REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 03/06/2020: CCOO EXIGIM MESURES I EL RESPECTE DELS NOSTRES DRETS

 

Avui, 03 de juny de 2020, CCOO ens hem reunit novament amb l’Administració. Han assistit per part del Departament la Directora de Serveis, la Subdirectora General de RR.HH. i Relacions Laborals del departament de Justícia, la responsable de l’Àrea de Relacions Laborals de la Direcció de Serveis, la Subdirectora General de RR.HH., la Subdirectora General de Centres, el Secretari de Mesures Penals  y el Subdirector general de Tractament de la SMPRAV.

 

COMPLIMENT DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL TSJC ACONSEGUIDA PER CCOO

 

Proves diagnòstiques

 

L’ADMINISTRACIÓ COMPLEIX LA INTERLOCUTÒRIA DEL TSJC ACONSEGUIDA PER CCOO I CONTINUEN FENT LES PROVES PCR

 

L’Administració està finalitzant la realització les proves PCR als treballadors penitenciaris catalans.

Tal com CCOO vam sol·licitar, l’Administració ens comuniquen el nombre D’IT actuals relacionats amb COVID-19. El nombre de proves realitzades continua en augment i pròximament ens faran entrega del nombre de positius i negatius finals. La SMPRAV ens confirma que la majoria de no concloents són negatius quan se’ls fa una nova PCR.

CCOO manifestem que finalment les proves mostren la realitat a la qual estem exposats els treballadors penitenciaris. Actualment tenim 293 IT per causa del COVID-19 i el total acumulat per tot el període des de l’inici del període d’alarma són 903 treballadors/es.

CCOO hem sol·licitat dades identificades per centre i categoria per poder realitzar una anàlisi acurada de les mesures aplicables i contribuir a la millora de la prevenció. L’Administració es compromet a donar-nos les dades aquesta setmana.

 

Centre penitenciari Equip directiu Interior Oficines Tractament Personal laboral Total general
CP Brians 1 24 7 5 1 37
CP Brians 2 43 1 7 51
CP Quatre Camins 44 5 9 1 59
CP Ponent 37 9 6 52
CP Lledoners 10 1 11
CP Puig de les Basses 1 9 2 12
CP Mas d’Enric 1 14 5 20
CP Dones 2 2 4
CP Joves 5 1 6 12
PHP Terrassa 5 5
CP Obert 2 de BCN 8 2 1 11
CP Obert Girona
CP Obert Lleida 1 1
CP Obert Tarragona 2 2
SSAP BCN 2 14 16
SSAP Girona
Total general 2 201 32 55 3 293

 

Per CCOO, millorar les mesures i equips de protecció per prevenir el contagi entre els treballadors i interns, és el més bàsic. Els contagis s’haurien minimitzat si s’haguessin generalitzat l’ús de mascaretes FFP2 i s’hagués potenciat el vessant preventiu en tots els casos tal com CCOO hem defensat contínuament.

L’Administració responsabilitza a Salut respecte a la gestió de les xifres, excusant-se en què les proves s’han realitzat per territoris i no per centres. CCOO continuem mostrant especial preocupació per l’elevat nombre de positius, especialment greu en Quatre Camins i Joves.

CCOO hem sol·licitat que es prenguin més mesures i que es revisi de manera específica la situació dels centres que han presentat les dades més alarmants.

CCOO hem exigit:

 • Que s’informi amb la màxima transparència dels resultats de les proves dels interns, determinant el nombre de proves realitzades, el nombre de positius, de no concloents i de negatius per cada centre i col·lectiu.
 • Que en cap cas s’incorpori al personal que resulti no concloent i es tractin sota el mateix criteri que els casos positius, s’acceleri al màxim els estudis de contactes i que es repeteixin les proves les vegades que calguin fins que es confirmi el resultat negatiu.
 • Que ens mantenim ferms en què es fixi un sistema periòdic mantingut en el temps per la realització de proves de personal penitenciari als mateixos centres, i per les noves incorporacions.
 • Que es contractin interins per substituir els casos positius i contactes d’aquests.
 • Que un cop finalitzin les proves es realitzin als treballadors/es que resultin negatius les proves serològiques pertinents.

.

