COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL – 20 D’ABRIL DE 2023

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, CONTINUEM DEFENSANT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES CATALANES EN TOTS ELS ÀMBITS!

 

Ahir, dijous dia 20 d’abril, es va reunir el Comitè de seguretat i salut laboral del personal penitenciari del Departament de Justícia, amb presencia de l’Administració i, per la part sindical, els delegats de prevenció de CCOO, Ugt, Csc, Catac i Acaip.

Lamentem l’absència dels dos delegats de prevenció de CSIF que no van poder defensar els punts que en matèria de Salut Laboral havien aportat a l’ordre del dia.

A continuació us fem un resum dels temes tractats.

 

AVALUACIONS DE RISCOS DE L’OPERATIVA DERIVADA DE L’APLICACIÓ DELS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, hem manifestat que els tècnics del Servei de Prevenció han de procedir a avaluar l’operativa derivada de l’activació dels diferents protocols per tal d’eliminar els riscos que detectin en l’aplicació dels mateixos o, en cas que no sigui possible, procedir a implementar les mesures correctores necessàries per minvar el risc per la salut dels treballadors.

 

 

AGRESSIONS

 

Després de la reunió del Grup de treball del passat dia 12 d’abril, de la qual vam fer una extensa nota (feu clic), CCOO hem demanat, com a delegats de prevenció, que se’ns proporcioni el llistat de les mesures correctores derivades de les investigacions d’accidents fetes pels tècnics del Servei de Prevenció i de l’anàlisi d’incidents fets per la Subdirecció General de Centres.

 

 

ATENCIÓ DE LA MÚTUA ALS TREBALLADORS PENITENCIARIS

 

Com ja hem fet en tots els comitès de seguretat i salut laborals des de fa anys, des de CCOO hem tornat a traslladar a l’administració LA FALTA DE QUALITAT DEL SERVEI QUE ENS DONA LA NOSTRA MÚTUA

 

ASEPEYO MAI ha tingut en compte les conseqüències psicosocials derivades dels accidents de treball que patim, a l’hora de donar-nos l’alta laboral. Això ha portat a molts companys a recórrer al seu metge de capçalera, el qual els ha donat la baixa per malaltia comuna.

També és molt significatiu que la immensa majoria dels treballadors que opten al servei de suport psicològic del departament siguin treballadors de vigilància que, per les patologies que presenten, han patit algun tipus d’agressió.

 

 

LLISTAT DE LES MESURES CORRECTORES PENDENTS D’IMPLEMENTAR ALS CENTRES PENITENCIARIS

 

Després d’una àrdua lluita de CCOO  amb el departament en Inspecció de Treball (feu clic), sembla que han començat a implementar a correcuita les mesures correctores derivades de les avaluacions de riscos.

CCOO hem demanat que se’ns proporcioni la informació actualitzada, ja que el llistat que ens van enviar abans-d’ahir la mateixa administració reconeix que no ho està.

CCOO hem demanat també que s’actualitzin els terminis de cada mesura pendent amb la data estimada de resolució.

 

 

INFORMACIÓ DELS SIMULACRES

 

L’administració ens trasllada un extens document sobre els diferents simulacres realitzats als centres penitenciaris, amb informació que, per qüestions de seguretat, òbviament no reproduirem.

CCOO hem manifestat que s’han d’implementar les mesures dirigides a corregir les mancances detectades de manera immediata i manifestem la nostra sorpresa e indignació pel fet que al CP Ponent no s’hagi fet cap simulacre el 2022.

 

 

CENS D’INSTAL·LACIONS I/O ESPAIS AMB AMIANT

 

L’administració ha respost a la petició de CCOO indicant que ja tenen identificats els espais e instal·lacions amb presencia d’amiant, i es comprometen a fer-nos arribar la informació ben aviat. També ens comuniquen que pròximament s’adjudicarà un contracte menor per procedir a la seva retirada en el C.P. Dones.

 

 

ESTADÍSTICA DE LES BAIXES PER IT COMUNES I/O LABORALS. MEMÒRIA DE L’ACCIDENTALITAT 2022

 

A petició de CCOO, l’administració ens ha proporcionat l’estadística de baixes per IT la tarda anterior a la reunió. Davant la impossibilitat d’estudiar dites dades en tan breu espai de temps, CCOO hem manifestat que exposarem la nostra opinió en el proper comitè, i hem avançat la següent pregunta:

Per què en l’estadística aportada es recull que hi ha hagut 444 accidents laborals i a la Memòria indiquen 408 casos? Això és una diferència de gairebé un 10%!!!

 

 

CENTRE OBERT TARRAGONA

 

Davant les preguntes fetes per CCOO. l’administració ens ha respost que l’Avaluació Inicial de Riscos del nou COTA s’iniciarà una vegada acabades les visites que s’estan fent al C.P. Mas Enric pel mateix motiu.

Davant la insistència de CCOO perquè ens donin una data concreta, l’administració s’ha enrocat en què quan finalitzi amb Mas Enric començaran amb el COTA.

També ens han informat que la versió definitiva del Manual d’Autoprotecció està a punt d’aprovar-se.

CCOO hem demanat que es traslladi a TOTS els treballadors del COTA la informació i formació derivada d’aquests dos documents en el mínim temps indispensable.

 

 

VENTILADORS AMB MOTORS DE COMBUSTIÓ

 

CCOO hem demanat informació sobre les proves amb ventiladors elèctrics per intervenir en situacions d’emergència.

L’administració ens ha indicat que es faran proves al C.P. Lledoners i al C.P. Puig de les Basses amb uns ventiladors amb bateria elèctrica, per valorar la seva eficàcia davant situacions d’emergència en què s’hagi d’extreure grans quantitats de fum en espais tancats.

L’intenció inicial és que convisquin tots dos sistemes, ventiladors amb bateria i ventiladors amb motor de combustió, ja que cada sistema té els seus punts positius i negatius, però tot dependrà del resultat d’aquestes proves.

 

 

PRESENTACIÓ PLÀNOLS NOU CENTRE OBERT ZONA FRANCA

 

CCOO fa més d’un any que demanem a l’administració una reunió on es presentin els plànols del nou Centre Obert de la Zona Franca per tal de poder fer una valoració dels espais de treball des del punt de vista preventiu.

Donat el retard en fer efectiva aquesta reunió, CCOO demanem que s’ampliï la informació presentada amb els plànols del futur centre Tancat de Zona Franca.

Barcelona, 21 d’abril de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DEL CSSL DE 20 D’ABRIL DE 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!