ACORD D’AGRESSIONS REUNIÓ AMB LA SECRETARIA DE MESURES PENALS 27/10/2023

 

EL DIVENDRES 27 D’OCTUBRE DE 2023 ES VA CONVOCAR REUNIÓ DELS SIGNANTS DE L’ACORD D’AGRESSIONS DEL PASSAT 23 DE MARÇ.

 

Va participar el Secretari de Mesures penals, el Director general de Afers Penitenciaris, els subdirectors generals de centres i recursos humans i una representant de la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis. Per la part social vam participar CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, UGT i ACAIP.

 

AQUEST ACORD, ACONSEGUIT PER LA PRESSIÓ DE TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES, NOMÉS OBLIGA A L’ADMINISTRACIÓ I ÉS UN ACORD VIU QUE S’HA DE LLUITAR

 

CCOO ja vam avisar en el nostre escrit del 27 de març, que la signatura de l’acord sol era l’inici de la lluita per a aconseguir que s’apliqui de manera la més extensa i beneficiosa possible.

 

 

PLA DE XOC

 

Inevitablement, si bé no està inclòs en l’acord d’agressions de març, s’ha aprofitat la reunió per a tractar el recentment aprovat pla de xoc contra les conductes violentes i suïcides que inclou la contractació de 111 nous professionals d’interior i de tractament.

CCOO hem plantejat problemes que ja vam plantejar el 17 d’octubre, el mateix dia de l’anunci (feu clic):

 • La necessitat que les 32 places de GAMP siguin convertides en GAMV o GSI, ja que van destinades majoritàriament als DERT i DS. L’administració ha contestat que també consideren que el personal d’interior necessari per a dur a terme el pla ha de ser de vigilància i no prestacional.
 • És absurd iniciar un pla sobre suïcidis sense procedir a l’obertura de les unitats psiquiàtriques tancades, dotant-les del personal necessari. L’administració contesta que preveu obrir-les, i espera fer-ho amb personal procedent de l’increment net de plantilla pactat al març.
 • Crear una escola Penitenciària Catalana per a formar en tasques especialitzades, com és el cas de com tractar amb interns RECVI i suïcides.
 • CCOO hem preguntat com serà la distribució per centres. L’administració l’està definint, però és segur que inclourà tots els centres amb DERT
 • CCOO hem defensat que el procés de selecció del personal sigui mitjançant un procés absolutament transparent i objectiu que respecti els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que permeti seleccionar personal veterà.

L’administració indica que volen implementar les USI, que fins ara han funcionat en dos centres (C.P. Quatre Camins i C.P. Puig dels Basses), estenent-les a la resta de centres amb DERT. L’administració manifesta que té un document de treball i modificarà l’ordre de serveis amb una instrucció i manual de com treballaran.

L’administració finalment informa que manté reunions i comissions de treball amb el departament de Salut per a abordar de manera integral la problemàtica de la salut mental en els centres penitenciaris.

 

 

INCREMENT DE PLANTILLA

 

En l’acord d’agressions de març d’enguany, l’administració es va comprometre a un increment NET de plantilla d’un MÍNIM de 350 persones per a les ofertes públiques de 2024 i 2025, que podrà ser incrementat d’acord l’auditoria que està realitzant Funció Pública.

 

CCOO JA EN EL SEU MOMENT VAM MANIFESTAR QUE L’INCREMENT NECESSARI HAURIA DE SER SUPERIOR, COM A MÍNIM DE 700 PERSONES, POSICIÓ QUE CONTINUEM MANTENINT.

 

CCOO recordem que el que es va pactar és UN INCREMENT NET, és a dir, addicional a la cobertura de baixes en el sistema per jubilacions, incapacitats o altres causes. Dit en curt, si ara som al voltant de 4600 treballadors, després de l’increment hi haurà al voltant de 5000. CCOO continuem defensant que siguem un mínim de 5300.

