LES MASCARETES HIGIÈNIQUES NO SON MATERIAL DE PROTECCIÓ!!!!

 

El passat dia 7 de juliol es va publicar al DOGC la Instrucció de Funció Pública 1/2021 de mesures organitzatives, de prevenció i seguretat per a la reincorporació als centres de treball del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l’emergència sanitària per COVID-19.

Aquesta instrucció, al seu apartat 12.e) especifica que: “les mascaretes a utilitzar per part del personal seran: la mascareta higiènica reutilitzable, la mascareta quirúrgica i les mascaretes FFP2 i FFP3”.

Atès que la mascareta higiènica reutilitzable, segons la seva norma UNE 0065/2020, no és un equip de protecció individual segons el Reglament UE/2016/425. Per això, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, vam denunciar davant de la Inspecció de Treball, amb data 15 de juliol de 2021, la possibilitat que els diferents departaments, basant-se en la Instrucció 1/2021, puguin proporcionar aquest tipus de mascaretes al seu personal.

Avui, CCOO hem comparegut davant la Inspecció de Treball defensant que les mascaretes higièniques NO son material de protecció i la inspectora de treball, en aquest aspecte, ha estat molt rotunda requerint, de manera immediata, a l’empresa per tal que garanteixi el compliment de l’article 7.1.c) de la Llei 2/2021, proporcionant al personal equips de protecció adequats al nivell de risc en la seva feina. Per tant, queden descartades les mascaretes higièniques i CCOO exigim a Funció Pública el compliment immediat del requeriment i la modificació de la Instrucció 1/2021 en aquest sentit.

Barcelona, 8 de novembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LES MASCARETES HIGIÈNIQUES NO SON MATERIAL DE PROTECCIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT