REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE MEDI OBERT – 26/11/2019

 

Dimarts, 26 de novembre, ha tingut lloc reunió del grup de treball de Medi Obert amb el Subdirector General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, la Cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials i (efímerament) la Subdirectora General de Recursos Humans i Econòmics de la secretaria, i la part social.

Iniciem la reunió amb una explicació per part del Subdirector General de Programes de Rehabilitació i Sanitat que ens exposa, unes estadístiques referents a un estudi de l’accés a la llibertat i la reincidència de l’any 2014 (l’últim que tenen) Reincidència 2014:

Segons aquest estudi, el 44,0% accedeix a la llibertat des del Règim tancat. El 34,3% accedeix a la llibertat des del Règim Ordinari. El 18,1% accedeix a la llibertat des del Règim Obert. Finalment l’11,6% accedeix a la llibertat des de la Llibertat Condicional.

I fixa que la taxa última és d’un 30% de reincidència, i que, segons ells apunten, que com a mínim el 60% dels penats en centres penitenciaris de Catalunya podrien acabar en règim obert, però que per diversos motius el 60% no arriba mai a aquest grau.

Un cop exposat les seves conclusions, expliquen de quina manera pretenen canviar aquesta tendència, i ens exposen els punts principals que ha de regir a intervenció en el règim obert:

 1. Intervenció individualitzada
 2. Gestió del risc
 3. Les dificultats d’adaptació s’aborden en règim obert
 4. Sistema gradual de penalitzacions i incentius
 5. Varietat de modalitats de vida (centres oberts, unitats dependents, semiobert, seccions obertes i art. 86.4)
 6. Accés a xarxes socials de suport i recursos (el que es pugui fer fora, millor fer-ho fos i no dins).
 7. Intervenció especialitzada i multidisciplinària

L’administració ens comenta que té intenció, de dur un procés d’harmonització funcional dels diversos centres penitenciaris oberts, cosa que CCOO aplaudim, ja que aquesta és una demanda reiterada que hem traslladat a l’administració en reiterades ocasions per tal que les tasques dels professionals, les ràtios de treball i les RLT’s de tots els centres de medi obert de Catalunya siguin les mateixes.

També ens informen, que tenen intenció de revisar les tasques dels/les PSI, perquè s’ajustin a les tasques que tenen encomanades per normativa.

També exposen que volen que els criteris de manteniments d’horaris laborals dels residents pesin més que d’altres circumstàncies, cosa que CCOO no ens hi neguem, sempre que això no suposi una disminució de la seguretat dels centres o de l’autoritat dels treballadors.

En definitiva l’administració té la intenció ,que s’apliquin de la mateixa manera els estàndards òptims de modalitat de vida dels residents, indiferentment del centre de compliment. Per això està treballant en catàleg i revisió de protocols.

Davant aquesta presentació i explicació, CCOO responem a l’administració que de bones intencions, l’infern n’és ple, ja que la realitat actual del medi penitenciari català és la següent:

 1. Carències de personal d’interior i tractament en els diferents centres oberts de tot Catalunya.
 2. Política de NO substitucions de l’Administració, ja que no supleix les incidències sobrevingudes.
 3. Obsolescència dels espais de treball i grans deficiències de les instal·lacions per falta d’inversions com les que pateixen les treballadores socials de Tarragona i que tots els professionals de medi obert són coneixedors.

Per això, CCOO, a causa de la passivitat amb què l’Administració actua, ens porta a sol·licitar la creació d’un projecte REAL del model de medi obert, ja que en la nostra opinió l’actual aquest exhaurit. CCOO exigim que és demostrí l’interès verdader d’una vegada i s’aposti per aquests centres, els seus treballadors i pel model de medi obert, d’una manera plena i inclusiva de tots els temes.

Davant aquest plantejament global, que CCOO entenem que ha de ser una reunió de treball de medi obert. La Subdirectora General de Recursos Humans i Econòmics, es nega amb rodó a tractar les qüestions que siguin d’estricte caràcter de negociació a parer seu com, són tot tema relacionat amb personal i infraestructures en aquesta taula de treball, tot afegint algun membre de l’administració present, que la no presència de la nova Subdirectora General de Centres i Gestió Penitenciària dificulta poder parlar d’alguns temes.