Com ja vam fer durant la reunió del Grup de Treball del dimecres passat 25 d’octubre, i també en reunions anteriors, CCOO HEM DENUNCIAT QUE LA PLANTILLA ACTUAL NO ESTÀ DIMENSIONADA DE MANERA CORRECTA.

L’administració no cobreix al voltant del 30% de les baixes d’interior i del 60 o 70% de les de tractament i oficines. Això crea un dèficit estructural del voltant del 4% (unes 180 persones), d’una plantilla penitenciària que, a l’inrevés que en el cas de mossos i bombers, no està dimensionada tenint un compte les baixes. Si es preveuen que les baixes siguin per exemple del 8%, hauria d’haver-hi 108 persones per cada 100 llocs, i ara no n’hi ha. De fet, ni tan sols hi ha 100 persones per cadascuna de les 100 places, la qual cosa augmenta encara més el dèficit i fa que el redimensionament sigui més necessari que mai.

L’administració informa que l’auditoria de Funció Pública està en curs i molt avançada, i que preveuen tenir-la acabada abans de cap d’any.

CCOO també hem demanat que el departament negociï que en els pressupostos de 2024 hi hagi la dotació pressupostària necessària per a poder modificar RLT i implementar l’increment de plantilla de manera tan ràpida com sigui possible sense necessitat d’esperar a resoldre les ofertes públiques de 2024 i 2025.

 

 

CEL·LES DE SEGURETAT, DERT I DS

 

 La subdirecció de patrimoni, obres i serveis, està realitzant un estudi detallat de totes les necessitats en matèria de seguretat en les dependències dels DERT, especialment en les cel·les.

S’han enviat qüestionaris als centres, s’ha estudiat l’allau d’informació que s’ha rebut, s’han tret conclusions i s’estan provant elements de seguretat en els diferents centres.

 • És potser l’element més crític i fàcil de vandalitzar. S’estan fent diverses proves en els centres amb finestres, corredisses, batents, amb la reixa per dins, etc. Les conclusions més importants són la necessitat de l’ús de passadors en comptes de manetes, que les diferents fulles siguin estretes i dividides per a fer-les més resistents, augmentar el nombre de frontisses, intentar evitar l’ús de batents, etc. També s’està provant reemplaçar els cristalls laminats de 6+6 per cristalls laminats de 4+4+4, i es contempla substituir-los per cristall temperat si el cristall laminat no funcionés adequadament.
 • Elements encastats (sense caragols) protegits amb làmines perforades de fins a 4 mm de gruix per a intèrfons, llums, reixetes de ventilació i presa de corrent (una única), protegides per barres soldades.
 • Eliminació de suros, cortines o cadires mòbils
 • Reforç interior dels vàters d’acer inoxidable, que s’han mostrat febles en la seva configuració actual.
 • Reforç i protecció dels radiadors de fossa

S’estan realitzant o es duran a terme proves dels elements de seguretat llistats a dalt, dissenyats d’acord amb l’estudi realitzat en diferents centres (reforços de vàters d’acer inoxidable i radiadors de fossa en Ponent, finestra corredissa per fora de la reixa en Mas d’Enric, mobiliari d’obra en LLedoners, etc.).

La idea de l’administració és tenir un catàleg d’elements de seguretat homologats i iguals, que puguin siguin instal·lats en tots els centres actuals i en els futurs que pugui haver-hi.

CCOO considerem positiu que s’estigui duent a terme aquest tan necessari estudi de seguretat de les cel·les i les instal·lacions dels DERT d’una manera sistemàtica i, unificada.

El problema és que s’hagin trigat 39 anys a emprendre l’estudi i hagi calgut que els treballadors i treballadores ens mobilitzem en defensa de la nostra integritat física i psicològica

 

 

AUDITORIES DE SEGURETAT

 

S’estan fent auditories de tots els serveis dels centres, on s’estudia des de la normativa de cada centre de cara a estandarditzar-les.

S’ha acabat l’auditoria dels procediments seguits amb l’alimentació, i a continuació s’iniciarà la de comunicacions, sempre des del punt de vista de la seguretat.

