REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI 26/10/2023

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, ACONSEGUIM QUE L’ADMINISTRACIÓ ACCEPTI QUE ELS  CONCURSOS DE COMANDAMENTS I DE TRASLLATS SIGUIN BIANUALS

 

A la reunió del Grup de Treball Penitenciari, d’ahir, dimecres 25 d’octubre de 2023, va assistir per part de l’administració la Subdirectora de RR.HH. i la responsable del servei de selecció i provisió, de la Direcció de Serveis del departament, i el subdirector de RR.HH. de la Direcció General d’Afers Penitenciaris, i per la part social, CCOO i la resta de sindicats representatius.

La reunió no ha pogut abordar tots els problemes pendents, quedant molts punts sense tractar, per la qual cosa s’ha acordat convocar una nova reunió per a tractar-los.

 

PROCESSOS SELECTIUS I CONCURSOS DE TRASLLATS

 

CONCURSOS FUTURS (INFORMACIÓ GENERAL)

CCOO INSISTIM DES DE FA ANYS EN LA NECESSITAT QUE ES REALITZIN CONCURSOS DE TRASLLATS I DE COMANDAMENTS INTERMEDIS AMB CARÀCTER BIANUAL.

L’administració s’ha resistit sempre a comprometre’s, però en aquesta reunió finalment ha reconegut la necessitat imperiosa de fer-los amb periodicitat bianual.
El pla de convocatòria de processos que ha fet
, que és un document de treball amb terminis indicatius que podrà ser subjecte a revisions extenses segons es vagin desenvolupant les circumstàncies, finalment així ho reflecteix, la qual cosa CCOO considerem un pas important per a normalitzar el caos en matèria de personal que s’ha produït durant els últims 15 anys.

En el pla destaca el següent:

 • Convocatòria de nou concurs de comandaments intermedis de nivell CS/CUEi de tractament en 2024, i posteriorment nou concurs de nivell CUSI/CAF/EAA/RIET en 2025
 • Convocatòria d’un nou concurs oposició de tècnics especialistes en 2024
 • Concursos oposició de psicòlegs, juristes, educadors i treball social en 2024 i 2025.
 • Un segon concurs de trasllats de llocs base de tècnics especialistes en 2025

El pla general de l’administració, que repetim que ens han insistit que és indicatiu i que pot variar en el futur en funció de les circumstàncies i dels imprevistos, és el següent:

 

CONCURS DE COMANDAMENTS INTERMEDIS JUS031

 

CCOO hem insistit sempre que el procés es resolgui al més aviat possible per a poder alliberar prop de 150 places de llocs base de tècnics especialistes de cara al concurs de trasllats.

 

L’administració es mostra d’acord i informa que el Tribunal Qualificador està en procés de resoldre el prop del centenar d’al·legacions produïdes i que es preveu resoldre i PUBLICAR ELS NOMENAMENTS DURANT EL MES DE NOVEMBRE.

 

OPOSICIÓ DE DIPLOMATS (COS DE DIPLOMATS, SERVEIS PENITENCIARIS)

L’administració vol publicar la convocatòria aquest mateix últim trimestre de 2023, i en tal cas preveu que podria resoldre i publicar els nomenaments el tercer trimestre de 2024. Si no pogués fer-ho, convocaria la oposició del cos de diplomats el 1r trimestre de l’any que ve.

L’administració ha manifestat que vol adequar el procés als temps actuals, ja que l’anterior és de fa 20 anys.

Les línies generals que pretén l’administració, sense haver negociat les bases amb els sindicats representatius i sense que se’ns hagi lliurat encara el document de criteris, són les següents:

Fase d’oposició

 1. Prova tipus test, diferenciada en temari i nombre de preguntes entre torn lliure i de promoció interna.
 2. Prova de català i/ocastellà
 3. Supòsit pràctic
 4. Test de competències professionals no eliminatori
 5. Curs selectiu

Fase de concurs diferenciada per a torn lliure i promoció interna

 1. Serveis prestats
 2. ACTIC, idiomes i titulacions
 3. Grau consolidat.

L’administració s’ha compromès a facilitar-nos aviat el document de treball amb les seves propostes per a les bases del concurs.

CCOO considerem que les 20 places (13 de promoció interna) que es van aprovar en l’oferta pública de 2021, és un número ridícul, i que cal aprovar ofertes públiques per a 2024 i 2025 amb un nombre de places molt superior

 

Les vacants no cobertes en la RLT de TMSI (Tècnic Mitjà de Servei Interior) i de TMI (Tècnic Mitjà d’Oficina) són al voltant de 40, i els llocs de doble entrada C1/A2 són centenars, ja que inclou tots els llocs de comandament intermedi d’interior i oficines.

 

CONCURSOS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ ACTUALMENT EN CURS

Els concursos oposició en curs es preveuen resoldre i publicar al gener, a excepció del de treballadors socials (a causa d’haver-hi personal embarassat que ha realitzat l’examen més tard) que es preveu resoldre al llarg del primer trimestre.

