CCOO ACONSEGUIM PORTAR LA INSPECCIÓ DE TREBALL AL C.P. QUATRE CAMINS

 

El dilluns 10 de maig CCOO VAM DENUNCIAR DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA pels incendis ocorreguts el dissabte anterior en el C.P. Quatre Camins.

La denúncia de CCOO va ser eminentment tècnica, (feu clic per descarregar-la), posant l’accent en les deficiències més greus i concretes observades en el centre, ja que les denúncies genèriques o en àmbits no adequats fetes per altres, NO són contemplades per la Inspecció de Treball.

La Inspecció de Treball arran de la nostra denúncia es va posar en contacte amb CCOO de cara a realitzar una inspecció en el centre, i ahir dijous la Inspectora de Treball va efectuar una inspecció al CPQC.

Vam assistir delegats de prevenció de CCOO i ACAIP i delegats de personal d’UGT i CSIF. La gerent del centre es va negar a que el delegat de personal de CSIF acompanyés a la inspectora durant la visita i va ser precisament el delegat de prevenció de CCOO el que va defensar la  presència del company de CSIF, confirmada per la inspectora.

 

CCOO CREIEM QUE LA DEFENSA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ I DELS DRETS DELS TREBALLADORS ESTÀ MÉS ENLLÀ DE LES SIGLES SINDICALS!

 

Durant la mateixa CCOO va indicar a la Sra. Inspectora un munt de possibles incompliments de la normativa vigent en matèria de seguretat antiincendis, a destacar:

 • Dotació insuficient d’equips de respiració autònoma (Dragger) i equips d’evacuació (Airbox).
 • Ubicació inadequada dels equips d’extinció (extintors en les bombolles que no es poden utilitzar, ja que les finestretes són petites).
 • Incompliment de la normativa contra incendis vigent per la subcontractació de part del manteniment a altres empreses.
 • Falta de control sobre el manteniment anual i quinquennal dels equips (tothom sap posar adhesius als extintors i BIE’s!).
 • Falta de diligència en resoldre les deficiències detectades en els informes mensuals realitzats pels funcionaris. (algunes detectades des de fa anys ja!!!!).
 • Falta de formació continuada i pràctica (no teòrica) a la plantilla.
 • Necessitat d’augmentar el nombre de simulacres d’incendi al centre, tant per controlar l’estat del material com per millorar el temps de reacció del personal.
 • No existència d’un Pla d’Autoprotecció d’acord amb la norma vigent.

En el recorregut que vam fer pel centre CCOO vam observar i transmetre a la Inspectora altres deficiències concretes, de les quals va prendre nota:

 • Una BIEamb un cubell per recollir l’aigua que perd.
 • Una BIEsuposadament nova, però etiquetada amb data de 2004.
 • BIE’splenes d’aigua. Sí després de fer ús d’una BIE, aquesta no és sotmesa a una petita revisió buidant-la de tota l’aigua del seu interior, es pot deteriorar arribant a podrir-se de dins a fora.
 • Extintors que no es poden fer servir als incendis d’una cel·la perquè no passen per la finestreta de les bombolles.
 • Falta d’equips d’evacuació a les bombolles.
 • Falta d’equips de respiració autònoma en nombre adient al centre.
 • Falta d’estoc de reposició tant d’equips de respiració (d’intervenció o d’evacuació) com de material contra incendi, concretament de mànigues per substituir immediatament altres deteriorades.

Des de CCOO considerem, i així ho va entendre l’autoritat laboral, que TOTES LES DEFICIÈNCIES DETECTADES EN MATÈRIA DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS SÓN D’EXTREMA GRAVETAT i que s’hi han de solucionar de manera URGENT I IMMEDIATA.

Com a conclusió d’aquesta visita, la direcció del centre va ser requerida per la inspectora de treball mitjançant un extens requeriment de 4 pàgines: 

 • A aportar tota una sèrie de documentació davant Inspecció de Treball.
 • A reparar DE MANERA IMMEDIATA totes les deficiències detectades durant la visita i en els informes elevats pels funcionaris a la direcció.

NO ES POT JUGAR AMB LA SEGURETAT I LA VIDA DELS TREBALLADORS!

Barcelona, 4 de juny de 2021.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA VISITA DE LA INSPECTORA DE TREBALL AL C.P. QUATRE CAMINS ACONSEGUIDA PER CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!