PETICIONS DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

 

En aquests temps de crisis i emergència és molt fàcil per a una organització fugir de la seva responsabilitat, cridar que els que ens dirigeixen són uns inútils i ens han fallat, que no hi ha res a fer i tot seguit rentar-se les mans, una cosa molt útil contra el virus en l’àmbit individual però no en l’àmbit social i organitzatiu.

 

CCOO divendres passat 20 de març vam sol·licitar mesures de seguretat addicionals en escrits a la consellera de Justícia, al conseller d’Interior i al SMPRAV i que es pogués aplicar el torn de 24 hores, aprovat aquest mateix dia en la resta de l’estat, d’acord amb com es voti en cada centre.

 

Però hi ha més mesures i CCOO enumerem aquí les que hem fet arribar a la consellera a través del Secretari General de CCOO de Catalunya:

 

Mesures de protecció

 

 1. Que se’ns proveeixi de màscares de recanvi FFP2. Les FFP1 són d’un sol ús i no poden tenir un ús etern.
 2. Possibilitat d’utilització de màscares caducades de tipus FFP2 després de revisar-les, si no hi ha disponibles altres no caducades. Contemplat en el document «Medidas excepcionales ante la escasez de EPIs» dels Ministeris de Sanidad i Trabajo.
 3. Reposició immediata de material dels equips EPP que hagi estat usat (bates, guants, etc.)
 4. Proves de detecció de coronavirus a tots els treballadors exposats o amb símptomes, incloent-hi els que es troben en aïllament domiciliari, fent extensió a casos que hagin estat en contacte amb casos confirmats encara que fos en fase asimptomàtica (actualment només es consideren els casos quan hi ha simptomatologia i llavors ja és massa tard).
 5. Quan estiguin disponibles, màscares FFP1 per als interns.
 6. Mesures d’assignació a zones aïllades o amb menor exposició per personal especialment sensible.

  

Mesures d’organització

 

 1. Reduir al mínim possible les ràtios de personal d’oficines, tractament i GMO’s, juntament amb la resta de personal dels centres oberts, valorant el possible tancament d’aquests.
 2. Minimitzar la presència dels funcionaris d’interior en les zones amb interns, reduint el contacte al mínim i potenciant el treball des de les cabines de control o un altre espai tancat, fent us de les càmeres.
 3. Possibilitat de torns de 24 hores (M/T/N) per a GSI, GMO, CS i CRIMO, votats en els centres igual que s’ha fet a la resta de l’Estat.
 4. Ampliació dels períodes de devolució de canvis de servei a més de tres mesos o sense data.
 5. Substitució de la totalitat d’incidències. Contractació de tot el personal disponible a la borsa d’interins, realització de jornades formatives en grups reduïts d’aspirants del procés selectiu JUS/546/2017 per tècnics especialistes que no van superar les físiques o que estaven pendents per trucar.
 6. També demanem que a causa de la modificació del RD 463/2020 de l’Estat d’Alarma que amb data 19 de març, impedeix l’ocupació dels vehicles privats per més d’una persona:
 • Habiliti mitjans de transport des de la ciutat de Lleida per a tot el personal que es trasllada per a treballar en la resta de centres penitenciaris fora d’aquesta província.
 • Ajustin horaris d’acord amb les disponibilitats de transport públic per a aquells treballadors que no disposin de vehicle privat.
 • Es contemplin compensacions per als treballadors empadronats en una província diferent del centre on presta servei, ja que han de realitzar llargs trajectes d’anada i tornada per a anar a treballar i ja no poden compartir vehicles a causa de la modificació del RD 463/2020.

 

Mesures d’ordre intern dels centres

 

 1. Acumulació de permisos i ampliació de vis a vis íntims i familiars així com de visites, addicionalment a les ordinàries per a quan acabi l’estat d’alarma, sempre associades a una bona conducta durant tot el període d’alarma. Actuaria com a incentiu al bon comportament.
 2. Que es valori la presentació d’informes de bona conducta durant l’estat d’alarma que puguin ser inclosos al PIT, o com mesures extraordinàries de beneficis penitenciaris quan aquest període d’emergència acabi.
 3. Possibilitat de videotrucades als interns amb bona conducta i casos especials.
 4. Conversió de tots els tallers dels centres penitenciaris a la realització d’EPI’s, evitant ajuntar interns de diferents mòduls.
 5. Augment de personal del CAS durant el temps necessari per a l’ampliació del subministrament de metadona a través del CAS.
 6. Valoració i revisió dels criteris de distribució de medicació especial de tipus psicotròpic per a calmar estats d’ansietat.

 

Mesures de seguretat

 

 1. Equip de 4-5 mossos de BRIMO o ARRO en el cos de guàrdia, prioritzant els centres que hagin tingut plantades. Tindran capacitat d’intervenir en el centre de manera immediata sota comandament de la direcció del centre i la SMPRAV.
 2. Increment d’equips d’intervenció i material coercitiu (equips de protecció, escuts, esposes, defenses de goma, etc.) en els centres.
 3. Avançar el recompte de la nit a les 21:00, amb sortida esglaonada des de confirmació de prefectura, sense haver de recuperar el temps de jornada.
 4. Dividir en grups reduïts totes les activitats i entrada al menjador en els mòduls on pugui fer-se.
 5. Que els interns puguin recollir el menjar i menjar en la seva cel·la. Possibilitat de repartiment del menjar en les cel·les si la situació ho requereix.

 

CCOO actuem amb responsabilitat. Nosaltres proposem mesures que ens posi, donades les circumstàncies, en la millor situació possible als treballadors en la guerra sense quarter que el virus ens ha declarat. DESPRÉS ja demanarem comptes a qui es degui i exigirem responsabilitats, però ara la prioritat és ser constructius i ajudar a tota la societat en aquesta lluita ajudant-nos també a nosaltres mateixos.

CCOO porta lluitant des del dia 1 perquè s’implementen mesures en el marc d’una lluita global que duen a terme també altres sindicats i els mateixos treballadors.

TOTS, treballadors i sindicats, intentem actuar de la millor manera i, en la mesura de les nostres possibilitats i capacitats, influir en les decisions de l’Administració de manera positiva.

CCOO vàrem pressionar per les màscares amb escrits, trucades constants a la SMPRAV, escrits registrats a la consellera i amb l’acció del mateix Secretari General de CCOO de Catalunya en instàncies superiors del Govern de la Generalitat. Així mateix vam ser CCOO els que vam fer les gestions que han permès l’augment del transport per a mantenir la deguda distància entre treballadors. També tota una sèrie de mesures quant a horaris d’oficines i tractament per a retallar al mínim la seva exposició. El contacte amb l’Administració és diari i la llista de peticions, les que s’han aconseguit i les que no, és massa llarga per a enumerar-la sencera.

Però això és una lluita de TOTS, i CCOO només som una part de les forces de tota mena i condició, començant pels mateixos treballadors, que es mobilitzen per a enfrontar-se a un enemic invisible que amenaça a tots per igual.

Tots estem concernits en aquesta lluita, a tots ens afecta i tots lluitem en la mesura de les nostres possibilitats per a vèncer-la.

 No tenim cap dubte que la vencerem i sortirem més forts i units com col·lectiu que mai.

 

Barcelona a 23 de març de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LES PETICIONS DE CCOO A LA SMPRAV

US CONTINUAREM INFORMANT!