REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA GENERAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

El passat 29 de novembre de 2017 va haver-hi reunió de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals on es van tractar diversos temes.

Amb referència al mitjà penitenciari es van tractar els següents punts:

Adaptacions de llocs de treball a DJUS (àmbit de presons) i la manca de verificació al final del procés

CCOO demanen la intervenció del servei de prevenció en la fase final del procés d’adaptació de llocs de treball per tal de verificar, des del punt de vista preventiu, que el lloc assignat a la persona afectada és adequat al seu estat de salut i no només depengui de la decisió de gerència com fins ara.

Adaptació del protocol d’agressions a l’àmbit penitenciari

CCOO denunciem que els representants de l’administració que assisteixen al Grup de treball del DJUS creat per elaborar el protocol d’agressions a l’àmbit penitenciari, no volen incloure totes les tipologies d’agressions establertes a l’acord de continguts mínims aprovat per aquesta comissió paritària.

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITARIA DE PREVENCIÓ DE RR.LL.

US CONTINUAREM INFORMANT!