PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS DE TRASLLATS D’EDUCADORS

 

Avui 29 de setembre s’ha publicat la llista de persones admeses i excloses de la convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional d’execució penal (convocatòria de provisió núm. JU/001/2020)

Tal com estableix el punt 11.1 de les bases de la convocatòria, les persones interessades disposaran de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de l’exposició pública d’aquest Acord
per formular les observacions o reclamacions que considerin pertinents davant la Comissió d’Avaluació.

Les esmenes, observacions o reclamacions es faran accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘La meva carpeta’; incorporant a l’espai ‘Al·legació’ un únic document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

La llista s’ha pubicat al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), a la intranet i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/, d’acord amb el que estableix el punt 10.4 de les bases.

 

DESCARREGA LA LLISTA DE PERSONES ADMESAS I EXCLOSAS  (Feu click)

 


US CONTINUAREM INFORMANT!