REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 08/07/2020: CCOO RECLAMEM FETS I NO PARAULES

 

Avui, 08 de juliol de 2020, CCOO ens hem reunit amb l’Administració. Han assistit per part del Departament la Directora de Serveis, la Subdirectora General de RR.HH. i Relacions Laborals del departament de Justícia, la responsable de l’Àrea de Relacions Laborals de la Direcció de Serveis, la Subdirectora General de RR.HH., la Subdirectora General de Centres, el Secretari de Mesures Penals,  i el Subdirector general de Tractament de la SMPRAV.

 

DESESCALADA ALS CENTRES PENITENCIARIS.  PLA D’ACCIÓ

 

L’Administració manifesta que amb relació a la situació de confinament de la comarca del Segrià, el personal de centres penitenciaris són servei essencial, i per tant els companys que treballin a centres penitenciaris fora del Segrià o que visquin fora i treballin al C.P. Ponent o el C.P. Obert de Lleida, no tindran problemes per incorporar-se als seus centres de treball.

El Departament de Salut i el Departament d’Interior han preparat una Instrucció que, juntament amb una actualització del pla estratègic de la Secretaria, s’aplicaran al CP Ponent i al C.P. Obert de Lleida. En la mateixa es fa un Frankestein aplicant als interns el nivell més gran de protecció, propi d’una fase 0, però al mateix temps pels treballadors adopten incomprensibles mesures pròpies de la fase de nova normalitat.

CCOO hem sigut molt crítics amb aquest plantejament contradictori, exigint la rectificació de les mesures preses i presentant propostes alternatives:

 

 • Cal recuperar el permís per deure inexcusable.

El Servei de Vigilància de la Salut del departament (1 doctora per tot el departament, administració de Justícia inclosa) ha resolt la reincorporació de gairebé el 100% del personal de risc, aplicant criteris d’avaluació propis de la nova normalitat d’acord a unes taules genèriques formulades per l’Administració amb resultats automàtics que podria fer funcionar un mico prement un botó per ser signat després per la doctora.

 

 • Cal recuperar i mantenir els horaris inicials per tractament i oficines

L’Administració en un primer moment va comunicar que recuperava els horaris anteriors a la pandèmia per tractament i oficines, però finalment manté els actuals en la circular al·legant que han instal·lat mampares i es pot respectar el distanciament necessari.  CCOO hem presentat una queixa formal, ja que creiem que l’Administració pot posar en perill la salut dels seus treballadors.

 

 • Cal dotar de reforços els centres per poder garantir el gaudiment de permisos

Els treballadors NO som màquines, ja hem fet la nostra tasca i s’ha de garantir el necessari descans. Si es produeixen forats per l’autorització de vacances i dies, s’han d’omplir amb reforços suficients.

 

 • Cal acceptar la renúncia voluntària al gaudiment de dies i vacances

La renúncia voluntària al gaudiment de vacances i dies permetria disposar de més personal i serien un reconeixement a la plantilla pel seu esforç per la via dels fets. L’Administració es nega vehementment al·legant que s’han de gaudir dels dies, deixant clar que si els treballadors es queden tancats a casa, els és igual. Després s’estranyen que hi hagi desafecció per part de la plantilla.

 

 • Cal realitzar proves PCR i serològiques a tot el personal

CCOO destaquem com especialment urgent la realització de proves PCR a TOTS els treballadors i treballadores de Lleida i als contactes necessaris. El personal ha de treballar amb la màxima seguretat per no transmetre el virus als companys i als seus familiars.

CCOO denunciem que l’Administració té l’obligatorietat de fer prevenció amb tots els mitjans que disposi, i ha de pressionar a Salut per extremar les mesures de protecció. L’excusa del preu de la prova és fals, ja que substituir a un treballador/a confinat 14 dies és molt més car. Els criteris actuals d’identificació dels que disposem són els que són. Cal la realització de proves, mesures d’identificació de simptomatologia i de distanciament  i garantir els mitjans materials de protecció.

