REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 26/06/2019 EL NOU MODEL DEL CENTRE DE JOVES

 

La Unitat Directiva ens presenta la propera reestructuració de mòduls del Centre Penitenciari de Joves segons la classificació penal dels interns.

Després de l´estiu els 4 mòduls actuals de convivència d´interns en segon grau de tractament i preventius ubicats en aquestes dependències per raó conductual, passaran a ser:

  • 1 Mòdul d´acollida d´ interns preventius amb una durada de permanència entre 4 i 8 setmanes. També interns amb destins de confiança per tal de mantenir les necessitats bàsiques d’aquesta dependència.
  • 2 mòduls d´interns penats
  • 1 mòdul d´interns preventius
  • Dert
  • Infermeria

Ens informa la Direcció que aquest canvi de model en la gestió sobre els interns ve determinada pel flux cada vegada major d´entrades i sortides al Centre de Joves. A diferència amb altres centes penitenciaris, a Joves cohabiten interns penats i preventius sense cap mena de separació, aquesta nova reestructuració vindria a sol ventar aquesta problemàtica.

Per una altre banda la presència d’interns més grans de 21 anys ha d’ésser excepcional, tal com els sindicats majoritaris van posar en coneixement del Jutge de Vigilància Penitenciària. Encara que la seva separació és difícil per manca d’espai , la direcció és favorable a què només restin al centre aquells interns de més de 21 anys amb un bon comportament.

Qualsevol canvi de model hauria d’estar negociat amb els representants sindicals si poden modificar les condicions laborals dels treballadors del nostre centre i ha de comptar amb la implicació de la plantilla si no volem que estigui abocada al fracàs. Els funcionaris de Joves ja van demostrar la seva gran professionalitat amb el seu compromís per aconseguir que fos un èxit el trasllat des de les antigues instal·lacions de la Trinitat Vella als nous equipaments de la Roca del Vallès.

Les Seccions sindicals mostrem la nostre preocupació pel augment de les agressions verbals vers el col·lectiu de treballadores del centre, es produeixen insults i vexacions a professionals per la seva condició de dones. La Direcció ens transmet que és conscient d´aquest problema i posa a disposició de les afectades les eines jurídiques pertinents per trametre la corresponent denúncia contra l´agressor.

CSIF i CCOO exigeixen TOLERÀNCIA ZERO cap a les agressions verbals o físiques que puguin rebre qualsevol treballadora i treballador del centre.

Encara que la carretera al C.P. Joves només ha estat perxejada, la Direcció ens mostra les licitacions d’obres per ser asfaltada al 2020.

A l’apartat d’obres el Gerent ens informa de les obres d’instal·lació dels detectors de fum al Dert, cada cel·la disposarà del seu propi.

Igualment els timbres de seguretat als despatxos dels professionals de tractament als mòduls, seran reubicats per que així siguin més accessibles en cas de necessitat.

La Direcció ens informa sobre el estudi mediambiental dels búnquers sol·licitat per CCOO. Des de la nostra secció sindical mostrem la nostre preocupació sobre les repercussions físiques que poden sofrir els treballadors adscrits a aquest servei. Des de riscos laborals informen que totes les mesures són les adequades, només haurien de millorar la il·luminació artificial al DAE. Igualment la Direcció es mostra flexible a l´hora de fer el servei al búnquer, no posa cap impediment en que els treballadors del mòdul es reparteixin aquesta tasca durant el servei per que sigui més favorable per a tots.

 

ACCIDENT LABORAL

A partir d´ara utilitzarem el nostre NIP a les visites a la mútua d´accidents. No serà necessari donar les nostres dades personals per qüestió de seguretat. Ens informen que s´està acabant de dissenyar aquest protocol per tal de garantir els drets dels treballadors.

 

GAP D`ESCORCOLLS

Properament, no hi data concreta, s’efectuaran les GAP d´escorcolls. Encara no hem vist cap document on puguem estudiar com serà la seva implantació, però des de els nostres sindicats oferiren assessoria legal als nostres afiliats per tal de no vulnerar cap dret dels administrats.

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA CONJUNTA DE LA REUNIÓ AMB DIRECCIÓ DEL C.P. JOVES DEL 26.06.2019

US CONTINUAREM INFORMANT!