REUNIÓ D’AGRESSIONS 13/07/2022 – CCOO EXPOSEM  PROPOSTES I LES EXPLIQUEM A L’ADMINISTRACIÓ!

 

CCOO EXPOSEM  PROPOSTES I LES EXPLIQUEM A L’ADMINISTRACIÓ!

 

El dilluns passat, 11 de juliol, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, vam registrar a la consellera de Justícia, el secretari general, la directora de serveis i la cúpula de la secretaria de mesures penals i de la direcció general un escrit amb 18 mesures concretes.

 

Fes clic aquí per a descarregar-ho

Ahir, durant la reunió del grup d’informació d’agressions, CCOO vam detallar el document amb les propostes que hem recollit i el vam debatre amb el Subdirector General de Centres i la Subdirectora General de Tractament. Els altres sindicats representatius també van presentar propostes de mesures, excepte Intersindical que com de costum no va presentar res.

 

CCOO CREIEM QUE LA SITUACIÓ ÉS GRAVÍSSIMA I QUE TOTS HEM DE DONAR UN COP DE MÀ PROPOSANT MESURES!

 

Mesures de tipus específic a curt termini

 

 • Creació de cel·les especials per a interns de gran perillositat separades de la resta del DERT amb protocols especials d’actuació enfocats a maximitzar la seguretat dels treballadors/es. Aquesta mesura la vam demanar CCOO ja al març i l’Administració manifesta que està d’acord i que la implementarà.
 • Creació d’un DERT especial per a interns de gran perillositat en un únic centre penitenciari català. L’Administració ara per ara no ho veu, però es mostra oberta a considerar-ho segons com vagi la situació.
 • Restabliment dels articles 10 i primers graus llargs per als casos d’especial gravetat. L’administració indica que la progressió no serà ja automàtica com en el passat sinó en funció del comportament. Això vol dir que es pot allargar i s’acosta bastant al que CCOO proposem.
 • Mòduls de vida ordinària específics per a interns/es problemàtics i conflictius que els separi de la resta, amb protocols específics d’actuació. L’administració accepta plenament la mesura. Està treballant ja a crear mòduls «intermedis» on se situaran els interns especialment problemàtics, que d’aquesta manera no aniran automàticament al DERTo a mòduls ordinaris. Aquests mòduls tindran regulació específica i guàrdies reforçades. 
 • Seguiment precís i continu dels interns psiquiàtrics, amb patologies de desordre mental o amb medicació psiquiàtrica. Intervenció immediata a sol·licitud del personal d’interior del mòdul. L’administració indica que el protocol signat l’1 de març entre els departaments Justícia i Salut contempla seguir no sols als psiquiàtrics amb malaltia diagnosticada sinó a altres interns/as amb problemes. CCOO insistim que s’han d’implicar tots els àmbits, tractament i els serveis mèdics també. Si Interior dona un avís, s’ha de tractar immediatament i realitzar un seguiment continu. L’administració es mostra d’acord i indica que aquest és el seu propòsit. CCOO hem manifestat també que cal ampliar la plantilla de psiquiatres i professionals sanitaris, i agilitzar perquè les visites d’urgència que activin el personal de vigilància o rehabilitació sigui amb la màxima immediatesa.
 • Medicació diluïda per als interns de gran perillositat o problemàtics, en seguiment o amb medicació psiquiàtrica. L’administració insisteix que no i que fins i tot és il·legal. CCOO li hem dit que encara que no les dilueixin com a mínim triturin les pastilles l’efecte de les quals terapèutic no variï per triturar-les.
 • Cobertura àgil i ràpida de totes les IT. Hi ha més de 500 baixes i es cobreix menys del 50%. Només cobrint totes les baixes tindríem prop de 300 treballadors i treballadores més, alleujant part de les penúries de personal dels centres i augmentant per aquest costat la seguretat. Tots dos subdirectors generals s’escuden en què han lliurat un estudi de redimensionament a l’alça de les plantilles i s’està negociant amb Funció Pública des del departament. CCOO hem insistit que la mesura de cobrir totes les baixes és una mesura immediata d’augment de la plantilla presencial als centres.
 • Revisió dels protocols d’actuació i del règim de sancions en cas d’incidents d’agressió i respecte a la minoria d’interns més conflictiva, que impliquin una dissuasió efectiva. Agredir a un treballador/a penitenciari/a actualment surt gratis a l’intern agressor per l’actual falta de conseqüències negatives efectives. L’administració diu que realitzarà una harmonització de la normativa sancionadora i dels 243 perquè sigui igual en tots els centres i no depengui del criteri de cada direcció.
 • Participació activa dels comandaments intermedis i del personal base amb experiència d’anys en els departaments de règim tancat en el disseny de polítiques i mesures que afectin aquests departaments i que mai es poden decidir des d’un despatx. L’administració diu que ja seleccionen personal d’aquest àmbit. CCOO li hem respost que el que han de fer és passar-se pels DERT de TOTS els centres per a recollir propostes i opinions a les seves mesures, no reduir-se a uns pocs triats a dit.
 • Convocatòria d’oposicions i promoció interna al grup B. CCOO venim denunciat des de fa anys que no s’ha complert el punt 3.2.1 de l’acord de 2006- 2009 de convocatòria de 150 places del grup B. La falta de suficient personal d’interior amb pertinença a aquest grup ha dificultat el seu accés a les places dels equips directius dels centres penitenciaris catalans, ja que es requereix titulació del B o de l’A. Accedir a una d’elles de manera provisional significava perdre la que s’ocupa en propietat en el grup C, incloent-hi els llocs de comandament. A més actualment l’administració segueix una política de no acceptar en llocs directius a interins del B o de l’A, la qual cosa de facto tanca el pas als treballadors i treballadores del C a llocs directius encara que tinguin la titulació requerida. L’administració reconeix que CCOO tenim raó, i que no hi ha suficient personal del B d’interior per ser escollir com personal directiu d’un centre. 
 • Reforma del protocol per a la prevenció d’agressions, perquè a més de tractar els procediments d’actuació quan l’agressió ja s’ha produït, permeti realment prevenir-les. L’administració ens dona la raó a CCOO i manifesten que actualitzaran el protocol d’agressions. Segons ells, l’important són les accions derivades del protocol, que queden institucionalitzades. Ens passaran l’esborrany actualitzat.
 • CCOO hem aprofitat per a demanar també que hi hagi un límit d’edat voluntari per als PS i els mòduls més conflictius, al que l’administració s’ha mostrat receptiva.