 

CCOO hem sol·licitat urgentment reforços i l’ampliació de les mesures de prevenció, i materials especialment respecte al personal especialment sensible i per minimitzar l’afectació al personal penitenciari

 

 Com en anteriors ocasions, CCOO exigim mesures de sentit comú que l’Administració sembla ignorar, i li ho recordem cada dia

 

El risc de contagi del COVID-19 continua i CCOO continuarem liderant les reclamacions de mesures efectives de prevenció i protecció

 

 

CCOO continuem defensant el manteniment dels horaris

 

L’Administració va presentar el seu PLA d’ACCIÓ com flexible i obert, principis que brillen per la seva absència i que només apareixen contra els interessos dels treballadors i treballadores.

 CCOO continuem exigint que es mantingui el teletreball i que s’estenguin en el temps les mesures horàries i millores que s’han aplicat. El motiu és clar: funcionen. El manteniment de la jornada aprovada per tots els col·lectius s’ha de mantenir, desvinculant-lo de les fases.

 

 

UNIFORMITAT I EQUIPS DE PROTECCIÓ

 

Uniformitat

CCOO som novament l’únic sindicat que hem insistit en l’entrega d’uniformitat a tot el personal penitenciari i l’entrega d’una primera dotació adequada a les noves incorporacions, amb tots els elements necessaris. L’Administració diu que pren nota.

 

Equips de protecció

L’Administració continua sol·licitant materials i confirma que la previsió pe l’estiu està complerta i que continuarà la  distribució d’elements de protecció, la instal·lació de mampares (que aquesta setmana finalitzarà a Ponent) i la resta d’elements que siguin necessaris per adequar els espais.

 

 

CCOO sol·licitem que s’ampliïn les dotacions de material i l’estoc d’EPI’s perquè no torni mai més a posar-se en perill la integritat i la salut dels treballadors/es, i que es lliurin les màscares FFP2 i guants necessaris, especialment al personal de risc reincorporat.

 

 

GAUDIMENT DE DIES, VACANCES I PERMISOS

 

CCOO hem denunciat l’abús d’algunes direccions dels centres en denegar dies i permisos sota el concepte de “necessitats del servei”. Cal recordar que aquestes han de ser sobrevingudes, imprevisibles i fonamentades. No és presentable que les necessitats del servei siguin un calaix de sastre per justificar qualsevol situació. 

 

CCOO TAMBÉ RESPONSABILITZEM A LA SECRETARIA PER NO DONAR  ESTABILITAT NI A LES SUBSTITUCIONS NI ALS REFORÇOS DESESTABILITZANT CONTÍNUAMENT LES PLANTILLES

 

 

PERMISOS PER DEURE INEXCUSABLE

  

CCOO continuem criticant durament la instrucció 5/2020 i com l’estan aplicant per a la reincorporació progressiva als centres de treball.

 L’Administració es nega a recuperar el permís per deure inexcusable i no volen sentir parlar de recuperar situacions anteriors. CCOO recordem que gràcies a les decisions que es van prendre, no hem hagut de lamentar una situació encara molt més greu en l’àmbit penitenciari. En tot cas la revisió d’aquests permisos ha sigut en un moment de nova normalitat que per nosaltres no pot tenir els mateixos paràmetres que en una situació de confinament i de perill de rebrots com l’actual.

 CCOO hem exigit transparència en l’anàlisi del servei de prevenció, i traslladarem el tema també al Comitè de Seguretat i Salut:

 1. QUE ES MANTINGUIN ELS PERMISOS PER DEURE INEXCUSABLE. Que si finalment els informes sanitaris dictaminen reincorporació, es doti, en tot cas, de mascaretes FFP2, guants i d’EPP al personal de risc reincorporat
 2. Que en cap cas es canviïn les funcions als treballadors i fins i tot de centres.
 3. Que en cap cas l’Administració faci ús de la possibilitat d’establir el gaudi obligatori d’un període de vacances durant cap període de l’any.

