SITUACIÓ DEL PERSONAL DE REFORÇ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES

CCOO, després que la Direcció general comuniques la finalització del nomenament dels tècnics especialistes de reforç el proper 19 de febrer, hem sol·licitat reiteradament la continuïtat del personal contractat.

L’Administració ha de tenir en compte la necessitat de cobertura de baixes de tota mena que es produeixen als centres, la carència i la progressiva pèrdua de treballadors en la gran majoria de centres penitenciaris catalans.

CCOO vam exigir :

  • Que els criteris de renovació siguin públics i sobretot objectius i no dependents dels criteris evidentment subjectius de les direccions dels centres. El personal penitenciari estem més que farts de “l’objectivitat” demostrada una vegada i una altra a través de les vergonyoses seleccions “digitals” via ATRI que tant semblen agradar a la Direcció General i els comandaments dels centres.
  • Que en les contractacions futures només s’assignin horaris reconeguts per les unitats directives, no tolerarem cap abús en l’assignació dels serveis.
  • Que les futures contractacions de reforç en cap cas siguin inferiors a un mes, i que en cas que s’arribi als 6 mesos totals dintre d’aquest any, es permeti la continuïtat dels treballadors ajustant el model de contractació.
  • Que l’Administració informi els treballadors i la totalitat d’aspirants de la seva situació futura, per facilitar l’estabilitat i la continuïtat.

La Direcció General respon a part d’aquestes demandes, enviant un comunicat als treballadors informant del següent:

  • Fer avinent el reconeixement de la tasca realitzada dels treballadors, mencionant que les referències traslladades dels centres penitenciaris han sigut molt positives, reconeixent la professionalitat prestada pels treballadors.
  • Informen que revisaran les necessitats dels centres, i que a partir del mes de març, respectant l’ordre d’adjudicació establert en l’acte públic d’adjudicació procediran a realitzar nous nomenaments.
  • Concretant que l’1 de març s’iniciaran nomenaments per a llocs de Genèrics Oficina, que tindrien una continuïtat de 4 mesos. La part restant dels treballadors es nomenarà el 15 de març per cobrir el període de Setmana Santa amb llocs d’interior amb una continuïtat mínima d’1 mes.

CCOO agraïm aquest reconeixement. Lamentem que no es faci més sovint, tenint en compte que els treballadors són els que sostenen els centres penitenciaris amb la seva tasca i professionalitat diària.

CCOO exigim que es porti a terme la substitució de totes les contingències relatives a personal als centres penitenciaris, no només en períodes “vacacionals”. Els reforços són necessaris de manera continuada, i no puntual, i per tot això exigim la continuïtat i l’increment de treballadors. El punt de partida de la dotació de personal és insuficient, i cal una revisió a l’alça de la previsió de les plantilles, i recuperar un sistema àgil i objectiu per la cobertura de les necessitats en tots els àmbits.

 

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!