CCOO ACONSEGUIM REDUIR AL MÍNIM L’EXPOSICIÓ DELS COMPANYS D’OFICINES

 

CCOO aquest matí hem enviat al Secretari de Mesures Penals per e-Valisa un requeriment amb una sèrie de mesures entre les quals estava reduir al mínim l’exposició dels funcionaris d’oficines i hem parlat amb l’Administració fent-li veure l’absurd de fer-los complir l’horari complet.

L’Administració ha contestat que la intenció real de la Instrucció 2/2020 d’ahir no era obligar els companys d’oficines a complir l’horari complet i s’ha mostrat d’acord a aclarir-lo avui mateix, enviant una sèrie d’aclariments als centres.

Aquesta mateixa tarda els gerents dels centres han rebut el següent:

  1. La regulació que s’ha establert en l’esmentada instrucció és flexible per tal de poder donar cobertura a les necessitats de cada centre penitenciari. Així doncs, cada centre ha d’organitzar els equips de treball escaients per garantir la cobertura dels serveis.
  2. En la distribució dels equips cal garantir la franja del matí i de la tarda. En la franja de la tarda no s’ha d’allargar més enllà d’una hora en què ja no resulti raonable tenir personal a les oficines.
  3. Això no obstant, la direcció del centre ha de procurar que només hi hagi prestant serveis el nombre imprescindible d’empleats per garantir la cobertura dels serveis; és a dir, ha d’haver-hi el mínim de persones treballant sempre garantint que es cobreixen els serveis.
  4. Des de la direcció del centre penitenciari s’ha de realitzar una distribució de la jornada equivalent per a tots els empleats de l’oficina.
  5. Des de la direcció del centre penitenciari no cal que garanteixin el compliment de la jornada a còmput setmanal de 37,5, així doncs cal procurar la cobertura del servei amb el mínim personal treballant en el mateix moment i distribuir de forma equitativa, és a dir, que tot el personal realitzi més o menys el mateix nombre d’hores setmanals.
  6. Les hores que es deixin de realitzar fins arribar al còmput de 37,5 hores setmanals NO s’hauran de recuperar posteriorment.
  7. La direcció dels centres han de valorar l’aplicació dels mecanismes de flexibilitat horària per als empleats d’oficines amb fills/es menors de 16 anys o persones dependents a càrrec.

La realització de la flexibilitat horària no suposa la realització de menys hores de treball que la resta d’empleats de l’oficina.

L’Administració s’ha mostrat receptiva a les altres mesures que hem sol·licitat. Algunes de les quals s’implementaran en els pròxims dies.

Barcelona a 19 de març de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!