Proves als interns

 

CCOO hem mostrat la nostra queixa per l’absència d’informació oficial sobre les proves als interns per part de la SMPRAV, ja que només arriben resultats per part algunes direccions. L’Administració indica que resta pendent de les darreres proves però que en tots els casos estan aplicant les mesures preventives segons surten els resultats.

Afirmen que les xifres es modifiquen diàriament, però a dia d’avui són les següents:

 • S’han fet 5000 proves als interns i es coneixen els resultats del 90%
 • El 95,6% han sigut negatives
 • El 0,77% han sigut positives, que és un percentatge inferior a la mitjana comunitària.
 • El 3,14% han sigut no concloents.
 • El 0,41% de les proves han sigut no vàlides
 • S’han tornat a fer proves al 71% dels no concloents i fins ara el 100% han sigut negatives.

CCOO hem aconseguit que es facin proves a tots els treballadors/es i als interns/es. L’Administració ha de prendre mesures urgents de protecció i prevenció per evitar el contagi!

 

CCOO SOM L’ÚNIC SINDICAT QUE HEM PORTAT A L’ADMINISTRACIÓ DAVANT DEL TSJC i D’INSPECCIÓ DE TREBALL OBLIGANT-LA A GARANTIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS/ES

 

CCOO FETS I NO PARAULES!!

 

Equips de protecció:

 

L’Administració informa que continua sol·licitant materials i que continuarà amb les entregues als centres penitenciaris.

CCOO hem exigit que donin compliment a la instrucció 4/2020 de funció pública i distribueixin entre els treballadors les FFP2, substituint les caducades. La reposició, carències i entregues de la resta de materials les exigirem novament al comitè de seguretat i salut.

 

CCOO sol·licitem que s’ampliïn les dotacions de material i d’EPI’s i que es lliurin les màscares FFP2 i guants necessaris.

 

 

INSTRUCCIÓ 4/2020 DE LA SMPRAV SOBRE GAUDIMENT DE DIES I VACANCES

 

CCOO HEM EXIGIT i tornat a insistir:

 • Que qualsevol treballador puguin sol·licitar els dies per hores o fracció de mitja hora, com ocorre d’ordinari. CCOO no entenem que el personal de tractament i d’oficines puguin demanar dies per torns però no per hores soltes.
 • Que s’ajusti la permanència a nivells realistes que permetin el gaudiment de dies i vacances sense restriccions absurdes. Establir percentatges de permanència sobre no se sap a quines quantitats estan referenciades (places teòriques, places reals, plantilla total, plantilla efectiva, etc.), sigui el que sigui i sobretot quan les places a cobrir són fixes però el personal total, de baixa i disponible fluctua contínuament, és absurd i porta a restriccions.
 • Que els dies sol·licitats es confirmin en el moment de la sol·licitud, i no un dia, o fins i tot unes hores, abans del gaudiment. Els treballadors tenim dret al gaudiment de dies i no és de rebut que les unitats de RRHH no confirmin res fins el darrer moment.

 

INSTRUCCIÓ 5/2020. PERMISOS PER DEURE INEXCUSABLE. NOU PERMÍS PER CONCILIACIÓ

 

CCOO hem tornat a criticar durament la instrucció 5/2020, que va ser imposada des de la Secretària d’Administració i Funció Pública, i que s’aplicaria a tot el Personal

Administratiu i Tècnic, inclosos els treballadors penitenciaris i que pretén ser un document on fixi les mesures a prendre per a la reincorporació progressiva als centres de treball.

CCOO continuem manifestant que no permetrem que s’apliqui en sentit restrictiu de drets o empitjorament de condicions, posant en avis que si ho fan s’atinguin a les conseqüències, i hem exigit:

 1. QUE ES MANTINGUIN ELS PERMISOS PER DEURE INEXCUSABLE.
 2. Que en cap cas es canviïn les funcions als treballadors i fins i tot de centres.
 3. Que en cap cas l’Administració faci ús de la possibilitat d’establir el gaudi obligatori d’un període de vacances durant cap períodes de l’any.

