MÀSCARES I GUANTS PER A TOTS JA!

 

EL DEPARTAMENT NO DÓNA LES MESURES DE SEGURETAT MÍNIMES AL PERSONAL PENITENCIARI

 

En una situació d’emergència de les proporcions de les actuals, com mai s’havia vist, cal prendre totes les mesures necessàries per a protegir a les persones i al servei públic. Això implica fer un ús extensiu i màxim de TOTES les mesures de protecció per als treballadors penitenciaris en el seu conjunt.

No és presentable que pel que sembla:

  • En la UMS de Brians 1, es distribueixi al personal de vigilància màscares caducades en 2014. Certament aquestes màscares, comprades en 2009 per a la grip aviària, és millor que res però tot, incloent disposar de material no caducat fa més d’un lustre, sempre és millor que una part.
  • En un centre obert sembla que es restringeixi o fins i tot prohibeixi l’ús de màscares «perquè dóna mala imatge». Els protocols indiquen que el personal de vigilància intervindrà al costat del personal mèdic amb igual grau de protecció. No és presentable que es mesuri temperatures sense cap protecció i si es detecta alguna cosa, el personal sanitari intervingui portant la protecció que el funcionari de vigilància hauria d’haver portat en primer lloc.
  • En un altre centre, s’hagi fet la prova del coronavirus a un intern ingressat des d’un centre diferent per una pneumònia però s’hagi fet únicament per insistència del comandament. I això sense entrar en les fallades de protocol que ha permès instal·lar un cas possible en un espai comú.
  • En el C.P. Joves es fabriquin palets sencers de màscares de protecció per a una empresa externa (Climax). A on van totes aquestes màscares?

Cal no oblidar que en els mòduls que s’habiliten per a ingressos i on es realitza la quarantena, els interns ingressen en diferents dates, anul·lant per complet els efectes de la quarantena. Això implica que els ingressos haurien de ser dividits per lots que no s’haurien de barrejar mai entre ells

Però el pitjor és que dins dels mòduls NO ES PERMET portar màscares i guants al personal de vigilància de manera ordinària. Només quan es produeixi un cas sospitós i per a llavors és tard perquè ja s’ha produït l’exposició al contagi.

Els treballadors penitenciaris entrem a treballar des de l’exterior de la presó i podem acabar entrant la malaltia, especialment els casos asimptomàtics amb capacitat de transmissió, que n’hi ha.

No oblidem que les màscares i els guants no sols protegeixen al treballador penitenciari, TAMBÉ PROTEGEIXEN ALS INTERNS, alguns amb malalties greus que redueixen els seus defenses.

CCOO demanarem les responsabilitats que pertoquin i a qui pertoqui per l’actuació de l’Administració durant aquests i els propers dies.

Els treballadors penitenciaris estem fent front de manera admirable, sacrificada, valenta, en primera línia, sense mitjans, contínuament exposats al contagi de nosaltres i de les nostres famílies mentre uns altres són a la seva casa teletreballant.

 

És obligació ineludible de l’Administració donar-nos una protecció adequada!

 

MÀSCARES I GUANTS JA MATEIX I EN TOT MOMENT PER A TOTS ELS TREBALLADORS PENITENCIARIS!

 

Barcelona a 14 de març de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA DE CCOO EXIGINT MÀSCARES I GUANTS PER A TOTS EL TREBALLADORS PENITENCIARIS

US CONTINUAREM INFORMANT!