L’Administració indica que els serveis sanitaris estan realitzant informes individuals, i segons les dades que ens trasllada han disminuït a 39 el nombre de permisos  per deure inexcusable (inicialment 361).

CCOO sol·licitarem informació dels moviments, i de les mesures, criticant que finalment aquests informes de model qüestionaris genèrics, continuen suposant reincorporacions amb el risc que suposa per aquest personal, sobretot després de veure el succeït al Segrià.

 

CCOO critiquem durament els canvis de criteris que ha aplicat l’Administració excusant-se amb la interpretació més restrictiva d’aquesta instrucció.

 

 

OFERTA PÚBLICA DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

 L’ADMINISTRACIÓ INFORMA QUE ES IMMINENT QUE S’APROVI L’OFERTA PÚBLICA DE TÈCNICS ESPECIALISTES AL MES DE JULIOL O COM A MÀXIM AL SETEMBRE

 

CCOO continuem manifestant que la realització d’una oposició és l’única solució a la inestabilitat de la plantilla i hem sol·licitat novament que cal realitzar el concurs de trasllats immediatament. L’Administració considera que no haurien de donar-se problemes i aquest estiu s’hauria d’aprovar l’oferta pública de tècnics especialistes.

CCOO hem sol·licitat que s’incrementin les places com les d’altres col·lectius, amb un pla real que tingui en compte la situació desesperada dels centres penitenciaris. La xifra d’interins és elevadíssima i cal posar remeis urgents que posin fi a la precarietat dels treballadors/es penitenciaries, ja són 10 anys sense oposicions.

L’Administració especifica que durant la tercera setmana del mes de juliol, previsiblement el 22 de juliol, ens transmetrà un calendari actualitzat dels procediments selectius i la resta de procediments, com concursos pendents iniciats o per iniciar, i que pretenen reforçar el servei de selecció i provisió per dur-ho a terme.

 

CCOO hem sol·licitat que de manera urgent es publiquin els temaris actualitzats, si és el cas, per preparar el procés amb les màximes garanties

 

 

PROPERA NEGOCIACIÓ DEL FUTUR PRP

 

L’Administració ens recorda que tal com vam acordar, al setembre es reprendrà la negociació del futur PRP per 2021. Durant el mes de juliol plantejaran a la comissió de retribucions les autoritzacions i qüestions prèvies de les quals ens donaran trasllat.

CCOO serem molt exigents i recuperarem les nostres propostes per la defensa del personal penitenciari, amb aquest complement i amb la resta de reivindicacions pendents de negociació.

EL PERSONAL PENITENCIARI FA MOLTS ANYS QUE ESCOLTEM EXCUSES.

JA N’HI HA PROU! CCOO EXIGIM LA MILLORA DE LES CONDICIONS DEL PERSONAL PENITENCIARI!

 

 

PAGA COVID-19

 

L’Administració afirma que no té nova informació, i que es comprometen a defensar la nostra inclusió en cas que s’incorporin a més col·lectius a part del sanitari. El departament de Justícia va sol·licitar per escrit la nostra inclusió si s’inclogués a personal amb funcions anàlogues a les nostres.

 CCOO novament hem recuperat la proposta inicial realitzada el passat 14 d’abril, fa gairebé un mes, en la que vam sol·licitar que es reconegués la labor sacrificada dels treballadors penitenciaris catalans per mitjà d’una gratificació per treball exercit durant la pandèmia,  proposta es van sumar més de pressa o més tard la resta de sindicats.

  

CCOO EXIGIM QUE ES TINGUI TAMBÉ EN COMPTE AL PERSONAL PENITENCIARI PER QUALSEVOL GRATIFICACIÓ!

 

 

REGULARITZACIÓ NOMENAMENTS COMANDAMENTS PROVISIONALS

 

CCOO hem sol·licitat la regularització de tots els nomenaments temporals que es van dur a terme.