L’Administració no ha fet cap referència ni aclariment nou, confirmant que mantindrà els permisos però que va comunicar al servei de prevenció la totalitat de permisos vigents (361) per la seva revisió, i que mantindrà la vigència del permís fins a la revisió individualitzada en la qual es tractaria d’aplicar si fos possible el punt 7.3 de la Instrucció (Empleats públics especialment sensibles).

D’acord amb l’avaluació individualitzada del risc prevista per l’autoritat sanitària i una vegada valorada pel servei de prevenció de riscos laborals, recordem que podria aplicar-se el següent:

 • Incorporació al seu lloc sense més.
 • Teletreball, si es pot, fins a la fase de «nova normalitat».
 • Se li podrà assignar a altres llocs fins i tot encara que el seu acompliment impliqui altres funcions, però sempre que siguin adequades al cos, escala o categoria i sense minvament de retribucions
 • Se l’informarà confidencialment la persona de la seva situació d’aïllament a efectes laborals i passarà a la situació d’incapacitat temporal assimilada a accident de treball (la qual cosa en el nostre cas comporta no perdre el PRP per la baixa)

 CCOO hem sol·licitat que si se suspenen finalment, es passin a IT i se substitueixi a la totalitat, i que per dotar als centres s’obri de manera immediata una nova borsa de tècnics especialistes.

 

PERMÍS DE CONCILIACIÓ

 

CCOO hem manifestat la nostra queixa respecte a notificacions de denegacions que s’han realitzat en alguns centres. No pot ser que les resolucions desestimatòries es comuniquin per telèfon sense cap document escrit que pugui donar la possibilitat de recórrer la decisió. Primer la SMPRAV va dir que havia de redactar una instrucció pel gaudiment del permís de conciliació. Ara hi ha problemes amb les resolucions.

 

CCOO hem exigit que deixin les seves excuses dissenyades per guanyar temps i demostrin amb fets i no paraules la bona voluntat que tant repeteixen tenir vers als treballadors i que és evident que brilla per la seva absència.

 

La instrucció és molt clara: introdueix el cas dels permisos de conciliació per a les persones amb menors de 12 anys o persones dependents a càrrec seu i als quals els hagi afectat el tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades.

 

 

CONTINUÏTAT DEL PERSONAL CONTRACTAT. CONTRACTACIÓ DE MÉS PERSONAL PER COBRIR INCIDÈNCIES I GARANTIR EL GAUDIMENT DE DIES I VACANCES. OBERTURA BORSA DE TREBALL

 

Malgrat que l’Administració confirma la continuïtat de tots els reforços i afirma que fins i tot ha contractat més personal, HO FA AMB SECRETISME I SENSE DONAR LES DADES

 

L’Administració és clar que amaga moviments d’interins en les seves xifres. Segons les seves dades:

 • El 28 de maig hi havia 116 reforços i 140 substitucions.
 • El 2 de juny l’Administració comunica 98 reforços i 119 substitucions, ÉS A DIR, 39 TREBALLADORS MENYS.

Si no s’ha cessat a cap ni un i s’han contractat més treballadors segons diuen, on estan aquests 39 companys?

CCOO hem exigit MÀXIMA TRANSPARÈNCIA en qualsevol moviment i demanat que aquestes contractacions i pròrrogues, que realment amaguen substitucions, tinguin continuïtat per períodes més llargs.

Tenint en compte que amb la realització de les PCR, les incidències han pujat i a més cal cobrir els serveis i no perjudicar el dret de gaudiment dels dies dels treballadors, CCOO hem sol·licitat que la SMPRAV ens confirmi la pròrroga de les contractacions i ampliïn el contingent per garantir el període d’estiu, assegurant la continuïtat com a mínim fins el 30 de setembre.

 

CCOO hem sol·licitat novament l’obertura de la borsa de tècnics especialistes per permetre la contractació de més personal i la inclusió en la borsa de l’actual personal de reforç

 

L’Administració respon que ben aviat serà necessari obrir la borsa, i que tenen intenció d’abordar el tema, tot i que no ens confirmen dates possibles de previsió.

 CCOO exigim màxima transparència i la cobertura de totes les incidències

 

 

DESESCALADA ALS CENTRES PENITENCIARIS.

PLA D’ACCIÓ

 

L’Administració manifesta que continua el pla de desescalada que el Govern va demanar a la SMPRAV. L’Administració va presentar el seu PLA d’ACCIÓ com flexible i obert, principis que continuen brillant per la seva absència.

