern que s’està ocupant del tema on NO estem representats els sindicats que ja veurem a quines conclusions arriba, i sembla que Tractament està analitzant diverses estratègies com entre altres coses la creació d’unitats intermèdies per als casos problemàtics en matèria de salut mental (hi ha una en Mas d’Enric). I procediments que permetin identificar, individualitzar i tractar persones de risc.

 

Però qualssevol solucions a mitjà o llarg termini, per bones que en teoria puguin ser, no són suficient per a enfrontar un problema que JA TENIM

 

Com a CCOO ja vam dir el dia 10 i hem reiterat el dia 17 de maig:

 

Es necessiten amb urgència INSTAL·LACIONS, RECURSOS, I PROTOCOLS que permetin tractar de manera INTEGRAL, DIFERENCIADA I SEPARADA aquests casos extrems.

 

Barcelona, 23 de maig de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓ INSOSTENIBLE ALS DERTS

US CONTINUAREM INFORMANT!