INSTRUCCIÓ 2/2021 CONTINUA LA BOGERIA

 

 

Davant el desastre efectiu que està suposant el protocol d’aplicació de mitjans de contenció introduït per la circular 2/2021, i del qual CCOO ja vam informar en el seu moment, ahir dimecres 2 de juny, es va difondre per part de la SMPRAV una «Nota d’aclariment sobre algunes qüestions suscitades per l’entrada en vigor del protocol d’aplicació de mitjans de contenció»

 

SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA

 

El document corregeix alguns dubtes, s’oblida d’unes altres i crea de noves. Pegats que evidencien que el protocol, de 20 pàgines d’extensió si excloem índexs i annexos, no sols no es corregeix amb aquestes 6 pàgines de correccions, aclariments i normativa nova que no estava inclosa en el protocol, sinó que fa més ineludible que mai la seva retirada immediata, tal com CCOO ja vam sol·licitar durant una tibant i agra reunió amb l’Administració, amb la fi ser repensat i sobretot sotmès a escrutini per professionals que realment treballin a peu de pati en els centres.

El document, que suscita el dubte de si una simple nota aclaridora té la força legal per a introduir modificacions i afegits en un protocol aprovat per una circular, entre altres coses «aclareix» el següent:

 

  • S’acorden per fi que hi ha unitats psiquiàtriques en les infermeries dels centres. La circular 2/2021 havia derogat la circular 3/2004 que regulava els procediments d’actuació davant situacions d’agressivitat en aquestes unitats psiquiàtriques, però el nou protocol s’havia oblidat d’elles.

 

  • Segons la nota, la contenció verbal s’ha d’escometre “sempre que les circumstàncies ho permetin”, però com no sabem quines són aquestes circumstàncies segons el pensament del moment de la Secretaria, i atès que els expedients estan plovent de manera arbitrària i d’acord amb criteris foscos, la veritat és que és pura lletra morta. D’altra banda, no es modifica en res el procediment d’actuació en matèria de contenció verbal que continua exactament igual. Això sí, apel·la a la nostra experiència, però al mateix temps la menysprea i anul·la en imposar un guió a continuar propi de màquines.

 

  • Sobre l’espai provisional de separació, la nota assumeix per fi que cada centre té una estructura diferent, però si no reuneix les condicions exigides pel protocol, el centre afectat haurà d’enviar propostes a la SMPRAV, que és la que haurà d’aprovar-les. És clar que a no es fien ni dels equips directius dels centres que han triat ells a dit, que ja és el súmmum.

 

  • Deixa fora del protocol els «caganers». No els considera aïllament perquè els interns afectats no presenten conducta agitada i/oviolenta o conductes autolítiques.

 

  • Incorre novament en la contradicció de defensar que no es facin escorcolls integrals en els ingressos en els DERTS, però recorda que s’han de fer per causes extraordinàries. Per desgràcia s’obliden que l’ingrés en un DERTés un FET EXTRAORDINARI, que empara sota la normativa l’escorcoll integral, tal com li vam recordar CCOO a l’Administració.

 

  • Sobre l’aplicació i supervisió dels mitjans coercitius, ja no prohibeix l’ús de qualsevol tècnica que produeixi qualsevol mena de dolor, sinó que corregeix el tir tal com li vam argumentar CCOO, i ara parla d’usar tècniques que no provoquin dolor INNECESSARI.

 

  • La nota deixa de ser un «aclariment» quan introdueix al punt 6.3 normativaNOVA sobre qui pot supervisar, la qual modifica de facto el protocol.

 

Finalment la nota, seguint el seu camí de profunda contradicció, al mateix temps que retalla la capacitat d’actuació dels treballadors i treballadores penitenciàries, finalitza el seu recorregut de 6 pàgines amb la següent guinda:

 

«En cap cas es pot acceptar la inhibició dels professionals penitenciaris davant conductes d’agressivitat de les persones internes».

 

Per desgràcia els gestors de la SMPRAV no comprenen que la inhibició és la conseqüència lògica que l’Administració, de manera conscient i per a satisfer a grups de pressió aliens al nostre col·lectiu, ens posi als treballadors i treballadores penitenciàries en una situació impossible, obligats a moure’ns per límits imprecisos i contradictoris, sempre amb l’espasa de Dàmocles dels expedients, utilitzats de manera espúria i arbitrària per a vendettas personals i per a sancionar a treballadors per motius gens penitenciaris.

 

AIXÒ NO S’ARREGLA NI AMB 6 PÀGINES, NI AMB 60 MÉS!

 

AIXÒ ÚNICAMENT S’ARREGLA RETIRANT LA CIRCULAR I RESTABLINT LA NORMATIVA ANTERIOR!

 

Barcelona, 3 de juny de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA BOGERIA DE LA CIRCULAR 2/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!