MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, aconseguim la modificació de les bases beneficiant al conjunt personal penitenciari interí, reduint a 6 mesos els serveis prestats que s’han d’acreditar per quedar exemptes de fer el curs selectiu.

 

El passat 22 de desembre, en el grup d’estabilització CCOO vam rebutjar i criticar durament les bases publicades de la RESOLUCIÓ PRE/3973/2022, de convocatòria dels processos d’estabilització del concurs-oposició, pel col·lectiu de tècnics especialistes, entre altres, per considerar que s’havien comès irregularitats incloent altres proves addicionalment a les acordades.

Davant la defensa que CCOO va realitzar d’eliminació d’altres proves o com a mínim d’exempció del curs a les persones que hagin prestat un mínim de 6 mesos per beneficiar al màxim als interins, funció pública es va comprometre analitzar les nostres propostes per valorar la rectificació de la convocatòria.

Avui, Funció Pública publica la RESOLUCIÓ PRE/4125/2022 (feu clic) modificant de les bases en l’annex 8 tècnics especialistes en serveis penitenciaris:

NOU REDACTAT:

«7.1 Fase formativa: curs selectiu El tribunal qualificador elaborarà la llista d’aspirants que hagin superat les fases d’oposició i de concurs, que seran proposats per fer la fase del curs selectiu, organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), per ordre de puntuació. El nombre d’aspirants serà com a màxim de 107 persones. La resolució del tribunal qualificador per la qual es fa pública aquesta llista establirà el lloc, el dia i l’hora de la convocatòria de l’inici del curs selectiu, a proposta de la directora del CEJFE. Les persones aspirants que hagin prestat serveis com a funcionàries interines del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), amb una durada mínima de sis mesos, en el moment de la convocatòria al curs selectiu, resten exemptes de realitzar-lo. Aquest curs és de caràcter obligatori i eliminatori. S’hi tractaran aspectes teòrics i pràctics i es farà una única avaluació.»

CCOO, presents en totes les negociacions i com 1a Força Sindical a Catalunya, continuarem defensant amb la màxima professionalitat els interessos dels treballadors i treballadores en totes les meses i grups de negociació.

Barcelona, 29 de desembre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA INFORMACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES 29/12/2022

US CONTINUAREM INFORMANT!