REUNIÓ DEL GRUP DE SELECCIÓ I PROVISIÓ (CONCURSOS I OPOSICIONS) 02/04/2019


Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió d’ahir, 2 d’abril de 2019, del grup de selecció i provisió depenent de la Mesa Sectorial.

 

Promoció interna del cos auxiliar al cos administratiu

Funció Pública havia previst que els exàmens es realitzarien cap al juny-juliol d’enguany, però ens han anunciat que es retardaran i que la previsió actual és que els exàmens siguin a l’octubre. S’han inscrit al procés 1.300 aspirants per un total de 375 places ofertades.

La causa d’aquest endarreriment l’atribueixen a qüestions logístiques i d’organització, i es queden tan tranquils… és indignant que tantes companyes i companys estiguin preparant aquestes proves i que vegin com els responsables de la Funció Pública catalana “passin” totalment d’elles i ells… bé… com fan sempre no?… el seu personal sempre al final… i si han de prendre decisions… sempre en contra de la gent treballadora… no dubten gens.

 

Cos Superior

L’Administració està treballant en la creació de la modalitat d’ambientologia, la qual cosa pot provocar cert endarreriment en la convocatòria del procés selectiu que es preveia pel mes de novembre. També se li ha recordat a Funció Pública la necessitat de determinar quins temes s’exclouran del temari general per al torn de promoció interna.

 

Processos PESCO (Pla d’Estabilització i Consolidació de plantilles)

Aquests processos de selecció deriven de l’ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i tindran unes característiques específiques en atenció a la seva principal finalitat de reducció per sota del 8 per cent de la taxa de cobertura temporal en cada àmbit.

Al nostre CCOO INFORMA 142/17 trobareu informació sobre les especificitats d’aquests processos així com un quadre amb les places ofertades per cossos i escales.

Pel que respecta a les característiques específiques d’aquests processos, CCOO hem fet arribar a Funció Pública la nostra proposta de model que us resumim tot seguit:

  • Eliminació del topall per superar les diferents fases dels processos selectius.
  • Totes les proves, inclòs el supòsit pràctic, s’haurien de realitzar en format test per garantir l’objectivitat i la rapidesa en la correcció.
  • Les preguntes errònies no han de restar.
  • El supòsit pràctic no hauria de consistir únicament d’un sol cas a resoldre sinó de tres, de diferents parts del temari.
  • Eliminació de les entrevistes i dels psicotècnics.
  • En fase d’oposició cap part ha de ser eliminatòria i el resultat final ha de ser la suma de les diferents parts.
  • Modificar les promocions internes per tal que des de tots els grups inferiors es pugui accedir als grups superiors, amb la titulació adequada (que no hagi de ser necessàriament d’un grup inferior a l’immediatament superior).
  • En la fase de concurs reduir al mínim la valoració de l’acreditació ACTIC i computar al màxim els serveis prestats.

CCOO insistim en la necessitat de dur a terme promocions internes anuals per a tots els Cossos tal i com estableix la normativa, i s’ha de normalitzar l’accés als diferents grups des de la resta de grups inferiors. Així mateix, CCOO exigim concursos de trasllats previs a cada procés selectiu per evitar greuges. Els/les funcionaris/àries de carrera d’un determinat grup/cos/escala han de poder optar a les places vacants abans que aquestes s’assignin als/a les funcionaris/àries de nou ingrés.

 

Treballadors/es Socials

Atesa la imminent convocatòria d’oposicions a aquest Cos, existeix un gran malestar en aquest col·lectiu de treballadors i treballadores que fa més de 20 anys que no han tingut l’oportunitat d’opositar i que estan al voltant dels 55 anys. Malauradament, Funció Pública no vol atendre la consideració d’excepcionalitat d’aquest col·lectiu. CCOO hem demanat a Funció Pública que suspengui la convocatòria de manera que es deixi temps per buscar una solució que convalidi, amb el suport legal pertinent, a aquest col·lectiu dels processos selectius als quals se’ls està abocant. Així i tot Funció Pública continua amb la seva.

Esperem que l’Administració Pública adopti de forma constructiva les nostres propostes i que la resta de sindicats prioritzin les condicions més favorables pels treballadors i treballadores de la Generalitat i no estiguin tan pendents, com alguns estan, de penjar-se mèrits dubtosos.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL GRUP DE SELECCIO DEL 02.04.2019

US CONTINUAREM INFORMANT!