 

 

DRONS, CÀMERES I AEROSOLS

 

Drons

S’han fet proves pilots antidrons en el C.P. Quatre Camins, el C.P. Lledoners i el C.P. Brians 1. En unes s’utilitzava un material que inhibeix el senyal del dron i en unes altres un dispositiu que captura el dron.

Fins al moment l’oferta que sembla més interessant és la d’una gran empresa de telecomunicacions que és contínua, es posa tècnicament al dia sense parar, i és a més efectiva contra els telèfons mòbils.

Una vegada es prengui la decisió, el departament intentarà introduir en els pressupostos la partida pressupostària adequada, ja que aquests sistemes són cars.

 

Càmeres personals

L’administració informa que es van enviar 6 càmeres unipersonals d’empreses diferents al C.P. Lledoners i altres tantes al C.P. Quatre Camins. Les cambres del C.P. Lledoners van funcionar molt bé i sembla que han donat molta informació. 4 càmeress van ser usades en el DERT durant intervencions, per part del CUE, CUSI del DERT, cap de servei i CUSI de la intervenció. Les altres dues càmeres van anar girant per altres mòduls per a comprovar el seu efecte dissuasiu.

L’administració informa que la càmera funciona quan la activa la persona que la porta, i es pot programar recuperar la gravació durant diferents períodes de temps anteriors a l’activació fins a un període màxim de 2 minuts.

La valoració que fa l’administració és molt bona, ja que diu que dona molta seguretat jurídica en la intervenció, i que en incorporar so, les gravacions donen una idea fidel i clara de les situacions terribles per les quals passem els treballadors i treballadores penitenciàries.

CCOO hem contestat que: 

 1. Volem veure el protocol definitiu sota el qual les volen implantar.
 2. En cas que al final s’imposés el seu ús, s’implementi que es puguin recuperar les gravacions realitzades únicament durant el període de gravació i sempre, sempre, sempre i en qualsevol cas, AMB AUTORITZACIÓ EXPRESSA I PER ESCRIT del treballador o treballadora que porta la cambra.

 

Aerosols

L’administració informa que ja han fet proves pilot molt controlades per a veure efectes dissuasius i de prevenció d’agressions en casos de gran violència.

Es van considerar diferents productes, inclosos gels molt efectius, però que obligaven a escurçar distàncies de manera inacceptable, i al final s’ha triat un gas amb el qual s’han fet proves amb treballadors voluntaris.

Estan en la fase de fer informe jurídic, que apunta alguns dubtes, però són resolubles, i sobretot de Salut. Un informe mèdic preliminar ha qüestionat el seu ús en uns certs interns i casos, i ara s’està fent un informe més precís per part d’especialistes en otorrinolaringologia i òptica.

CCOO hem contestat que ens sembla perfecte que es facin informes mèdics seriosos, ja que permetran delimitar amb precisió en quins casos estarà exclòs el seu ús, la qual cosa al seu torn permetrà l’ús en la resta de casos no exclosos.

Dit ras i curt, CCOO DEFENSEM QUE FUNCIONI EXACTAMENT IGUAL QUE LES IMMOBILITZACIONS. Després d’emetre el metge informe que no hi ha obstacle mèdic, es podrà usar l’aerosol sense més restriccions que les que fixi el protocol d’actuació introduït per la circular corresponent.

 

 

ASSISTÈNCIA MÈDICA I JURÍDICA

 

L’administració està treballant en un document que permeti fixar de manera clara i indubtable qui dona l’assistència en cada cas (qui fa l’acompanyament, qui ofereix accions, qui informa, etc.)

Respecte a l’assistència jurídica, els serveis jurídics del departament no veuen necessitat de canvi de normativa i que el marge d’actuació dels directors està fixat de manera legal i no pot restringir-se.

CCOO recordem que el marge dels directors no és absolut sinó que pot ser delimitat per instruccions de la secretària i la direcció general de manera que la manera arbitrària i subjectiva amb la qual procedeix algun director pugui ser reduïda a criteris més objectius.

