SITUACIÓ INSOSTENIBLE AL C.P. OBERT DE LLEIDA

 

Sr. Cèsar Galván

Director General d’Afers Penitenciaris

 

Els treballadors i treballadores del Centre Obert de Lleida han  dit prou, fins aquí poden aguantar! I més, quan estem a les portes del període de vacances, on com vostè ja sap, tot s’agreuja per la falta de previsió de la seva Conselleria i el fet que, com ja va passar l’any passat, s’augmenti el nombre d’interns que venen d’altres centres per anar a treballar al CIRE Raïmat, molts d’ells enganyats per suposades ofertes econòmiques que finalment no es compleixen o pressionats per poder aconseguir el tercer grau més aviat.

Fa anys que patim  una gran mancança de personal, que l’equip directiu, ja no sabem si per desídia o per falta de voluntat, no han volgut o no ha estat mai capaç de solucionar.

No pot ser que la SMPRAV que sempre porta per bandera la modernitat dels seus Serveis Penitenciaris no faci res amb el Model Obert, que hauria de ser part del futur del sistema penitenciari català que tant proclamen als quatre vents.

A continuació, passem a detallar els problemes més importants que tenim en el centre:

  • Som l’únic centre obert que té 18 GMO (tres per guàrdia, si tenen la sort que ningú estigui de baixa) quan a la resta dels centres de les mateixes característiques són 24 GMO a Tarragona i 30 GMO a Girona. Per culpa d’aquesta falta de recursos humans, el centre d’una forma anàrquica i sense consens, canvia de guàrdia, quan li sembla bé, als funcionaris per anar tapant els forats de les guàrdies que es veuen afectades per algun company de baixa. No pots ser que un mateix company en menys d’un any se l’hagi canviat tres cops de guàrdia, cosa que afecta  la seva vida personal. Recordi que aquest tema ja es va plantejar i vostès van ser els primers a comprometre’s a solucionar-lo.
  • Falta un educador, plaça que encara no s’ha cobert
  • S’ha de cobrir la baixa de la psicòloga que està de baixa mèdica.
  • Els CRIMOS fa  més de dos mesos sense poder gaudir  dels seus dies de compensació de festius  o assumptes personals perquè vostès no han cobert la plaça provisional del company que se’n va anar al CP Ponent de cap de serveis; per la qual cosa, la direcció d’aquest centre , fent bandera del seu tarannà dictatorial, denega  sistemàticament el gaudiment dels  Fa més de dos mesos que s’estan fent  canvis entre ells per poder gaudir dels seus dies; provocant anomalies com que un mateix CRIMO ha hagut de fer fins a  tres guàrdies de  T/N seguides
  • En els CRIMOS d’aquest centre se’ls obliga a cobrir tots els serveis de festius i caps de setmana, cosa que no passa en la resta dels centres oberts, molts cops fent la tasca que li pertany al comandament d’incidències, que així s’evita haver de passar pel centre.
  • Informar-lo que en aquest centre, els CRIMOS per garantir que es cobreixin tots els serveis, han de realitzar dos mesos  a l’any el cobriment dels dies dels altres companys pel mètode del “corretorns”; figura que com vostè ja sap, no està aprovada en cap acord sindical  d’horaris oficials de serveis penitenciaris i, que si no s’augmenta el nombre  de coordinadors de règim interior, com van prometre des de la seva Conselleria, ens veurem obligats a denunciar-ho als jutjats.
  • Demanem una ampliació en la RLT de dos CRIMOS més, com vostè ja ens va prometre, com tenen a Barcelona i fins i tot, a l’hospital de Terrassa que tenen 8 caps de serveis de dotació i 55 funcionaris de vigilància.
  • Fa poc, com vostè va tenir l’oportunitat de comprovar-ho, es fa reformar el segon pis de les oficines del centre, malauradament no es va tenir la previsió de dotar al centre d’uns vestuaris dignes pels funcionaris equipats amb dutxes ni una sala de dia amb unes condicions dignes, cosa que no  compleix la que tenen avui dia.
  • I per últim, i com a mostra del tarannà d’aquesta direcció informar-vos que van enviar un correu corporatiu als treballadors d’aquest centre on els informava de l’ordre del director de «l’obligació d’assistir a una formació teòrica-pràctica que durà a terme el tècnic de l’empresa AIRBOX»; pràctiques professionals que només poden ser obligatòries durant la jornada laboral del funcionari, i en cas de voler assistir voluntàriament, caldrà compensar les hores com si fos un dia festiu. Potser es pensa el director que els seus funcionaris estan a la seva disposició les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any? Ha sentit parlar de la conciliació familiar? Ja que a nosaltres no ens fa cas, potser seria bo que s’ho expliquessin des de Barcelona,  però és clar, si només l’escoltes a ell, tota la culpa sempre és de Barcelona i que quan ell demana més gent per a treballar no li fan cas…

Per aquest motiu li demanem que doni les instruccions necessàries per incrementar la plantilla fins els 24 GMO, s’incorporin també amb caràcter d’urgència dos CRIMOS més, l’educador i el psicòleg  que falten, i que s’acabin  les polítiques de pressió i sobreexplotació de la plantilla per part de l’equip directiu del centre, del que vostè ja n’és coneixedor des  de fa molt temps.

Lleida, 16 de maig de 2022

DESCARREGA LA CARTA AL DIRECTOR GENERAL D’AFERS PENITENCIARIS DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL C.P. OBERT DE LLEIDA

US CONTINUAREM INFORMANT!