En resum, l’Administració planteja un seguit de canvis estructurals a mitjà i llarg termini. Un nou procés de monitoratge dels interns i les internes amb perfils de risc i seguiment  amb un pla específic de prevenció i d’avís als treballadors millorant la informació, la prevenció i agilitzant les mesures. CCOO hem manifestat que s’ha de reduir al màxim el temps de reacció, baixar la càrrega burocràtica i millorar els recursos que es disposen, dotant dels medis necessaris que han de passar si o si per una ampliació de personal.

També plantegen millorar els protocols de mobilitat d’interns. CCOO hem demanat que tota actuació es realitzi com a mínim per binomis.

A la proposta de CCOO de millorar el programa SIPC, ens responen que estan treballant en sistemes informatitzats més eficients, però que aquestes mesures trigaran molt més temps, i seran a mitjà i llarg termini.

L’administració ens respon que estan millorant el RECVI, millorant el sistema de detecció i prevenció (d’especial manera en els mòduls de vida ordinària). L’Administració espera que aquesta millora en el seguiment pugui preveure el risc de conductes violentes per tal d’actuar obligatòriament de manera preventiva amb mesures específiques segons indiqui el monitoratge i evitar que sempre s’actuï amb posterioritat als incidents.

El pla de prevenció el que pretén es que es puguin prendre mesures organitzatives prèvies valorant el risc per garantir al màxim la seguretat del personal i dels mateixos interns i internes.

Tot ens porta a una proposta de dimensionament a l’alça de plantilla, un estudi de la qual ja està en mans de secretari general i que ha de ser defensat a ultrança i urgentment davant de Funció Pública. CCOO hem demanat que aquest estudi es faci públic.

 Addicionalment, CCOO hem demanat que l’Administració realitzi un especial seguiment i acompanyament en les visites d’organismes i associacions als interns/es per poder garantir la seva seguretat i afectacions als plans de rehabilitació en interns d’especial risc.

L’Administració també ens informa que està treballant en la nostra reclamació d’aconseguir un model formatiu nou, amb uns espais propis on es pugui portar a cap la formació penitenciària especialitzada de forma continuada, amb plans organitzats periòdics.

CCOO també manifestem que volem que el Departament prengui part activa i actuï contra les denúncies falses presentades contra funcionaris quan aquestes queden arxivades.

 

 

CCOO CONSIDEREM IMPRESCINDIBLE PRIORITZAR LA SEGURETAT  PER SOBRE DE TOT. SENSE SEGURETAT,  EL TRACTAMENT TAMPOC ES POT GARANTIR

 

 

CCOO finalment hem recordat la resta de mesures de tipus organitzatiu general a mitjà i llarg termini: 

 • Rejoveniment urgent de les plantilles per mitjà de la jubilació anticipada i l’aplicació de nous criteris de 2a activitat d’acord amb l’informe fet pel grup de treball de jubilació anticipada y 2a activitat dels cossos penitenciaris, pla específic d’incorporació de treballadors i treballadores en totes les àrees per substituir al personal que s’aculli a la mesura.
 • Formació real del personal interí abans de la seva incorporació. Instal·lacions pròpies per donar formació penitenciària, actualització de les GAP i formació especialitzada.
 • Cobertura REAL de les RLT (Relació de Llocs de treball) dels centres.
 • Ampliació de plantilles que permetin cobrir els serveis com cal en tots els centres i garantir la seguretat amb no menys de 1000 llocs nous en els pròxims 3 anys.
 • Millora dels equips d’intervenció, incloent-hi l’ús d’esprais/aerosols d’acció adequada.

Aquests són uns passos més, molt importants i imprescindibles, però insuficients en la situació actual en què ens trobem.

De tot es desprèn que calen recursos humans, materials, normatius i organitzatius nous per executar aquestes i altres propostes urgents i que caldrà que tots junts les exigim, amb contundència i sense dilacions.

 

CCOO CONTINUAREM VIGILANTS I REALITZANT APORTACIONS PERQUÈ EL PROBLEMA DE LES AGRESSIONS ÉS DE TOTS, TOTS SOM VÍCTIMES I TOTS HEM DE LLUITAR CONTRA ELLES.

 

Barcelona, 15 de juliol de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ D’AGRESSIONS ON CCOO HEM PRESENTAT I EXPLICAT LAS PROPOSTES RECOLLIDES

US CONTINUAREM INFORMANT!