Davant aquest nou intent de no abordar unitàriament tots els temes relacionats amb l’àmbit del medi obert, CCOO protestem enèrgicament i preguntem per la NO presència de tots els membres a la reunió, al que l’administració ens respon lacònicament dient, que fa poc temps que està en el càrrec i necessita una mica més de temps per «aterrar» i saber com està tot, abans de reunir-és amb la part social.

Finalment davant les protestes de tots els presents, accedeixen que la part social transmetí un seguit de queixes, demandes i idees recollides entre els/les treballadors/dores penitenciaris així com a facilitar-nos informació d’interès. Entre les quals figuren:

 • L‘augment de 6 a 8 CRIMO’s en els CP Oberts de Tarragona, Girona i Lleida.
 • Substitucions de les incidències sobrevingudes més àgils, ja que no és eficient l’ATRI i aplicació les RLT dels centres reals.
 • Reducció de càrregues de treball i formació per a qualsevol implementació de programes de rehabilitació.
 • Pagament per avançat, de les dietes per desplaçament dels professionals per fer els seguiments i altres tasques professionals.

Preguntats l’administració per les dates dels nous centres Oberts, ens informen que pel que fa al nou COTA està previst que les obres comencin l’any 2020.

I referent al nou CO BCN està previst que les obres comencin l’any 2025!!!!

Tot i això, CCOO pensem que moltes justificacions de l’administració, només són excuses per no voler abordar els problemes veritables dels treballadors i treballadores penitenciaris de medi obert, per tot això, sol·licitem i instem als representants de l’administració presents a realitzar una nova va reunió amb tots els actors de l’administració que falten, per tal de poder iniciar d’una vegada un diàleg autèntic i franc entre L’Administració i la part social, per tal de poder abordar els temes que en aquesta reunió no es van tractar.

 

Programa Classificació Inicial al Medi Obert – CIMO

 

L’administració ens presenta, el nou programa de classificació directament en secció i centre obert. La prova pilot, és dura a terme en dos centres diferents, un al territori Lleida (CPOLL) i l’altre a BCN (CO2 Barcelona) i començarà aquest desembre. El plantejament de la Secretaria és a causa del fet, que cada vegada hi ha més condemnes curtes, de persones amb perfil delictiu primari i de baixa intensitat amb certes condicions que són idonis per poder treballar de manera continuada en un centre obert.

També ens informen que aquest programa ja s’està aplicant a la resta d’Espanya. Es calcula que la incidència que tindrà aquest programa serà 1,5 persones al mes en territoris i 3 a la setmana per centre en Barcelona. Segons Xifres de l’any 2018. Però preveuen més quan inici el programa.

 CCOO preguntem, sobre la normativa i els criteris d’admissió dels residents, la secretaria ens informa que seran els següents:

 • Voluntarietat de la persona
 • No tenir un delicte en dos anys
 • Ser primari penitenciari
 • Penes de fins a 5 anys
 • Responsabilitat civil pagada, estar pagant -la o ser insolvent
 • Sense causes pendents
 • Delictes no admesos: VIDO, delinqüència sexual, delictes de l’article 72.5 LOGP especial atenció, normalment econòmics

CCOO defensem i estem a favor, de qualsevol implementació que signifiqui un avanç en els drets de la població reclusa i garanteixi un millor servei de la nostra tasca, sempre que aquestes millores no impliquin una minva dels drets dels treballadors o de la seguretat, per aquest motiu des de CCOO, creiem que aquest projecte pot obrir un espai que permeti la creació de noves àrees de treball, especialització i promoció dels treballadors de medi obert tant atacats per l’administració.

Finalment CCOO en referència al programa CIMO, presentem un seguit de punts que al nostre entendre s’han de modificar, repensar i valorar abans de començar la prova pilot, com són:

 • La formació en dactiloscòpia i biometria al personal.
 • L’assistència sanitària en 24 hores als ingressos.
 • Equips informàtics adequats pels nous sistemes.
 • Adequació dels aplicatius informàtics per tal de poder legalitzar les situacions.
 • Informar el col·legi d’advocats i altres instàncies judicials entre altres d’aquest nou programa.

Per aquests motius exposats per CCOO, l’administració es compromet a no començar el programa, fins que totes aquestes incidències estiguin resoltes i a tenir una reunió prèvia a la implementació de la prova pilot, i una altra un cop finalitzada la prova per tal de dur a terme les valoracions oportunes de tots els actors.

Barcelona a 02 desembre de 2019.

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE MEDI OBERT DE 26/11/2019

US CONTINUAREM INFORMANT!!