LA INSPECCIÓ DE TREBALL CITA A L’ADMINISTRACIÓ PER LA DENUNCIA DE CCOO

 

EL PASSAT 27 D’ABRIL DE 2022, CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, VAM DENUNCIAR A L’ADMINISTRACIÓ DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL PER LES DEFICIÈNCIES I IL·LEGALITATS EN MATÈRIA RISCOS LABORALS A TOTS ELS CENTRES PENITENCIARIS CATALANS (feu clic)!

 

 Ahir, 4 d’abril de 2023, arran de la denúncia presentada per CCOO el passat 27 d’abril de 2022, la Inspecció de Treball de Barcelona va citar a l’administració i a la part social, acudint a la mateixa a més de CCOO, la subdirectora general de RR.HH. del departament de Justícia, la Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, el director del Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa, els gerents del C.P. Brians 1, C.P. Brians 2, C.P. Lledoners, C.P. Joves, C.P. Dones, C. Obert 2 de Barcelona, i en representació del C.P. Quatre Camins, l’enginyer d’aquest centre.

 

La inspecció de Treball ha sol·licitat a l’administració en quina mesura s’havien implementat les mesures preventives derivades de les avaluacions de riscos existents i que la seva no realització CCOO vam denunciar l’any passat.

 

L’administració ha presentat un document de data 28/03/2023 actualitzant les dades de les mesures correctores realitzades i de les que queden per implementar, que es resumeixen en el següent quadre:

 

CCOO hem exposat davant la inspectora de treball que després del treball fet durant anys en el comitè de seguretat i salut laboral, i davant la resposta de l’administració de no implementar la immensa majoria de les mesures correctores, que han arribat a ser més de 3600 en els 14 centres penitenciaris catalans, CCOO VAM DENUNCIAR ELS INCOMPLIMENTS.

CCOO hem observat que arran d’aquesta denúncia, l’administració ha començat a implementar mesures de manera tan accelerada que, davant una revisió exhaustiva per part de la inspectora, s’ha constatat que un nombre elevat de mesures implementades no consten en el document aportat per l’administració.

La inspectora ha donat un termini d’un mes a l’administració perquè lliuri un document actualitzat, amb les dades reals de les mesures implementades, que permeti continuar treballant en la denúncia de CCOO.

 

CCOO HEM ESTAT L’ÚNIC SINDICAT QUE HA DENUNCIAT DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL, LA SITUACIÓ D’INACCIÓ I DE DEGRADACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL.

 

No pot ser que milers de mesures correctores que afecten de manera directa a la seguretat i la salut laboral dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes, s’hagin ajornat de manera irresponsable any rere any.

 

Aquesta denúncia és producte del treball seriós i continu de CCOO en matèria de seguretat i salut laboral, i d’un PROCÉS DE LLUITA de més d’un any que encara no s’ha acabat:

Barcelona, 5 d’abril de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LA DENÙNCIA A LA INSPECCIÓ DE TREBALL PELS INCOMPLIMENTS DE L’ADMINISTRACIÓ EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

US CONTINUAREM INFORMANT!