C.P. BRIANS 2: REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 13/02/2024

 

Aquest dimarts, dia 13, ens hem reunit amb la Direcció per tal de tractar diversos temes que afecten la plantilla del centre. Per la part social assisteixen CCOO i la resta de sindicats representatius excepte Intersindical-CSC, absència que lamentem, ja que no han pogut defensar els punts que havien proposat per la reunió.

 

FALTA DE PERSONAL AL  CENTRE

 

Cobertura 4 places CUSI al C.P. Brians 2 a través d’ATRI (codi JUS183-24) Tal com es va comunicar a la sessió del grup de treball penitenciari de 30 de novembre de 2022, s’ha previst que en els anuncis publicats al Portal ATRI  es doni preferència per a l’ocupació provisional a les persones que hagin superat el procés de provisió de la convocatòria esmentada sense obtenir destinació sempre que en la convocatòria núm. JUS/031/2022, s’hagués sol·licitat un lloc igual a l’ofert en l’anunci i en el mateix centre de treball on es troba el lloc vacant. En el cas de concurrència de diverses candidatures en aquesta situació, el lloc ofert s’adjudicarà atenent l’ordre de la puntuació assolida en el concurs.

El Gerent ens informa de les incidències en matèria de personal i la seva cobertura actual.

Sobre una dotació de 54 CUSI hi ha 5 incidències amb una cobertura (20%), sobre 281 GSI 42 incidències (15,16 %) amb una cobertura del 60%, sobre 123 GAM-V un 14% incidències (12) amb una cobertura del 61%, sobre 39 GO 4 incidències, cobertura 25 %.

Tractament, al fet de no cobrir les incidències es suma la no cobertura de les reduccions de jornada dels professionals que s’acullen a aquest dret, amb la qual cosa el servei sempre està minvat.

 

CCOO, com hem demanat des de temps immemorials, exigim al centre que demani a la SMPRAV tots els RRHH necessaris per a cobrir la RLT del centre, cosa que portem defensant, en solitari, també a la comissió  de seguiment

 

Sobrecàrrega de feina a les oficines. Davant la petició sindical d’augmentar el personal d’oficines, donada la càrrega de treball, la direcció ens informa que han fet gestions davant la SMPRAV (per cobrir el personal  que falta) i els han indicat que estan sobredotats en comparació amb altres centres.

Des de CCOO defensem que no tots els centres tenen la mateixa càrrega de treball, que aquesta va vinculada al nombre d’interns i la seva tipologia. Nosaltres tenim 1500 i altres no arriben a 1000.

 

AFECTACIÓ DE L’ACORD DE GOVERN EN MATÈRIA DE SALUT MENTAL AL NOSTRE CENTRE

 

Com CCOO ja vam informar a la nota de data 17 d’octubre de 2023 (feu clic), s’ha creat un programa que suposa una ampliació de plantilla de 111 places, 72 d’interior. La directora ens informa que, ara com ara, no tenen informació del nombre de places que es destinaran a Brians 2, però indica que està previst s’incorporin per l’11 de març, després de fer un curs de formació que s’iniciarà l’1 de març.

Segons aquest acord de govern es crearà una Unitat d’Intervenció Compensatòria (UIC) pels interns que no poden fer vida norma,  però que tampoc han  d’estar ingressats en Salut Mental. És a dir, serà un mòdul per personal vulnerable però amb el personal mèdic, de tractament i vigilància reforçat.

 

AUGMENT DE PLANTILLA DERIVAT DE L’AUDITORIA DE FUNCIÓ PÚBLICA

 

Tal com CCOO vam indicar a la nota informativa de 20 de desembre de 2023 feu clic), l’auditoria indica que hi haurà un increment de 407 places addicionals a tots els centres de Catalunya.

CCOO demanem a la direcció si tenen informació sobre l’increment que suposarà per Brians 2 i el desglossament per categories professionals. La direcció indica que “no sabem res” (sic)

 

OBRES AL CENTRE

 

Davant la petició de CCOO sobre les futures obres que s’han de realitzar al centre i la seva afectació al dia a dia del mateix el gerent ens informa que:

  • Encara falta la validació final del projecte d’impermeabilització dels pous.
  • Es millorarà l’interfonía a tres departaments DERT, DS i DAE.
  • S’estan fent les revisions obligatòries per normativa dels sistemes de climatització i de seguretat contra incendis.

CCOO insistim que tots els llocs de treball han de complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, incloses les condicions mediambientals i d’il·luminació  i que, per això, es fonamental que els equips d’aire condicionat funcionin com cal i que es dotin d’equips nous aquelles dependències on no hi ha o no funcionen i substituir les il·luminaries que no donen la potència necessària. El gerent diu que estan a sobre d’aquesta problemàtica.

 

ALTRES PUNTS A L’ORDRE DEL DIA

 

CCOO som únic sindicat que ha parlat sobre la problemàtica d’assignació de GAMP a accessos i a reclamat a la direcció del centre, per tres vegades, que s’aboni d’ofici la diferència salarial que es genera quan un GAMP  ha de fer, per necessitats de servei, les funcions d’un GAMV. Davant la insistència de CCOO, el gerent indica que “presentin una instància” (sic).

CCOO posem a disposició del personal interessat els nostres serveis jurídics per si es denegen aquestes reclamacions.

CCOO també demana a la Direcció que valori la necessitat de modificar el protocol de tancament de carrer Major en funció de l’afectació a les diferents unitats de vida, ja que moltes vegades amb un tancament parcial (per sectors) es complirien les necessitats de seguretat. La direcció contesta que estudiarà la implementació del funcionari de carrer Major en el moment en què la dotació de personal del centre ho permeti.

Obertura de la cafeteria interior. CCOO demanem informació sobre la promesa del gerent d’obrir la cafeteria interior. Ens indica que està fent gestions per obrir-la (i es garanteixen les condicions de seguretat requerides i es rep el vistiplau de DG) mitjançant la contractació de personal extern.

La direcció reconeix que els walkie-talkies continuen donant problemes i que l’empresa encarregada està buscant solucions.

La direcció del centre ens informa que es crearà una Aula Multisensorial al DERT com a activitat voluntària per interns amb discapacitat intel·lectual. Serà com una activitat més que, en un futur, també s’implementarà  en el mòdul de vulnerables.

Sant Esteve Sesrovires, 12 de febrer de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. BRIANS 2 DEL 12 DE FEBRER DE 2024

US CONTINUAREM INFORMANT!