PRESENTAT L’INFORME SOBRE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

Ahir dimecres 17 de febrer, l’administració finalment va fer la presentació de l’informe del grup de treball tècnic sobre la jubilació anticipada i la 2a activitat, un pas fonamental en la consecució de la jubilació anticipada per a TOT el col·lectiu penitenciari.

La conclusió de l’Informe del Grup de treball per a l’estudi de la segona activitat i la jubilació anticipada dels cossos penitenciaris és clara: L’aplicació de la jubilació anticipada no sols és de justícia sinó que també és necessària per raons de funcionament, d’eficàcia i de necessitats administratives.

 

L’informe recomana que la jubilació anticipada s’apliqui a tot el nostre col·lectiu, sigui interior, rehabilitació o oficines.

 

També inclou proposta d’uns coeficients (0,20 per a interior, 0,09 per a tractament i 0,08 per a oficines) i d’increments de cotització (1,76% per a interior, 0,81% per a tractament i 0,74% per a oficines)

 

CCOO immediatament hem demanat, i els altres sindicats s’han adherit, que s’iniciïn de manera immediata les negociacions per a arribar un acord definitiu en matèria de jubilació anticipada.

 

Amb la confecció d’aquest informe, en la qual han participat CCOO al costat de membres de l’administració i dels altres sindicats representatius, tots amb un perfil tècnic, comptem ara amb un dens dossier de gairebé 240 pàgines replet de taules i informació tècnica absolutament necessària per a poder enfrontar amb garanties la necessària negociació amb l’administració central.

Cal recordar que l’aplicació de la jubilació anticipada al nostre col·lectiu està regida pel Reial decret 1698/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social. Aquest decret marca de manera clara i taxada els límits normatius, així com els passos a seguir en el procediment i els requeriments necessaris sense els quals no es pot aplicar la jubilació anticipada a qualsevol col·lectiu i que necessàriament han d’estar ben fonamentats i perfectament documentats:

  • Sinistralitat en el sector, distingint entre índex d’accidents de treball i índex de malalties professionals.
  • Morbiditat i mortalitat per malaltia i la seva relació directa amb el treball, i la incapacitat permanent derivada de malaltia es produeixin en grau superior a la mitjana.
  • Condicions de treball, en les quals es tindrà en compte a aquest efecte la perillositat, insalubritat i toxicitat, el treball per torns, el treball nocturn i el sotmetiment a ritmes de producció. Relació amb l’edat del treballador i el temps d’exposició al risc.
  • Requeriments físics i/o psíquics exigits per al desenvolupament de l’activitat.
  • Edat aproximada a partir de la qual no és aconsellable l’ingrés en el sector o col·lectiu, o des de la qual no pot raonablement desenvolupar-se l’activitat.

CCOO i tots els participants en els treballs que han donat com a resultat de l’informe, creiem que amb aquest informe disposem d’un element de treball i negociació que, per la seva serietat i contingut, no té parangó amb cap altre col·lectiu de la Generalitat.

Això ens permet afrontar els següents passos del procés d’aplicació de la jubilació anticipada a tots el col·lectiu de treballadors i treballadores penitenciàries amb raonable confiança i de manera molt més seriosa i amb menys propaganda que altres grups i sectors de la Generalitat.

 

Barcelona a 18 de febrer de 2021

 

DESCARREGA EN PDF L’INFORMACIÓ SOBRE LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME SOBRE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA I LA 2A ACTIVITAT

US CONTINUAREM INFORMANT!