L’OPOSICIÓ AL COS DE DIPLOMATS, SERVEIS PENITENCIARIS

 

EL DEPARTAMENT IMPOSA PER A L’OPOSICIÓ DEL COS DE DIPLOMATS UNES BASES ABSURDES I INJUSTES

 

El departament de Justícia ha imposat un procés aberrant i sense negociació real, que està resolent tot ell per mitjà del tràmit «d’audiència», a força de demanar als sindicats que exposem les nostres propostes per escrit, i després, sense més consulta ni discussió, fer el que li dona la gana.

Una vegada acabat el paperot, el departament finalment ha enviat a Funció Pública perquè les validi les bases de l’oposició del Cos de diplomats de serveis penitenciaris. Aquestes bases, només poden definir-se com un autèntic despropòsit nascut del desconeixement del mitjà més aberrant i del menyspreu més absolut del col·lectiu de treballadors i treballadores penitenciàries catalanes.

I és que totes les parts del procés, sense que s’escapi ni una sola, són en si una enorme i monstruosa aberració:

  • L’aberració de les places

Oferta pública de només 20 places aprovada fa anys, d’elles 13 de promoció interna. Com a CCOO vam denunciar el 9 febrer de fa UN ANY en el Grup de Treball, actualment hi ha 77 persones del cos de diplomats. D’elles 11 són TMO (Tècnic Mitjà d’Oficines) o TMSI (Tècnic mitjà de Servei Interior) i 66 són comandaments intermedis (tots els llocs de comandament intermedi són de doble entrada B i C). Les vacants de TMSI i TMO són ni més ni menys que 40, i els llocs de comandament susceptibles de ser ocupats per personal del cos de diplomats són 552.

Oferir només 20 places és completament absurd i CCOO fa anys que demanem que s’ampliïn places, especialment quan l’acord de 2006 incloïa compromís per part de l’administració d’oferir 150 places

  • L’aberració del temari

Fa dos anys el departament ens va demanar als sindicats que enviéssim per escrit les nostres propostes de modificació del temari, per a ser usat en tots els processos que hi hagi durant els pròxims anys.

CCOO vam enviar les nostres propostes de modificació, amb reducció de continguts i eliminació de temes i epígrafs, mentre que, segons l’administració va comunicar oficialment en el Grup de Treball del 9 de febrer de l’any passat, UGT i CSIF no van enviar cap proposta de modificació de temaris. L’administració va entendre que els dos sindicats majoritaris es donaven per conformes i va imposar per això uns temaris absurdament llargs, amb multitud d’epígrafs que haurien de ser eliminats i amb temes sencers sobrants.

CCOO novament vam repetir ja fa un any que el concurs oposició havia d’incloure només la part específica (feu clic).

  • L’aberració de les bases

El 27 d’octubre passat, l’administració va obrir un nou període que acabava l’11 de novembre passat perquè enviéssim escrit amb les nostres propostes. Després de rebre-les i sense més consulta ni negociació, ha modificat el que ha volgut, i ha enviat les seves bases a Funció Pública perquè les validi.

Entre altres elements notòriament estúpids es troba la realització d’un curs selectiu de 6 setmanes també per a personal que promociona des d’una plaça del C.

Això vol dir que un comandament intermedi que guanyi la plaça del B, que es quedarà en la seva mateixa plaça de comandament intermedi exercint exactament les mateixes funcions que realitzava, sovint durant molts anys, ara ha de fer un curs selectiu de 6 setmanes en què demostri que sap fer el que ja sap fer. Si alguna cosa demostra aquest contrasentit, és el menyspreu absolut per les capacitats dels seus treballadors, demostrades dia a dia, i la ignorància supina de gent que només sembla pels centres per a espatllar-los.

 

 

 

L’ESPERPENT PELS 40 ANYS DE COMPETÈNCIES TRANSFERIDES

 

No podem deixar passar l’insult al col·lectiu penitenciari que representa la funció que s’ha muntat en el departament per a festejar que fa 40 anys que manen gràcies al treball professional, dur i en condicions difícils dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes als quals desvergonyidament ENS HAN IGNORAT.

No és d’estranyar que aquest catàleg de persones, una part no petita envanida i de dubtosa competència, semblin creure de manera unànime que saben incomparablement més que els que estan en els centres al peu del canó, i que només ens queda obeir-los cegament.

I per això no es tallen a l’hora de muntar espectacles pagats per tots per a celebrar que fa 40 anys que gaudeixen dels càrrecs, entre moquetes i aire condicionat, sense tractar-se amb els treballadors i treballadores, gaudint d’uns llocs que en bona part són d’elecció digital i no per mèrits, que els han caigut del cel gràcies als seus amics i amiguets.

Barcelona, 15 de febrer de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA SOBRE EL DESPROPOSIT DE L’OPOSICIÓ DEL COS DE DIPLOMATS, SERVEIS PENITENCIARIS

US CONTINUAREM INFORMANT!