REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB L’ADMINISTRACIÓ 21/09/2020

 

El dilluns 21 de setembre hi ha hagut reunió amb l’Administració sobre el tema concret de la situació actual de crisi a causa de la pandèmia i la seva afectació en els centres penitenciaris catalans.

 

CCOO vam ser l’ÚNIC sindicat que el dia 8 d’aquest mes va sol·licitar una reunió urgent.

Tots els punts inclosos en l’ordre del dia han estat proposats per CCOO.

 

 

El pes de la reunió l’ha portat en exclusiva CCOO davant el silenci incomprensible de la resta de sindicats que no van dir aquesta boca és meva durant més de mitja reunió, i quan ho van fer va ser per a adherir-se a les propostes de CCOO, com per exemple la de crear un grup per a estudiar i negociar l’aplicació al mitjà penitenciari del nou acord sobre teletreball.

 

 

PAGA ESPECIAL O GRATIFICACIÓ PELS SERVEIS PRESTATS DURANT COVID-19

 

L’única informació que té l’Administració és que el personal sanitari i de residències no ha cobrat encara la paga que es va aprovar pel Govern i que aquest no està fent ara mateix passos per a ampliar-la a altres col·lectius.

CCOO entenem que aquesta paga es destini principalment als treballadors sanitaris i de les residències, treballadors que han estat, estan i estaran en la primera línia de la lluita contra la pandèmia, però CCOO hem deixat clar que si aquesta paga s’estén a altres col·lectius, el personal penitenciari haurem d’estar inclosos sí o sí.

 

 

PROVES DIAGNÒSTIQUES PCR I SEROLÒGIQUES AL PERSONAL PENITENCIARI

 

Davant la insistència de CCOO pel que fa a realitzar proves PCR i serològics de manera regular i no sols en casos de brot i crisi galopant, l’Administració respon que hi ha pocs positius actius, que ja es van fer les proves PCR en el seu moment tal com indicava el TSJC i que per a ells no té sentit fer ni PCR ni proves serològiques excepte en casos de brot.

En el cas de les proves serològiques sorprenentment diuen que és decisió exclusiva de Salut. Per a unes coses estan en el PROCICAT i decideixen de manera conjunta i per a altres resulta que només és Salut.

CCOO de cap manera ens hem quedat conformes i hem contestat, novament en solitari i novament amb el sorprenent silenci de la resta de sindicats:

  • CCOO creiem que s’abusa que tal o tal altra decisió és responsabilitat de Salut, sempre segons li convingui a l’Administració. CCOO creiem que la Secretaria i el departament han d’exigir actuacions a Salut en comptes d’esperar que aquesta decideixi unilateralment actuar, normalment quan ja és massa tarda i ja hi ha un brot.
  • Que se sol·liciti a Salut que en cas de brot en un mòdul, les proves es facin als treballadors afectats en el mateix centre i immediatament (o en la mútua), en comptes de derivar-los absurdament a uns CAPs completament col·lapsats on es triguen dies a realitzar la prova.
  • Que la realització de proves serològiques les plantegi el departament de Justícia a Salut, com s’ha fet en altres casos de treballadors essencials, i no el deixi a l’atzar de criteris completament aliens i desconeixedors de les especials particularitats del mitjà penitenciari.
  • Que s’enviï la informació sobre els casos de personal afectat com es feia fins fa mes i mig. Que l’Administració hagi estat de vacances no justifica l’absència absoluta d’informació durant mes i mig. L’Administració es compromet a tornar a enviar-la.

 

MESURES DE DESESCALADA I PROTOCOLS EN CAS DE REBROTS

 

CCOO hem sol·licitat que davant la situació de crisi actual, amb un agreujament general de la situació que s’està aproximant cada vegada més a la de març, es recuperin mesures de seguretat anteriors, com els horaris de tractament i oficines en grups separats i no coincidents, permís per deure inexcusable, manteniment dels canvis il·limitats, manteniment de la suspensió de les comunicacions vis a vis i de convivència fins que la situació millori, etc., etc.

