PRP PER BAIXES COVID AL MARÇ

 

CCOO vam rebre AHIR de l’Administració una comunicació enviada per eValisa però no comunicada de paraula o al correu ordinari del sindicat on s’avisa que hi haurà companys i companyes a les quals aquest mes d’agost se’ls descomptarà PRP del primer trimestre (generat de gener a març i cobrat al maig) per sofrir baixa a causa de la COVID durant la 2a meitat de març, ja que segons al·lega l’Administració, la Seguretat Social no els ha comunicat que aquestes baixes siguin per COVID.

Segons indiquen en el seu missatge, avisaran per e-Valisa als afectats, per la qual cosa aquells treballadors/es que van tenir una baixa per COVID al març hauran de consultar el seu correu corporatiu i/o la bústia d’eValisa.

CCOO immediatament ens vam posar en contacte amb la Subdirecció d’RR.HH. de la SMPRAV, la Subdirecció de R.HH. del departament i amb el mateix departament per a destriar que està ocorrent:

  1. El descompte sol s’aplica a les baixes a causa de COVID a partir del 16 de març, que és la data en la qual van passar a ser considerades baixes laborals (sense cap descompte) i que van ser comunicades a l’Administració com a tals, és a dir, a causa de la COVID. La resta de baixes per altres causes no-COVID o anteriors a mitjans de març, no es veuen afectades i van ser computades en el seu moment correctament.
  2. La Seguretat Social va introduir uns codis per a identificar les baixes per COVID com a tals però va trigar uns dies a fer-ho i sembla que una part de les baixes inicials de març es van quedar sense codi pel qual figuren com a baixes ordinàries.
  3. El departament aconsella anar al metge de capçalera per a sol·licitar que la baixa soferta consti com COVID. A partir d’aquí es renta les mans i tira la culpa a la Seguretat Social encara que Salut, que és de qui depèn el sistema de salut, sigui la que dóna les baixes i depengui per complet de la Generalitat. Si Salut lliura algun document o informe, s’haurà de lliurar a personal del centre, que és qui li ho farà arribar a la Subdirecció General d’RR.HH.

 CCOO immediatament vam emprendre ahir intenses gestions amb les dues Subdireccions Generals d’RR.HH. que cohabiten en el departament per a intentar que el descompte no s’apliqui a l’agost sinó en mesos posteriors per les següents raons:

  1. LA NÒMINA D’AGOST ES TANCA LA SETMANA QUE VE i el període efectiu per a modificar-la s’acaba aquest mateix dilluns 3 d’agost per la qual cosa serà impossible aconseguir que es modifiqui i el descompte vindrà sí o sí a l’agost, amb raó o sense ella.
  2. Si després es demostra que la baixa sí que va ser COVID, es retornarà l’import deduït al setembre, però procedir així és absurd, ja que s’empra recursos i temps del personal administratiu d’RR.HH. del departament per a aplicar un descompte que en molts casos, quan quedi demostrat que la baixa era realment COVID, s’haurà de revertir. Doble treball el de fer i desfer propi de la ineficiència administrativa d’una burocràcia cega com la que patim.

CCOO vam sol·licitar que no es perjudiqués cap treballador/a. Com tercers de bona fe, no tenen cap culpa de l’anomalia de la Seguretat Social no hagi comunicat que la baixa es COVID, ni de la sorprenent presa que té el departament en aplicar el descompte ja mateix, per sorpresa i sense donar temps a reaccionar.

De facto el Departament de Justícia es renta les mans responsabilitzant a la Seguretat Social del que Salut, és a dir la Generalitat, hauria d’haver fet, ja que Salut hauria de ser qui apliqués protocols clars que fixessin els codis que calia aplicar a les baixes. No oblidem que tot el sistema sanitari català depèn del departament de Salut i totes les competències referents al sistema de salut català estan plenament traspassades a la Generalitat, que és la que hauria a passar a la Seguretat Social la informació correcta i completa que identifiqués la baixa com COVID perquè aquesta al seu torn la pugui retornar correctament classificada com baixa per COVID al nostre departament.

Novament, en el pitjor moment, el nostre departament, ficat en un garbull administratiu, tira pilotes fora, i no dóna un termini de temps als treballadors/es per demostrar que la baixa va ser per COVID abans d’aplicar la retallada.

És més fàcil aplicar una RETALLADA CEGA, INSENSIBLE, INJUSTA, INEFICAÇ I COMPLETAMENT ABSURDA oblidant a propòsit els sacrificis que el col·lectiu penitenciari hem fet i que no han rebut recompensa alguna excepte la indiferència més completa i complicació rere complicació.

Barcelona a 30 de juliol de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE EL DESCOMPTE DE PRP PER BAIXES COVI-19 AL MARÇ

US CONTINUAREM INFORMANT!