RECONEIXEMENT D’AGENT D’AUTORITAT

 

Dimarts que ve, 22 de març de 2022, es votarà en el ple del congrés dels diputats la presa en consideració de la proposta de llei del grup socialista per a modificar l’article 80 de la LOGP de manera que es reconegui com a agents de l’autoritat.

 

Algun sindicat sembla que ha tirat les campanes al vol donant a entendre de manera una mica confusa que aquesta modificació es podria aprovar aquest mateix dimarts. Doncs no.

El que es votarà és la «presa de consideració».

Això què vol dir?

 

Tots els grups parlamentaris del congrés dels diputats poden presentar una proposta de llei. Una vegada acceptada per la Mesa, es publica en el Boletín Oficial de les Cortes Generales  (BOCG) i es dona trasllat al govern perquè opini i doni la seva conformitat en el cas que afecti partides pressupostàries.

Una vegada publicada la proposta de llei i “oït” el govern, la proposta quedarà en condicions de ser inclosa en l’ordre del dia d’un ple perquè es voti la seva presa en consideració.

La proposta de llei de modificació de l’article 80 de la LOGP per a reconèixer als treballadors penitenciaris com a agents d’autoritat, la presa de consideració de la qual es votarà el dimarts, va ser presentada pel grup socialista JA FA DOS ANYS i es va publicar en el BOCG el 7 de setembre de 2020.

El següent pas havia d’haver estat la votació en el ple del congrés per a la seva presa en consideració, però aquest pas no es va donar perquè el govern va preferir seguir un camí diferent, el d’introduir el reconeixement com a agent d’autoritat no a través d’una modificació de l’article 80 de la LOGP sinó a través d’una disposició addicional a la modificació de la LO 4/2015 (Llei mordassa).

Com sembla que la modificació de la llei mordassa s’està trobant amb dificultats polítiques, en un nou gir d’estratègia, s’ha decidit recuperar ara la proposta de llei del grup socialista de modificació de l’article 80 de la LOGP, que dormia el somni dels justos des de la seva publicació en el BOCG el setembre de 2020.

CCOO, en contacte permanent amb els nostres companys de la resta de l’estat, hem rebut confirmació del suport dels suficients grups parlamentaris del congrés per a estar raonablement segurs que la «presa de consideració» s’aprovarà. 

Una vegada aprovada aquest dimarts la presa en consideració de la proposta, passarà a la comissió del congrés corresponent on s’obrirà el termini de presentació d’esmenes. En aquest cas concret no hi haurà possibilitat d’esmena de devolució.

La proposta de llei del Grup Socialista inclou una modificació de l’article 80 de la LOGP que reconeix als treballadors dels cossos penitenciaris com a agents d’autoritat, se’ns reconeix la presumpció de veracitat, el principi d’indemnitat per al personal penitenciari que sofreixi danys personals i materials en l’exercici del seu càrrec, i la separació amb altres presos en cas de ser detinguts.

La probable aprovació aquest pròxim dimarts de la presa en consideració de la proposta de llei del grup socialista, és un bon pas endavant, però no convé tirar les campanes al vol com sembla que fan uns altres. Sembla que no hi haura moltes esmenes, i les que hi hagi mols probablement seràn de grups minoritaris, però encara s’ha de votar la modificació, que ha de ser aprovada per majoria absoluta del congrés en modificar una llei orgànica.

 

CCOO hem vigilat de manera estreta i en tot moment totes les vicissituds seguides per l’accidentat i canviant procés de tramitació del reconeixement d’autoritat, i hem parlat i negociat amb els diferents grups polítics per a influir de la manera més positiva per als interessos dels treballadors i treballadores penitenciàries.

 

CCOO continuarem lluitant i vetllant perquè finalment s’aconsegueixi una reivindicació històrica anhelada per tot el col·lectiu penitenciari.

 

Barcelona, 18 de març de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL RECONEIXEMENT COM AGENT D’AUTORITAT DEL PERSONAL PENITENCIARI

US CONTINUAREM INFORMANT!