COMISSIÓ DE SEGUIMENT – 27/09/2023

 

CCOO ACONSEGUIM ALLARGAR LA RENOVACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINATGE A QUATRE MESOS

 

CCOO ACONSEGUIM QUE S’OFEREIXIN LES PLACES VACANTS DE GAM I GO EN COMISSIÓ DE SERVEIS ALS FUNCIONARIS DE CARRERA

 

Avui, dimecres 27 de setembre de 2023, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, i la resta de sindicats representatius ens hem reunit amb l’administració en la reunió comissió de seguiment de l’acord penitenciari.

 

CONTINUÏTAT DEL PERSONAL INTERÍ QUE CESSA EL 30 DE SETEMBRE DE 2023

 

L’administració informa que de les 463 persones que cessen el 30 de setembre de 2023, es renovaran a 427.

Les 36 persones restants (que van cessar el passat 15 de setembre i que van ser renovades fins al 30 de setembre) passaran a borsa, i es preveu contractar-los en els pròxims mesos.

 

CCOO SOM EL SINDICAT QUE VA ACONSEGUIR OBRIR LA BORSA GRÀCIES A L’ACORD D’AGRESSIONS DE MARÇ DE 2023.

 

La durada del nomenament serà fins al 31 de gener, és a dir 4 mesos de durada, tal com hem defensat CCOO davant l’administració

 

CCOO hem lluitat i continuarem lluitant per a obtenir que tots els nomenaments com a funcionari interí de curta durada, que en molts casos són d’un mes o fins i tot menys, s’allarguin el màxim temps possible, amb un objectiu d’un temps mínim de durada del contracte de 4 mesos (i de 6 mesos per al personal interí d’oficines).

 

 

COMISSIONS DE SERVEI DE GSI PER A FUNCIONARIS DE CARRERA

 

L’administració informa que durant l’últim procés d’oferiment de comissions de servei de GSI per a funcionaris de carrera s’han ofert 29 vacants, generant-se 14 resultes, de les quals finalment han quedat desertes 4 places en el C.P. Joves i 9 en el C.P. Puig dels Basses.

CCOO hem defensat que les vacants no cobertes es puguin oferir en comissió de serveis a funcionaris i funcionàries de carrera que no van participar en l’oferiment d’abril, que va ser el va generar el llistat anual per a comissions de servei de GSI usat aquest any 2023.

 

CCOO CONTINUEM DEFENSANT LA NECESSITAT ABSOLUTA DE FER CONCURSOS DE TRASLLATS AMB UNA CADÈNCIA MÍNIMA BIANUAL.

 

L’últim concurs de llocs base es va convocar en 2015 i es va resoldre en 2017.

 

DES DE LLAVORS CCOO HEM RECLAMAT ANY RERE ANY, REUNIÓ RERE REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ, SOVINT EN SOLITARI, LA REALITZACIÓ URGENT D’UN CONCURS DE TRASLLATS.

 

OFERTA DE PLACES DE GAM I GO EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER A FUNCIONARIS/AS DE CARRERA

 

CCOO hem defensat des de fa anys que, mancant un concurs de trasllats que CCOO hem reclamat des de 2017, s’ofereixin també places de GAM i GO en comissió de serveis per a funcionaris de carrera.

 

L’administració finalment ha fet cas i ha informat que té la intenció de fer una oferta de places vacants de GAM i de GO en comissió de servei per a funcionaris de carrera.

El procés d’oferta serà nou, podent-se presentar qualsevol funcionari o funcionària de carrera.

L’expectativa d’ocupació de la plaça és l’1 de febrer de 2024, ja que s’oferiran places que temporalment ocupa personal interí prorrogat fins al 31 de gener.

 

BAIXES I COBERTURA DE BAIXES, ÀMBIT PENITENCIARI

  

CCOO HEM RECLAMAT UNA VEGADA MÉS LA COBERTURA DE LES BAIXES AL 100%.