L’Administració informa que durant el mes de juliol, un cop s’ordenin les comissions de serveis, es publicaran les vacants i les substitucions perquè tot el personal afectat pugui presentar les seves sol·licituds via ATRI. Del total de 32 nomenaments, va tramitar17 publicacions i les següents 15 ara afirmen que si s’allarguen les cobertures ben aviat les publicaran.

 CCOO hem sol·licitat que tinguin especial cura en les dates d’oferiments i realització d’entrevistes pels períodes de vacances. L’Administració confirma que no perjudicarà els aspirants si estan en període de vacances.

 

CONTINUÏTAT DEL PERSONAL CONTRACTAT

 

CCOO som l’ÚNIC sindicat que continuem demanant estabilitat en la continuïtat del personal interí.

 

L’Administració avui finalment i després de la pressió traslladada confirma que algunes de les cobertures de lloc de treball les estendrà fins al 30 de setembre, i que altres les continuarà prorrogant mes a mes. CCOO exigim la continuïtat del personal substitut i de reforç.

L’Administració, sota una política d’ús descarat dels treballadors com mers objectes a explotar, mou i remou com vol als interins i no permet estabilitzar les plantilles.

CCOO hem sol·licitat novament la continuïtat i estabilitat de TOTES les substitucions i reforços SENSE EXCEPCIÓ fins com a mínim el 30 de setembre.

 

 

PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA D’ASPIRANTS A TÈCNICS ESPECIALISTES EN SERVEIS PENITENCIARIS

 

L’esperpent del procés d’obertura de la bossa d’interins continua:

 • No s’ha publicat cap llistat de TOTS els participants amb l’hora registrada de la seva inscripció, tal com CCOO portem reclamant fa dies.
 • La llista de 200 aspirants en realitat en conté 199. L’Administració diu que per l’error d’una sol·licitud duplicada i que per això inclouran una persona més. Com no hi ha llista, no podem saber qui és, a excepció de l’Administració.
 • Hi ha 90 aspirants, gairebé la meitat, sense certificat de català encara que molts han cursat estudis a Catalunya que són equivalents al C de català.
 • No s’ha publicat cap guia de continguts per a la prova que es realitzarà demà, 9 de juliol. CCOO la vam demanar fa dies.
 • No ens expliquem que es faci una llista sobre la base de la prova de demà però després es trastoqui la llista completament al setembre, ja que llavors s’afegiran els mèrits que ara al juliol no es tenen en compte.
 • No sabem quina és l’expectativa de contractació d’aquestes persones. Com l’Administració s’obstina a posar fi als permisos per deure inexcusable per la via directa i no sembla seguir un camí equilibrat i assenyat en matèria de permisos i vacances, amb centres convertits en regnes de taifes i una part d’ells, els centres oberts, sostrets a les subdireccions que els corresponen, ens fem olor que les possibilitats d’accedir a alguna substitució o reforç seran mínimes.

 

CCOO exigim que se’ns doni informació a TOTS. Als afectats, als treballadors dels centres i als sindicats que els representem.

Amb més de 500 baixes, amb dos centres penitenciaris com són el C.P. Ponent i el C.P. Obert de Lleida, en una comarca confinada per un brot que s’ha descontrolat, i la possibilitat que hi hagi més, CCOO no entenem com l’Administració no pren el toro per les banyes i es dota dels mitjans suficients per a fer front als imprevistos en forma d’una borsa d’aspirants.

 

Fa molts anys que portant tot amb la improvisació més gran, i sembla clar que ni tan sols unes circumstàncies difícils i extraordinàries com les que que estem vivint els faran canviar

 

Barcelona a 08 de juliol de 2020

 

#NOsensemascareta

DESCARREGA EN PDF DE LA REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ DEL 08/07/2020

US CONTINUAREM INFORMANT!