REUNIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 11/10/2022

 

Dimarts, dia 11 d’octubre, es va reunir el Comitè de Salut i Seguretat Laboral amb presència de l’Administració i, per la part sindical, els delegats de prevenció de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, Ugt, Csif, Catac i Acaip.

A continuació us fem un resum dels temes tractats:

 

MÚTUA ASEPEYO

 

Des de CCOO traslladem un altra vegada a l’Administració les queixes que ens arriben sobre el tracte de la Mútua Asepeyo als treballadors que han patit un accident laboral. Manifestem que l’administració, en el moment que tingui coneixement d’aquestes «disfuncions» es posi immediatament en contacte amb la mútua per resoldre els problemes detectats.

 

PROTOCOL D’AGRESSIONS

 

Després de CINC anys, i nombroses queixes presentades per CCOO tant en aquest comitè com en Funció Pública, l’administració informa, sense confirmar data, que al desembre es reunirà per primera vegada la comissió de seguiment del protocol d’agressions. Reunions que s’haurien d’haver celebrat anualment.

 

CCOO valorarem les dades que ens proporcionin i farem les aportacions oportunes per millorar el document, fent constar en acta els incompliments de l’administració

 

CCOO tornem a demanar per enèsima vegada que, tal com indica el protocol:

  • Es denunciïn TOTES les agressions.
  • Es doni assistència jurídica a TOTS els treballadors.
  • El Servei de Prevenció assessori i faci un seguiment dels treballadors penitenciaris que han estat objecte d’agressió.
  • Es doni un suport psicològic adequat a tothom que el necessiti.

 

NOU CENTRE OBERT DE TARRAGONA

 

A petició de CCOO l’administració informa que el 31 de gener es recepcionarà l’obra del nou C.P. Obert de Tarragona, que a finals de novembre anirà al centre l’equip d’avançada i que es procedirà a donar la formació i informació necessària a tots els treballadors.

Des de CCOO manifestem que esperem que l’administració compleixi amb les obligacions que té com a empresari i que abans de l’ocupació definitiva del centre de treball se solucionin les deficiències que es detectin per part del Servei de Prevenció en la visita de valoració que farà la setmana vinent.

 

 

NOU VESTUARI

 

L’administració informa que ben aviat trauran una circular sobre la nova uniformitat per tal d’aplicar-la una vegada s’entregui la dotació prevista de noves peces abans de fi d’any (botes / sabates, dos polos d’hivern, dos d’estiu, dos pantalons i el soft shell, que arribarà a l’inici de 2023), amb la qual cosa durant un temps conviuran l’uniformitat nova i l’antiga.

En referència a la dotació de jaquetons per fer intervencions davant incendis, que s’ha distribuït als diferents centres, CCOO manifestem que han de ser peces homologades per lluitar contra incendis. Farem un seguiment acurat de l’homologació de les peces distribuïdes.

 

AVALUACIONS DE RISCOS PSICOSOCIALS

 

Des de CCOO demanem que s’actualitzi l’avaluació de riscos psicosocials (AIR) als centres penitenciaris.

CCOO indiquem que tots els centres construïts després de la presa de dades de l’anterior avaluació (C.P. Brians 2, C.P. Joves, C.P. Lledoners, C.P. Mas d’Enric i C.P. Puig de les Basses) no disposen de cap AIR psicosocials i que s’ha de tenir en compte la problemàtica que genera l’intervenció amb interns amb problemàtica de salut mental en aquestes noves avaluacions.

L’administració informa que està previst iniciar les reunions prèvies a la recollida de dades l’any vinent.

 

PLÀNOLS CENTRE PENITENCIARI OBERT ZONA FRANCA

 

CCOO manifestem la nostra queixa per l’incompliment de l’administració en el seu compromís de citar a la part social a una reunió on ens mostrarien la planimetria del nou centre obert de la Zona Franca. L’administració pren nota.

Com cada any per aquestes dates, CCOO preguntem a l’Administració sobre les deficiències en la climatització als espais de treball i recordem l’obligació de complir amb el RD 486/97 de llocs de treball.

 

OBRES C.P. QUATRE CAMINS

 

La gerent de C.P. Quatre Camins informa que les obres compleixen amb el pla establert i que finalitzaran a finals de gener, amb un retard d’un mes sobre les dades estimades.

Barcelona, 14 d’octubre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 11/10/2022

US CONTINUAREM INFORMANT!