MESA GENERAL. REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ I REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT – BAREMACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS

 

Avui, 13 de maig, s’ha celebrat la quarta reunió del Grup de Treball d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, decidit a la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat.

Cal esmentar que el llistat de places afectades que s’ha filtrat malintencionadament NO ÉS DEFINITIU i que poden haver-hi variacions respecte el llistat final que CCOO difondrem tan aviat es tanqui, atès que ja hem detectat mancança de places en alguns col·lectius i a més a més encara s’han de revisar per part dels Departaments.

Avui s’ha continuat treballant en les bases del sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, que tindrà la baremació següent sobre un total de 100 punts:

1.- SERVEIS PRESTATS (màxim 60 punts)

A) Al mateix cos-escala/categoria, a la Generalitat

 • Des d’abans del 31.12.2006, a raó de 0,16 punts per mes treballat
 • Des de l’1.01.2007 fins el 31.12.2015, a raó de 0,333 punts per mes treballat.
 • Des de l’1.01.2016 fins la data de la convocatòria, a raó de 0,666 punts per mes treballat.

B) Als mateix cos-escala/categoria, en altres Administracions Públiques

 • Des d’abans del 31.12.2006, a raó de 0,053 punts per mes treballat
 • Des de l’1.01.2007 fins el 31.12.2015, a raó de 0,111 punts per mes treballat.
 • Des de l’1.01.2016 fins la data de la convocatòria, a raó de 0,222 punts per mes treballat.

2.- RESULTATS DARRER PROCÉS SELECTIU A LA GENERALITAT AL MATEIX COS-ESCALA/CATEGORIA (24 punts)

Haver aprovat sense plaça: 24 punts

3.- COMPETÈNCIES DIGITALS (ACTIC O EQUIVALENT) (màxim 6 punts)

Puntuacions no acumulables en cas de tenir més d’una titulació.

 • Actic o equivalent bàsic: 2 punts
 • Actic o equivalent mitjà: 4 punts
 • Actic o equivalent superior: 6 punts

4.- CATALÀ (SUPERIOR AL NIVEL EXIGIT AL COS-ESCALA/CATEGORIA) (màxim 10 punts)

 • Nivell superior al necessari per l’accés al cos-escala/categoria: 2,5 punts (no acumulatius).
 • Certificat de llenguatge administratiu, jurídic o traductor: 2,5 punts per cadascun.

CCOO hem demanat que també comptessin els serveis prestats en altres cossos-escales/categories a la Generalitat, malauradament, aquesta proposta no ha estat acceptada per Funció Pública. Així mateix, també vam fer altres propostes que tampoc han estat acceptades com ara que la puntuació per haver aprovat sense plaça no fos la del darrer procés selectiu convocat sinó el darrer en què s’havia presentat l’aspirant.

Aquesta valoració dels mèrits forma part del preacord al qual hem arribat avui i que caldrà refrendar en una propera reunió de la Mesa General que es celebrarà de manera imminent.

 

CCOO CONTINUEM TREBALLANT PER A UNA ESTABILITZACIÓ AMB GARANTIES PER A TOT EL PERSONAL

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!