 

CONCURSOS DE TRASLLATS

Com regla general es convocaran una vegada finalitzats els concursos oposició d’estabilització i els processos de promoció interna.

En l’àmbit penitenciari l’únic procés de promoció interna és el del D al C d’interior. Per això CCOO hem insistit que aquest procés no ha de retardar la convocatòria del concurs de trasllats de tècnics especialistes.

L’administració s’ha mostrat d’acord, manifestant que té competències per a convocar-ho, i que per això és segur que convocarà el concurs de trasllats de llocs base de tècnics especialistes una vegada es finalitzi el concurs oposició d’estabilització al gener.

 

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA I 2ª ACTIVITAT

 

Tot i que l’Administració es negava a tractar aquest punt per haver superat en 1 hora el temps de finalització oficial de la reunió, CCOO ens hem plantat i hem plantejat igualment el tema, exigint al Departament de Justícia la necessitat de tractar-ho en una reunió individual urgent.

 

Per CCOO és primordial tractar l’exclusió del col·lectiu de rehabilitació, i poder trobar la manera de superar els arguments que segons l’Administració l’impedeixen incloure aquests treballadors i treballadores.

 

CCOO no admetem més excuses i creiem firmament que la transversalitat d’aquests col·lectius no és un obstacle real per negar-se a trobar una solució i valorar les possibles opcions. No es pot excloure a tot el col·lectiu i CCOO continuarem la lluita fins a trobar una solució

L’Administració tot i que continuen sense voler fixar una data de reunió (les convocatòries les fa sempre l’administració) accepta tractar pròximament el tema.

Respecte a les segones activitats, CCOO considerem que s’han d’ampliar notablement, millorar la normativa i les dinàmiques d’aquestes places, les competències de les quals no són les mateixes que les del lloc on van assignades, i que en molts casos l’Administració les tracta com a qualsevol altre lloc de treball ordinari.

 

MODALITATS DE NOMENAMENTS D’INTERINS

 

CCOO hem insistit que: 

 • Els contractes han de ser els més llargs i estables possibles. Els contractes d’un mes, amb canvi posterior de centre en cas de renovació, és esclavisme del segle XXI.
 • Denunciem que en el cas d’interins d’oficines no s’està complint la promesa de l’administració de donar-los contractes de 6mesos mínim, prorrogables a 6 més.
 • Denunciem que se cessa interins de baixa fins i tot quan aquesta és laboral.
 • Demanem que es prorroguin als interins que cessen el 31 d’octubre.
 • La cobertura del 100% de les baixes. Actualment, el 30% de les baixes d’interior no es cobreixen, i del 60 al 70% de les de tractament i oficines tampoc, la qual cosa és un escàndol.

L’administració ha contestat:

 • Preveu prorrogar els contractes dels interins en llocs de Genèric d’Oficines (GO) quan acabin el seu contracte, i que segueixin en les oficines que estan.
 • Els interins de baixa continuen cobrant de la Seguretat Social mentre segueixin de baixa encara que acabi el seu contracte, i el seu compromís és tornar-los a contractar una vegada els donin l’alta.
 • Els interins que cessen el 31 d’octubre seran renovats en la seva major part, i els que no, en un termini breu.

L’administració informa que el personal interí que presta serveis actualment és el següent:

 

 

BORSES DE TREBALL D’INTERIOR I TRACTAMENT

 

BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES

CCOO vam ser l’únic sindicat representatiu que no vam signar l’aberrant i claudicant modificació de regulació de borsa de 2019, que va donar lloc a l’esgotament de la borsa regulada i a l’aparició de subborsas i llistes inversemblants sense regulació i cadascuna ordenada amb criteris diferents, a vegades absurds i injustos.

CCOO sempre hem defensat:

 1. Que totes les llistes i subborsassense regulació ni drets s’integressin en la borsa regulada ordenada per criteri estricte d’antiguitat. Tot el personal interí ha de gaudir dels mateixos drets.
 2. Que s’obrís la borsa mitjançant modificació de l’acord de 2019 o mitjançant un nou acord que permeti legalment l’obertura.
 3. Que es negociï un nou acord de borsa que substitueixi al desastre que ha estat l’acord de 2019, que recordem que CCOO no el vam signar per ser l’únic sindicat que va preveure les seves conseqüències.

CCOO hem aconseguit resoldre els dos primers punts, la integració de les llistes en la borsa regulada i l’obertura de la borsa, a través de la nostra pressió durant la negociació de l’acord d’agressions de març de 2023, que va incloure la clàusula d’integració de les llistes no regulades en la borsa regulada i de l’obertura de la borsa, procés que s’ha dut a terme i continua vigent, i que ha permès entrar en borsa a 200 treballadors i treballadores.

Respecte a la tercera reclamació històrica de CCOO, l’administració ens ha manifestat que ja té preparada la proposta de nou acord de borsa i que ens la presentarà en breu.

