LES BAIXES I ABSÈNCIES PER VACUNACIÓ NO DESCOMPTARAN DIES O PRP

 

La SMPRAV ha contestat a la petició de CCOO de la setmana passada on vam demanar que les baixes i absències per efecte de la vacunació no comportessin cap perduda retributiva o de drets:

 

Aquestes absències es consideraran NO recuperables i NO afectaran el PRP ni computaran per a la deducció d’hores de permís per compensació de festius

 

En cas d’absències parcial o totals (sense baixa per IT) durant el dia en què es va rebre la vacuna o l’immediatament posterior, l’absència es justificarà amb una declaració de la persona afectada.

Barcelona a 17 de febrer de 2021

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!