 

 

PROCEDIMENTS RECVI

 

L’administració informa que vol dimensionar el programa RECVI (Risc Extrem de Conductes Violentes) per a dur-ho a terme de manera adequada.

Es modificaran els protocols de seguretat i s’ha publicat la Instrucció 3/2023 que introdueix el Protocol per l’aplicació de limitacions regimentals i de control per raó de seguretat i bon ordre dels establiments penitenciaris (art 75.1 del Reglament Penitenciari) sobre persones internes en situació d’alt risc de comportament violent.

Entre altres mesures, des de 2021 s’està realitzant seguiment d’interns amb antecedents de violència de gènere i la secretaria s’està coordinant amb l’ICS per a fer funcionar una aplicació on s’anoten els interns que no prenen la seva medicació per a donar l’alarma i actuar en conseqüència, sobretot en els casos amb patologies mentals.

 

 

FORMACIÓ

 

CCOO hem demanat que es doni formació específica en el programa RECVI al personal implicat d’interior i tractament. L’administració ha contestat que està fent un estudi de necessitats formatives que inclou formació específica en matèria RECVI.

L’administració informa que està millorant contínuament el material didàctic de cara a futurs procés, i que vol perfilar la formació de comandaments intermedis. Falten 140 per a passar per la primera edició del curs formatiu per a comandaments intermedis que s’ha anat desenvolupant al llarg dels anys.

També informa que s’està treballant en un model de formació pràctica i també un model d’itinerari per al pla de carrera professional de comandaments intermedis, de llocs base d’interior i oficines, i de tractament.

S’estan formant PS, i s’estan revisant els protocols de seguretat i la normativa, especialment dels codis 2. S’ha començat pel C.P. Joves i el C.P. Lledoners, i a partir de gener s’estendrà als altres centres. Mentre es fa la formació, es reforça el centre perquè els treballadors i treballadores puguin fer les pràctiques.

Respecte a la titulació del personal que rep la formació, l’administració diu que no és formació sinó pràctiques professionals obligatòries, per les quals haurà de passar tot el personal sense excepció diverses vegades durant la seva trajectòria laboral.

 

CCOO finalment hem recordat de nou, i ho fem des de fa anys, la necessitat de crear una Escola Penitenciària Catalana amb tots els mitjans necessaris per a exercir la seva labor

 

L’administració es mostra d’acord i manifesta que ho està estudiant i que una possible instal·lació de la futura escola seria en espais del C.P. Quatre Camins.

 

 

PLA DE CARRERA I COS PENITENCIARI

 

Aquest tema important, que no és contingut de l’acord, ha estat esmentat per l’administració durant la reunió.

L’administració manifesta que la setmana que ve es constituiran dos grups de treball per a estudiar un pla de carrera professional i la creació de cossos penitenciaris.

CCOO HEM RECLAMAT DE MANERA IMMEDIATA QUE ELS COSSOS I GRUPS DE TRACTAMENT TAMBÉ PUGUIN SER COSSOS PENITENCIARIS, JA QUE AIXÒ ELS PODRIA BLINDAR DE CARA A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA, per la qual cosa ja no podrien ser exclosos.

L’administració manifesta que està d’acord i que depenent de les conclusions finals del grup de treball sobre la necessitat o no de crear el cos penitenciari, sí que contempla la conversió dels cossos i grups de tractament en cossos penitenciaris.

 

CCOO continuarem lluitant i exigint el compliment de l’acord amb honestedat, fidelitat, contundència i professionalitat, per la millora i els avenços en les condicions laborals.

 

CCOO hem estat, estem i estarem en totes les meses i accions que siguin en defensa del col·lectiu penitenciari sempre. Les lluites no sempre es guanyen de manera immediata i s’han de lluitar fins al final.

 

 

Barcelona, 29 d’octubre de 2023

 

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE L’ACORD D’AGRESSIONS DE 27/10/2023

US CONTINUAREM INFORMANT!