MOTí AL CENTRE PENITENCARI DE JOVES

Ahir,14 de març, CCOO hem de lamentar novament un nou i gravíssim incident violent protagonitzat pels interns del Mòdul 4 del Centre Penitenciari de Joves. El pati es va tornar escenari d’una baralla multitudinària protagonitzada per interns d’origen àrab que va dirigir-se contra els funcionaris assignats al servei.

L’increment d’interns, la diversitat de tipologies delictives i les darreres decisions organitzatives dels òrgans de Direcció, han convertit en autèntics pous algunes unitats de vida. La creació de Mòduls de respecte en aquest i altres centres, ha donat lloc a què per justificar les seves benevolències i estadístiques es sobrecarreguin la resta de departaments sense tenir en compte cap increment de professionals ni respectant les garanties mínimes de seguretat de treballadors i d’interns.

CCOO denunciem la despreocupació en la prevenció d’aquests incidents violents que encara avui dia presenta el Departament i la nostra Direcció General, que després de dos anys i molts mesos de reunions del Grup d’Agressions i de Treball, encara no ha sigut capaços de tancar un protocol acompanyat per un autèntic pla de xoc amb mesures de tolerància zero aquests incidents.

CCOO exigim que la Direcció del centre es prengui amb el màxim rigor i consideració les informacions que eleven els treballadors. La finalitat de prendre mesures prèvies abans que esdevinguin fets com aquests, podrien evitar en gran mesura aquests i altres desenllaços. Cal que l’Administració deixi de tocar fusta, i faci més cas als professionals que presten serveis, autèntics coneixedors de la situació real dels Mòduls i de la repercussió de les decisions preses pels òrgans de Direcció.

Posteriorment, l’Equip Directiu es va personar amb responsables de la Direcció General al mòdul afectat, ordenant i supervisant la conducció i trasllat a altres centres de 6 dels interns que van intervenir en l’incident.

CCOO instarem a l’Administració a la revisió de les ubicacions del material coercitiu i l’estat als diferents centres penitenciaris, per facilitar al màxim la celeritat en les intervencions que pertoquin.

CCOO no acceptarem mai com un inconvenient de l’ofici que 3 treballadors acabin ferits de diversa gravetat requerint assistència medica facultativa i continuarem pressionant en tots els Grups de treball a l’Administració perquè es prengui amb el màxim rigor la seguretat dels seus treballadors. L’Administració haurà d’aplicar el nou protocol d’agressions en salvaguarda dels treballadors, garantint la seva seguretat jurídica en la denúncia d’ofici dels fets davant el Jutjat de Guàrdia. Contemplant, si es sol·licites, l’assistència psicològica a través de la Mútua i/o servei de suport psicològic una vegada es recuperin físicament de les lesions patides.

CCOO traslladem i exigim a l’Administració el màxim reconeixement i suport als treballadors penitenciaris. L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO felicitem personalment als companys que prestant servei van resoldre la situació restablint l’ordre regimental en aquest context de precarietat, solament resolt per l’extrema professionalitat dels treballadors. Us desitgem una ràpida recuperació.

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!