L’Administració sorprenentment es nega a això dient que encara que es torni la situació de març no es recuperaran les mesures anteriors sinó que s’han d’anar modulant d’acord amb la informació disponible. Diuen que són membres de ple dret del PROCICAT, que és on es prenen les decisions de manera conjunta amb Salut (menys les que segons la SMPRAV Salut pren pel seu compte).

Quan CCOO els hem criticat la introducció pràcticament suïcida de les comunicacions de vis a vis familiar i de convivència, l’Administració indica que no hi haurà vis a vis íntims, que es reduirà el nombre de familiars i que l’índex de prevalença de la malaltia en general és baix, i que també s’han obert les visites a les residències.

 

  • L’Administració s’oblida per complet que estem en situació de crisi, amb un creixement desmesurat de casos i de transmissions i amb el govern pensant a restringir les reunions de tota mena a un màxim de 6 persones i a aplicar altres mesures de restricció territorials i generals.

 

  • L’Administració s’oblida que en les residències s’apliquen estrictes mesures de seguretat, com a mampares de separació, prohibició de contacte, etc. que no s’aplicaran en els vis a vis autoritzats ara.

 

  • Però sobretot l’Administració s’oblida que els centres penitenciaris són autèntics polvorins a punt d’explotar, amb centenars de treballadors/es i centenars d’interns/es concentrats en un espai reduït. Una infecció d’un intern per part d’un únic familiar, produirà efectes en mòduls sencers. És increïble que l’Administració s’atreveixi a córrer aquest perill i a enfonsar-nos a treballadors i interns en ell.

 

Respecte a la situació dels canvis de servei, amb centres com per exemple el C.P. Lledoners actuant de manera absurdament restrictiva (en aquest cas concret ja és un costum), l’Administració s’ha negat a pronunciar-se, deixant el tractament del tema per a una futura reunió del grup de treball. CCOO continuarem exigint que no s’apliquin límits als canvis de servei.

 

 

INFORMACIÓ RESPECTE AL MATERIAL DE PREVENCIÓ LLIURAT

 

CCOO som el sindicat que hem liderat en el comitè de salut laboral i en altres àmbits, incloent-hi queixa davant Funció Pública, les peticions reiterades perquè se’ns lliurés EPIs i un altre material de protecció als treballadors penitenciaris.

CCOO som el sindicat que hem aconseguit la interlocutòria del TSJC i la resolució de la Inspecció de Treball perquè se’ns fes proves PCR i lliurés material

A petició de CCOO novament, l’Administració ens ha lliurat quadres amb el material lliurat i amb el sol·licitat pels centres per al període que s’estén des de la meitat d’octubre fins a cap d’any.

Si per alguna cosa destaquen les xifres, és per l’escassetat de molts materials i equips de protecció, com per exemple les màscares FFP2. D’aquestes últimes es demanen menys de 7000 per a gairebé 5000 treballadors quan altres departaments han demanat FFP2 per desenes de milers.

 

CCOO novament hem reiterat que cal es lliurin FFP 2 a tots els treballadors sense excepció, tal com diu la interlocutòria del TSJC.

 

CCOO hem recordat a la Secretaria que hauria de tenir la llista previsió de material i EPIs no sols fins a final d’any, sinó per a tot l’any següent. No val escudar-se en el PROCICAT, en Salut o en el sursum corda.

 

 

INFORMACIÓ SOBRE LES HORES EXTRES RETRIBUÏDES

 

L’Administració ha enviat un quadre sobre les hores extres retribuïdes entre abril i juny, que manifesta que es cobraran aquest mes de setembre.

Les hores de la resta de mesos s’aniran cobrant en mesos successius, ja que han dissenyat un procés enrevessat on els centres envien les dades a la Secretaria, es comproven allí, es retornen als centres si hi ha errors i es retornen corregits a la Secretaria. Com alguna cosa vagi malament, el ping-pong seguirà fins al dia del Judici Final.