 

La plantilla està dimensionada de manera insuficient, per la qual cosa si a més no es cobreixen les baixes al 100%, la manca de personal es converteix en absolutament insuportable. I hi ha un número de persones més que suficient disponible en borsa .

 

 

AFECTACIONS HORARIS EDUCADORS

 

L’Administració fa anys que tracta d’imposar amb interpretacions abusives dels acords,  el que no aconsegueix en les reunions de negociació, i continua tractant de canviar de facto l’horari dels educadors i educadores segons interpretacions absurdes, allunyades de la realitat dels centres.

CCOO hem recordat que són els centres que s’han d’organitzar per cobrir les ràtios, i que és el que es  fa. La Secretaria ha de dotar i cobrir les incidències, cobrint les baixes d’una plantilla insuficient i infradotada, però no ho fa.

La Secretaria no es talla a l’hora de fer el “trilero” manipulant les dades,  imputant les baixes en les propostes horàries, computant a conveniència.

CCOO hem recordat a l’administració que els educadors tenen horaris aprovats i autoritzats que no es poden anar canviant segons se li ocorre, i que primer has de cobrir les incidències i dotar com cal els centre. La plantilla de rehabilitació també es troba infradotada, fruit d’una política de retallades constants.

L’Administració continua manifestant que les ràtios de permanència no es compleixen i que anirà revisant centre a centre.

 CCOO insistim en el nostre desacord i exigim que analitzin cas per cas, però sempre amb les dotacions corresponents.

 

Tot demostrant-los amb dades l’ineficient plantejament de l’Administració, els nostres dirigents tornen a demostrar com tracten als seus treballadors i treballadores.

I després s’estranyen de les conseqüències!

 

Educadors cap de Setmana, supressió 24 hores d’assumptes propis per festius no gaudits:

 

CCOO reclamem que es mantingui, tal com s’havia gaudit  fins ara mateix, la compensació pel personal de cap de setmana que no gaudeix de compensació de festius pels festius no gaudits. 

L’Administració es treu de la màniga una nota de la subdirecció general de l’any 2006 que unilateralment exclou aquest personal de cap de setmana. CCOO manifestem el nostre desacord amb aquesta reinterpretació i analitzarem possibles accions jurídiques.

 

PROCESSOS ATRI I PROVISIONS PROVISIONALS

 

Amb molt escasses excepcions, tothom en l’àmbit penitenciari reconeix a hores d’ara la vergonya que suposa l’elecció vergonyosament a dit que suposen els processos ATRI, que en el súmmum d’incompetència administrativa bananera, uneixen a la injustícia i la manipulació, una lentitud inexcusable.

CCOO demanem  com en anteriors reunions que es recuperin les provisions provisionals, és a dir, que s’usin les llistes de l’últim concurs de comandaments per a cobrir vacants i baixes de manera ràpida, eficaç, transparent i objectiva.

L’administració confirma que aplicarà a les seleccions d’ATRI, les llistes definitives del procés JUS031 i futurs concursos de comandament durant l’any posterior a la resolució.

 

Això vol dir que si es presenta a un procés ATRI de comandament persones de les llistes s’escollirà automàticament i sense més procés, la que estigui més alta a la llista pel lloc de comandament ofert.

 

INCLUSIÓ D’INTERINS I REFORÇOS EN LES GUÀRDIES

 

 

És vox populi que les direccions dels centres estan usant i abusant de companys i companyes interins amb contractes de curta durada, forçant-los de facto amb canvis d’horaris i dates a treballar fora de quadrant i a agafar dies de vacances, assumptes propis i compensació de festius quan les direccions els ve de gust i els ve de gust.

