REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. PUIG DE LES BASSES 08/11/2019

 

Iniciem la reunió amb part de l’equip Directiu, ja que la Subdirectora de Tractament està absent per motius personals i de selecció de personal. El Director demana disculpes pel retard, ja que l’última reunió va ser al juny.

 CCOO iniciem la reunió amb el punt de la gran problemàtica que tenim des de fa temps com són les baixes en general de la plantilla i la falta de CUSIS, relacionant tot això amb el TOP TEN que són les agressions que està patint la plantilla d’interior, les coaccions i amenaces que el personal de tractament ens diuen que sofreixen, arribant a agafar baixes per aquest desagradable motiu.

 El Subdirector d’Interior es mostra agraït amb els companys que durant temps han exercit de CUSIS sense ser-ho, assumint tasques que no els competeixen.

Volum de baixes i reposicions

Es posa de manifest que SMPRAV no té intenció d’ampliar personal i que hi ha convocades actualment tres places de Cusi i quatre que estan de baixa.

Es reitera que el sistema de selecció d’Atri és molt lent per a la reposició de places i en el còmput total s’han rebut 44 altes, però actualment tenim 47 baixes.

Des de Setembre fins al dia de la data hi ha 13 substituts en total (tractament i interior) de 25 que hi havien així que es perd un total de 5 funcionaris per la diferència dels 7 que devia la SMPRAV.

Falta de formació del personal

Reiteren i reclamen que la formació és necessària però a causa de la falta de personal no es pot donar formació en el mateix centre, ja que no es poden cobrir els torns de treball en els mòduls mentre es dóna formació.

La Direcció exposa la seva voluntat que determinades GAP les imparteixi personal especialista en aquest àmbit. Així mateix, ens recorden la importància d’informar mitjançant els informes regimentals o informatius dels incidents que ocorrin amb els interns. Única manera que quedi constància del que passa en el nostre centre.

CCOO insistim que cal donar formació als funcionaris abans que entrin a treballar en els diferents Centres Penitenciaris, ja que es posa en compromís la seguretat dels mateixos treballadors i el «normal» funcionament del centre.

Gràcies a la plantilla que ja està en el Centre i la seva bona voluntat, s’està fent tot el que es pot per a anar formant als nous companys i que tot continuï funcionant amb la màxima normalitat.

 

Exposició de temes varis i recordatoris

  • S’insisteix en el tema que els interns «trien el mòdul» i es desplaça als funcionaris a altres mòduls per a evitar problemes i enfrontaments i és el parer que té la plantilla. L’equip directiu insisteix que la destinació modular es consensua amb els diversos professionals tant d’interior com de tractament.

 

  • Respecte als trasllats immediats d’interns a uns altres CP, després d’alguna agressió a funcionaris remeten la responsabilitat a DG, ja que ells són els que autoritzen el trasllat i diverses vegades els han denegat el mateix encara insistir en això.

 

  • En al·lusió als temes de tipificació de les agressions el secretari tècnic admet que estan desbordats i pot ser que alguna es tipifiqui de manera errònia però es torna a valorar per a esmenar l’error. Es recorda que la diferència de valoració entre agressió lleu i greu és si hi ha baixa laboral o no segons la classificació actual (agressió greu/lleu, temptativa greu/lleu i lesió greu/lleu). Les circulars, grans desconegudes per part de la plantilla, són les que moltes vegades fan que un intern no compleixi la sanció de forma continuada.

 

  • DERT: s’insisteix en l’ampliació de dotació per torn en un funcionari més atès que resulta inoperatiu pel volum de treball i especificació modular.

 

  • Referent als horaris de medicació i activitats vàries, exposem que entorpeixen la vida modular i afecta el normal funcionament dels horaris de treball, activitats, racionat, etc. tant entre setmana com cap de setmana. Entenem que les activitats diverses s’han d’adaptar als horaris establerts d’interior per la seguretat i el bon funcionament de l’establiment i no superposar per exemple el retorn de tallers i d’educatiu amb la medicació i racionat, ja que es produeix un desordre de la vida modular.

Es posa l’accent en les sortides modulars dels interns per falta de medicació (oblit o error) desplaçant-se dels mòduls a infermeria per a poder administrar-la.

Insistim en la TOLERÀNCIA ZERO en temes d’agressions cap als funcionaris, ja que si no s’aplica de manera contundent i eficaç les sancions a imposar i la reacció instantània en el moment de l’acte la seguretat dels treballadors es veu seriosament compromesa.

No pot ser que no hi hagi immediatesa en els actes que impliquin agressions, ja que la lectura per part dels interns és que no passa res si es transgredeix la línia vermella.

Cal ser contundents amb la rapidesa de les actuacions i amb l’exemplaritat de les sancions i denunciar tant d’ofici com personalment, ja que no es tracta de pertorbacions de l’ordre regimental sinó d’agressions a treballadors en l’exercici de les seves funcions i no s’ha de tolerar cap mena d’impunitat.

C.P. Puig de les Basses a 11 de novembre de 2019

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL 08/11/2019

 

CCOO CPPB

US CONTINUAREM INFORMANT