 

Però si per alguna cosa destaca el quadre de l’Administració, és per la seva absoluta mesquinesa!

 

Es paguen les hores al minut d’acord amb com s’hagin realitzat els fitxatges, en comptes del torn complet treballat. Si has fitxat 10 minuts abans, no te’ls paguen, passant per complet les mesures de seguretat per a distribuir les entrades i sortides en el temps. Els pocs euros que estalviaran amb aquesta mesura mesquina segurament li donarà a la SMPRAV (Secretaria de Mesures Penals, Retallades i Avarícia Vergonyosa) per a un parell de FFP2.

 

 

DADES D’OCUPACIÓ DE LA PLANTILLA DELS CENTRES I INTERINS

 

A petició de CCOO, l’Administració envia les dades de les plantilles existents amb els reforços que no ha enviat des de fa mes i mig..

D’elles es desprèn que s’han cobert 403 de les 542 absències per IT o altres causes, deixant un dèficit en els centres de 139 llocs sense cobrir.

Malgrat això, dels tremends buits que pot deixar la no renovació dels companys de reforç que cessen el dia 30 i malgrat la insistència de CCOO, ÚNIC SINDICAT QUE HA DEFENSAT LA SEVA RENOVACIÓ davant el silenci de la resta, que per a sorpresa nostra no ha dit ni mu, l’Administració s’ha negat a respondre que farà i ha dit que encara ho està estudiant.

 

CCOO EXIGIM LA CONTINUÏTAT DE TOTS ELS INTERINS!

 

 

REPRESA DE  LES REUNIONS

 

A la petició de CCOO sobre el reinici urgent del treball de tots els grups de treball, concursos, etc., l’Administració contesta que les reunions de negociació per al nou PRP s’iniciaran a l’octubre (si acaben els seus eterns treballs per a consensuar entre Economia, Funció Pública i Justícia alguna nova proposta) i que les reunions mensuals de comissió de seguiment es convocaran de manera normal a partir del pròxim mes.

Els treballs del grup de treball sobre 2a activitat i jubilació anticipada, en el qual participem CCOO de manera destacada, ja es van reiniciar el 8 de setembre, s’han celebrat dues reunions ja, i es va a bon ritme.

CCOO hem demanat la constitució d’un grup de treball per a estudiar i negociar l’aplicació al mitjà penitenciari del nou acord sobre teletreball, petició a la qual s’ha adherit únicament un altre sindicat.

 

 

PROCEDIMENTS SELECTIUS I CONCURSOS

 

CCOO hem sol·licitat informació actualitzada respecte dels procediments selectius i concursos en tràmit.

L’Administració especifica que de moment es mantindrien les dates donades i que donarà informació més detallada en el grup de treball, però sí ens concreta que amb relació al concurs de trasllats d’educadors la llista provisional esperen que es publiqui a tot tardar el 29 de setembre, respecte a la resolució d’aquest i l’oposició es mantindria el calendari de febrer de 2021 si no pogués ser abans.

CCOO preguntem directament a l’Administració per l’oferta pública de tècnics especialistes i el Departament ens confirma que va presentar la seva petició abans de l’estiu i que resta pendent de la confirmació definitiva de funció publica.

Un cop es posin d’acord entre tots els departaments, que esperen que sigui d’ací a poc temps, es publicarà al DOGC l’oferta pública.

 CCOO sol·licitem al Departament que avanci la publicació dels temaris o especifiqui les actualitzacions en cas que es donin. La Sotsdirectora de RR.HH. ens indica que en cas que es modifiquin no preveu grans variacions i que esperen complir la previsió. CCOO insistim en el fet que sigui abans de novembre.

 

Barcelona a 22 de setembre de 2012

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB L’ADMINISTRACIÓ

US CONTINUAREM  INFORMANT!