CCOO hem defensat:

 • Que el personal interí s’integri plenament en les guàrdies amb subgrups propis i s’apliqui el 25% de simultaneïtat, que va en benefici seu, en comptes que siguin les direccions les que assignin vacances i dies a dit.
 • Que els contractes s’allarguin el màxim possible (a 4 mesos o més, tal com hem aconseguit aquesta vegada) la qual cosa permet que el treballador distribueixi de manera més adequada i amb menys presses les vacances i dies generats durant la durada del contracte.

La Subdirecció General d’RR.HH. ha contestat que s’informarà de la situació dels centres perquè hi hagi una distribució adequada de les vacances i dies segons normativa, i ha manifestat que l’allargament dels contractes, que vam sol·licitar CCOO, facilitarà fer-lo.

 

 

DENEGACIONS DE SEGONES ACTIVITATS

 

S’estan produint denegacions de 2a activitat, senzillament perquè l’administració esgota els 6 mesos des de la petició, sense prendre una decisió, sobre la plaça en 2a activitat a assignar (bàsicament perquè segons diuen, no troben fàcilment una), per la qual cosa decauen. Això obliga els companys i companyes a haver de presentar una altra vegada la sol·licitud de 2a activitat, la qual cosa és completament absurd. 

CCOO hem recordat:

 • D’acord amb el Decret 365/2001 pel qual es regula la 2a activitat en els cossos penitenciaris, hauria d’haver-hi un catàleg de llocs de 2a activitat. L’administració, no obstant això, actua de manera ad hoc per a cada lloc, creant-lo quan el necessita.
 • El Grup de Treball de jubilació anticipada i 2a activitat, va fer una proposta de nou decret, que convindria que l’administració es llegís, i que entre altres coses designa i reserva places per a 2a activitat.

L’administració ha reconegut que tenen problemes per trobar llocs, però que no és tolerable que es produeixin aquests retards i que posaran mitjans per a intentar solucionar-ho.

CCOO FINALMENT HEM RECORDAT QUE AMB LA JUBILACIÓ ANTICIPADA, ES RESOLDRIA BONA PART DEL PROBLEMA, ja que la 2a activitat afectaria el personal entre els 57 i 60, pel fet que bona part dels companys i companyes de més edat es jubilarien a partir dels 59 o 60 anys i ja no ocuparien places de 2a activitat.

 

 

PROBLEMÀTIQUES DE CANVIS DE SERVEIS EN ALGUNS CENTRES PENITENCIARIS. DISCRIMINACIÓ EN INGRESSOS I COMUNICACIONS

 

CCOO denunciem que alguns centres (com C.P. Puig de les Basses entre d’altres) estan limitant d’ofici el dret de canvis de serveis autoritzant-los només entre treballadors del mateix departament. Per contra, és curiós que quan interessa a les mateixes direccions, canvien els serveis on sigui i sense cap escrúpol i contradit el criteri de limitació de canvis aplicat per aquestes. 

CCOO hem reclamat que la Secretaria recordi la normativa i els acords sobre  canvis de serveis a les direccions dels centres penitenciaris.

L’Administració afirma que recordaran la normativa, però recorden la capacitat de la direcció de denegar propostes de canvis de serveis. CCOO insistim en el fet que no hi ha personal de primera i de segona, i que aquesta competència, com d’altres, s’ha de motivar puntualment i no pot ser aplicada d’ofici.

 

 

MEDI OBERT.  HORARIS DE COMANDAMENT, COBERTURA DE SERVEI, AMPLIACIÓ DE PLANTILLES

 

Tot i sol·licitar reunió especifica del grup de medi obert, CCOO avancem en solitari, la nostra voluntat de tornar a defensar i que es torni a revisar per aprovar la proposta horària traslladada pels diferents grups de CRIMO dels centres oberts de Lleida, Tarragona i Girona.

 

És intolerable que centres oberts estiguin sense comandaments durant torns complets, i que ELS GMO HAGIN D’EXECUTAR TASQUES QUE NO ELS CORRESPONEN

 

CCOO denunciem que no cobreixen les incidències en plantilles insuficients, i que afecta i posa en risc als treballadors i treballadores constantment. I el que més lamentable, que els treballadores i treballadores facin propostes horàries justes, per tractar de cobrir el màxim possible i siguin rebutjades per l’Administració, tot estant d’acord les mateixes direccions dels centres.