CCOO hem recordat que la part no modificada en 2019 de l’acord de bossa de 2006, inclou l’entrada en borsa dels aprovats en les oposicions i per això demanem la inclusió dels aprovats en el concurs oposició d’estabilització que en breu es resoldrà.

 

BORSES DE TRACTAMENT

CCOO novament hem insistit en la necessitat de crear borses de tractament ordenades per antiguitat així com de recuperar les provisions provisionals de tractament, que permetia al personal d’interior amb la titulació necessària accedir a llocs de tractament.

L’administració reconeix que la llei obliga a constituir les borses de tractament i que vol tenir-les funcionant per al primer trimestre de 2024.

 

PROVISIONS PROVISIONALS

 

CCOO novament hem demanat la volta de les llistes d’aprovats sense plaça en els processos per a cobrir les places de comandament intermedi i de tractament, en comptes de l’aberrant sistema ATRI, utilitzat per a ocultar de manera tramposa i trilera el que són nomenaments a dit per part de l’administració.

L‘administració ha contestat que ja hi ha un acord per a fer ús durant un any, a través d’ATRI, de les llistes resultants del concurs de comandaments JUS031 i de tots els concursos de comandaments futurs (si es presenta un candidat que està en la llista d’aprovats sense plaça per a aquesta plaça concreta, l’obtindrà de manera directa).

CCOO hem demanat que el termini s’allargui fins que es finalitzi el següent procés, màximament quan l’administració s’ha manifestat disposada a recuperar la convocatòria de processos cada dos anys.

 

CCOO finalment hem demanat una reunió de grup de treball dedicada específicament a tractar la vergonya en la qual el sistema de selecció ATRI fa anys que s’ha convertit

 

PROGRAMA DE XOC CONTRA LES CONDUCTES VIOLENTES I SUÏCIDES

 

CCOO vam informar sobre aquest pla en la nota del 17 d’octubre de 2023:

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/el-govern-aprova-un-pla-de-xoc-contra-les-conductes-suicides-i-violentes-amb-increment-de-plantilla/

 

Les xifres previstes per a aquest pla, que haurà d’entrar en funcionament l’1 de març de 2024, són les següents:

 • Per al programa per a reforçar actuacions integrals i multidisciplinàries en els DERT/DS, i amb interns de problemàtica RECVI, 32 GAMV, 32 GAMP, 8 CUSI, 1 coordinador de programa RECVI(que anirà a serveis centrals), 8 psicòlegs/és i 9 educadors/és.
 • Per al programa per als interns amb tendències suïcides,10 psicòlegs/és, 10 educadors/és i 1 coordinador de programes.

L’administració ha informat que encara s’està discutint internament com realitzar la selecció del personal i la distribució per centres.

CCOO hem reclamat:

 • Els 32 GAMPllistats al programa de xoc creiem que haurien de ser GAMV. Aquesta reclamació ja la vam efectuar CCOO el mateix dia de l’anunci, i l’hem tornat a reiterar durant la reunió. L’administració ha reconegut que CCOO tenim raó i ens han contestat que estan estudiant com fer-ho. El problema és que el programa inclou memòries econòmiques justificatives, que si s’haguessin de canviar podria alentir la seva aplicació.
 • Que es faci un procés públic per a dotar aquestes places a personal amb experiència als centres d’acord amb criteris transparents i objectius.
 • Hem demanat que, addicionalment al programa, s’obri les unitats psiquiàtriques que encara estan tancades i sense personal.

Globalment, CCOO considerem positiu el programa però insuficient.

 

L’INCREMENT NET DE PLANTILLA PACTAT EN L’ACORD DE MARÇ, ÉS MÉS NECESSARI QUE MAI, i va completament a part de la cobertura de baixes i jubilacions, i també d’aquest programa.

 

ALTRES TEMES PLANTEJATS PER CCOO

 

CCOO vam plantejar altres temes que l’Administració no ha volgut incloure, i que continuarem defensant i exigint tractar:

 • Centres Oberts, nou model i increment de plantilles. Horaris de comandaments dels centres oberts, propostes horàries. Cobertura de servei plena, ampliació de plantilles. Compliment Acord 2006, creació de llocs de CUMO (Cap d’Unitat de Medi Obert).
 • Acord de teletreball pel personal penitenciari dels àmbits de rehabilitació i d’oficines.
 • Increment de nivells. L’acord de 2006 permet un increment de fins a 6 nivells o el màxim del cos. Des de 2011, que es va resoldre l’últim, no hi ha hagut cap procés.
 • Revisió a l’alça de la categoria dels centres penitenciaris. Promoció interna vertical i horitzontal. Plans de carrera professional.
 • Creació de l’Escola Penitenciària Catalana de formació.
 • Equiparacions retributives entre llocs de treball iguals, finalització dobles escales salarials (comandaments i personal tècnic, educadors i treballadors socials, i tècnics de prevenció).

Barcelona, 25 d’octubre de 2023

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI 25/10/2023

US CONTINUAREM INFORMANT!