 

Centres oberts

 

CCOO hem sigut novament l’ÚNIC sindicat que hem preguntat sobre l’obertura dels centres oberts i la tornada dels companys GMO i CRIMO traslladats de manera forçosa. L’Administració continua amb la seva falta absoluta de concreció. S’està encara treballant en els 86.4 per saber quins tornaran i quins no, i això és tot. No hi ha dates ni dades més enllà del 29 de juny com possible data de tornada al seu centre dels companys segrestats dels seus centres de destinació.Horaris

 

CCOO hem exigit, com hem fet des de fa setmanes ja, I AVUI TAMBÉ, que es mantingui el teletreball i que s’estenguin en el temps les mesures horàries i millores que s’han iniciat, el motiu és clar: FUNCIONEN!

 

El manteniment de la jornada aprovada per tots els col·lectius s’ha de mantenir, desvinculant-lo de les fases

 

 L’Administració es treu la mascara i manifesta que les mesures horàries eren temporals i que en cap cas valora mantenir-los de manera indefinida

 

L’Administració ratifica que pretén recuperar l’horari ordinari d’oficines entre el 8 i 15 de juny, per tractament pel 29 de juny i abans de la nova normalitat pel personal d’interior.

CCOO hem demanat QUE ES RECONSIDERI i que en tot cas mantinguin totes les mesures que vam plantejar com a mínim fins que acabi la fase de nova normalitat, i que després es puguin analitzar en conjunt, i recollir-les en la futura negociació de l’Acord de condicions de treball del personal penitenciari.

 

CCOO ELS HEM AVISAT QUE LA SITUACIÓ DE “NOVA NORMALITAT” NO VOL DIR QUE HA TORNAT LA NORMALITAT

EL PERILL ÉS MOLT REAL I SEGUEIX EXISTINT!! BAIXAR LA GUARDA ARA ÉS UNA IMPRUDÈNCIA ABSOLUTAMENT IRRESPONSABLE!

 

ES FA IMPRESCINDIBLE EL MANTENIMENT DE LES MILLORES INTRODUÏDES I CCOO CONTINUAREM DEFENSANT-LES A ULTRANÇA!

 

 

LICITACIONS EN CURS. OFERTA PÚBLICA TÈCNICS ESPECIALISTES I ALTRES, CONCURSOS I RECUPERACIÓ DE GRUPS DE TREBALL

 

 L’Administració informa que està avaluant les despeses i l’impacte econòmic per analitzar la situació actual i les conseqüències, informant que el Departament ha gastat 5 milions d’euros només en neteja, i que cal afegir més materials i els EPI’s. Addicionalment aprofiten per traslladar-nos que finalment realitzaran un protocol unificat de neteja TAL COM CCOO PORTEM DEMANANT DES DE FA SETMANES.

CCOO també hem sol·licitat que ens donin informació amb relació a les licitacions i gestions pendents i/o aturades, com per exemple la renovació d’uniformes entre altres.

CCOO insistim que  en la instrucció 5/2020 es preveu que es recuperin els processos selectius i de provisió de llocs de treball, incloent-hi la resta de grups de treball que afecten el personal penitenciari (Grup d’agressions i de Jubilació Anticipada).

L’Administració en aquesta ocasió no es pronuncia respecte a les ofertes públiques i les seves noves dates previstes, tot i que dies passats van manifestar la seva voluntat de realitzar-les abans que caduquin.

 

VIDEOTRUCADES DELS INTERNS

   

L’ADMINISTRACIÓ CONFIRMA QUE LES VIDEOTRUCADES HAN VINGUT PER QUEDAR-SE

 

El Secretari de Mesures Penals informa que modificaran la circular de comunicacions i que encara no han determinat si es mantindrà en comunicacions o on i com ho faran, ja que plantegen que és possible que s’adapti en funció de les necessitats de cada centre revisant tot un cop s’arribi a la nova normalitat.

 Barcelona a 3 de juny de 2020

 

#NOsensemascareta

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE CCOO AMB L’ADMINISTRACIÓ 03/06/2020

US CONTINUAREM INFORMANT!