 

El model penitenciari de medi obert continua estant abandonat a la seva sort, infravalorat i menyspreat tot i que de cara a la galeria s’afirmi el contrari.

 

CAP D’UNITAT DE MEDI OBERT

  

CCOO HEM DEMANAT LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL LLOC DE CAP D’UNITAT DE MEDI OBERT, TAL COM DIU L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DE 2006.

 

L’Administració manifesta que fins que CCOO no hem plantejat la proposta, desconeixia aquesta possibilitat, que diu molt del seu coneixement sui generis dels acords (el que m’agrada sí, i el que no m’agrada, no), i afirma el seu interès a analitzar tot en conjunt, comprometent-se novament a convocar reunió del Grup de Medi Obert per estudiar les propostes presentades per CCOO.

 

 

COBERTURA DE REDUCCIÓ DE JORNADA DEL PERSONAL DE TRACTAMENT

 

CCOO insistim que s’han de cobrir les reduccions de jornada, i deixar-se d’excusesL’Administració reconeix que ha cobert algunes però no totes.

CCOO insistim que haurien d’acumular TOTES les reduccions, fins i tot les d’1/8 part de la jornada, i reforçar amb personal nou.

 

DESCOMPTE DE DIES D’ASSUMPTES PROPIS PER ABSÈNCIA

 

La pròrroga de 2012-2013 de l’acord de condicions de treball 2006-2009 especifiquen que per certs tipus d’absències i retards només es poden descomptar dies de compensació de festiu, però que en cap cas es poden descomptar d’ofici assumptes propis.

L’Administració manifesta que és cert que s’ha descomptat dies d’assumptes propis en algunes situacions concretes, quan els dies compensació de festius ja s’havien gaudit. 

CCOO defensem que és irregular fer-ho, i que mai es pot descomptar d’OFICI dies d’assumptes propis per absència.

CCOO recordem que primer s’hauria de consultar en tot cas al treballador/a per veure que és el que decideix per compensar una absència no justificada (fer ús, de dies d’assumptes propis, recuperar l’absència un altre dia, etc.), i analitzar cas per cas.

 

 

REPOSICIÓ PECES UNIFORMITAT I MILLORES DE L’EQUIPAMENT

 

 

CCOO SOM L’ÚNIC SINDICAT QUE DES DE 2021 HEM AVISAT DE MANERA CONTÍNUA QUE NO S’ESTAVEN FENT LES COSES BÉ AMB LA NOVA UNIFORMITAT I QUE HI HAURIA PROBLEMES SERIOSOS (feu clic)

 

 

CCOO hem traslladat la informació de la darrera prova realitzada pels companys i companyes, i que és crítica amb els nous teixits i patronatges. Les qualitats han decebut i CCOO hem exigit, i ho farem a tots els àmbits, que es prenguin les mesures pertinents per rectificar i millorar-ho.

L’Administració respon que efectuarà la pròxima entrega d’uniformitat a l’octubre i que per l’estiu proper entregaran un nou pantaló d’estiu més adaptat a climatologia extrema.

CCOO hem insistit en el fet que altres col·lectius gaudeixen de millors qualitats i patronatges, i que encara queda molt per fer.

Finalment, CCOO hem demanat l’estoc i que es facin les reserves corresponents per reposició i entregues de roba per les noves incorporacions, els futurs increments de plantilla i pel personal de centres oberts.

CCOO hem recordat que hem demanat moltes vegades que es permeti obertament i no només sota mà, l’ús de la uniformitat antiga si el treballador o treballadora ho vol, o ho necessita, fins que es disposi d’un nou uniforme definitiu i amb una quantitat suficient.

 

ÀMBIT D’OFICINES, PLA D’ACOLLIDA I FORMACIÓ INICIAL, INCREMENT DE PLANTILLA

  

CCOO recordem a l’Administració que no es fa formació especifica per personal d’oficina, ni en el pla d’acollida que s’hauria de fer pel personal de nova incorporació, la qual cosa complica la tasca a l’escàs personal d’oficines, que ha de formar a les noves incorporacions, adaptacions i segones activitats.

Totes les oficines continuen amb dèficit de personal. CCOO exigim que també es tingui en compte per l’ampliació de plantilles, i s’ofereixin contractes més llargs al personal interí, així com millores de conciliació i teletreball.

L’Administració pren nota de les propostes i manifesta tenir un problema greu per trobar personal que vulgui incorporar-se en oficines.

 

 

FORMACIÓ ASÍNCRONA I SÍNCRONA

 

CCOO recordem que en alguns centres penitenciaris les direccions continuen posant bastons a les rodes, i estan dificultant tot el possible la compensació, autorització i realització de la formació del personal penitenciari, fins i tot discriminant entre treballadors que participen en els mateixos cursos, autoritzant la compensació per uns i per altres no.

CCOO hem reclamat a la Secretaria que recordin la normativa completa de formació a totes les direccions, i com han de procedir per autoritzar la compensació, autorització i organització, i que s’evitin les discriminacions i les incongruències, les propostes d’horaris ridículs de realització, denegacions sense sentit i la no substitució dels companys i companyes que fan els cursos en horari laboral.

L’Administració afirma no tenir coneixement d’incidències i es compromet a enviar la normativa. CCOO emplacem els treballadors que comuniquin qualsevol incidència.

 

PREVIA A LA REUNIÓ I ALTRES TEMES PLANTEJATS PER CCOO

 

CCOO vam exigir que convoquin d’una vegada els diferents Grups de treball que CCOO fa més d’un any que reclamem:

 • Reunió del grup de treball de medi obert
 • Reunió grup de treball penitenciari.
 • Reunió especifica de jubilació anticipada col·lectiu penitenciari per aconseguir la inclusió també del personal de Tractament.

L’Administració va disculpar-se al·legant canvis en els responsables de la Direcció General d’Afers Penitenciaris i sobrecàrregues de treball, i va dir que aniria convocant segons disponibilitat.

CCOO van ser l’ÙNIC SINDICAT que novament vam reclamar la negociació dels següents punts: 

 • Increment de nivells. L’acord de 2006 permet un increment de fins a 6 nivells o el màxim del cos. Des de 2011, que es va resoldre l’últim, no hi ha hagut cap procés.
 • Revisió a l’alça de la categoria dels centres penitenciaris.
 • Promoció interna vertical i horitzontal. Plans de carrera professional.
 • Procediments i promoció de places del B (cos de diplomats serveis penitenciaris). CCOO reclamem les 150 places de l’acord 2006 més totes les corresponents als nous centres i places de doble accés.

 L’administració, com que va ser pressionada només per CCOO, que ens vam quedar en minoria,  i no per  la resta de sindicats, va preferir deixar aquest temes per més endavant.

 

EN RESUM

 

CCOO  HEM RECORDAT A L’ADMINISTRACIÓ QUE HAN DE COMPLIR EL SIGNAT i QUE EL TEMPS S’ESGOTA!

 

CCOO, encara que sigui en solitari, no permetrem que continuïn escapolint-se per no tractar les problemàtiques penitenciaris constantment, i els hem tornat advertir,  porten anys sembrant odi, que després no es sorprenguin.

 

NO ES POT PERDRE MÉS EL TEMPS!

 CAL RESOLDRE LA IMMENSA QUANTITAT DE PROBLEMES QUE HAN GENERAT!

 

Barcelona, 28 de setembre de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 27/09/2023

US CONTINUAREM INFORMANT!