SIGNEM EL PREACORD PER A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA!

Avui CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, i els sindicats UGT,  CSIF i CSC hem signat un preacord de jubilació anticipada

 

Amb la signatura d’aquest preacord, que serà ratificat per la nostra consellera de Justícia dijous que ve, l’administració catalana es compromet formalment, de paraula i per escrit, AMB APROVACIÓ PER PART DEL GOVERN I PUBLICACIÓ EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT, a fer els passos normatius i legals que portaran a l’aprovació de la jubilació anticipada per al col·lectiu penitenciari.

Reproduïm aquí la part essencial del preacord perquè parla per si sola:

Acord:

El Departament de Justícia es compromet a impulsar el desplegament normatiu per part dels òrgans competents de l’Estat que permeti l’entrada en vigor l’any 2022 de la jubilació anticipada per al personal dels cossos penitenciaris tal com ja tenen altres col·lectius de serveis públics essencials.

El Departament de Justícia es compromet a impulsar aquest desplegament normatiu per tal que el personal que desenvolupa la prestació del servei en cossos penitenciaris es puguin jubilar als 60 anys, o als 59 si comptabilitzen 35 anys de serveis  sens prejudici del que determinin els òrgans competents d’acord amb la normativa vigent.

El Departament de Justicia aportarà l’estudi realitzat en el si del Grup de Treball a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social per tal que l’anàlisi objectiu de cadascun dels factors estudiats pugui servir de base per al reconeixement de la jubilació anticipada.        

Per a l’assoliment d’aquest objectiu de jubilació anticipada, un cop els òrgans competents de l’Estat hagin efectuat el desplegament normatiu que correspongui, el Govern de la Generalitat proveirà les partides pressupostàries necessàries per fer efectiu aquest compromís, el finançament del qual ha d’anar a càrrec de les transferències específiques per l’Estat i acords que puguin assolir-se en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.

El present Acord entre el Departament de Justícia i les organitzacions sindicals del Grup de treball penitenciari dependent de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic serà elevat al Govern per a la seva aprovació i posterior publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Durant la reunió d’avui, CCOO hem defensat, no sols quant a concepte sinó també de manera molt tècnica, que l’esborrany que l’administració va presentar ahir, s’esmenés per a incloure la redacció que tenen els Mossos d’Esquadra i l’Ertzaintza, menys restrictiva que la del Reial decret que regula la jubilació dels policies locals que incloïa l’esborrany de l’administració, i que inclogui l’avanç de la jubilació fins als 60 anys com a màxim, i en el cas especial i únic que es portin ja 35 anys de servei, pugui avançar-se als 59 anys.

 

Aquesta és una victòria, però el camí no s’ha acabat. Els treballadors i treballadores penitenciàries continuem sofrint una situació general de degradació per la falta de mitjans humans i materials, l’aplicació durant anys de polítiques desastroses, i l’envelliment general de la plantilla.

 

Aquest acord no és el «fum i soroll» que alguns interessadament estan venent, en un trist intent per desvalorar aquest acord, simplement perquè no l’han aconseguit ells. Si alguna cosa refuta de manera directa aquestes crítiques, buides i únicament per a justificar la inacció d’alguns, és que també han signat el preacord QUE ALTRES HEM LLUITAT per ells i per tothom.

CCOO finalment hem recordat a l’administració que en la reunió del pròxim dijous, 2 de desembre necessàriament s’hauran de tractar els altres temes crítics per al col·lectiu penitenciari, que el dimecres passat l’administració es va comprometre a tractar. Especialment:

  • La integració del PRP en el complement específic
  • L’augment de plantilles amb increments en la línia d’altres col·lectius.
  • La derogació o modificació del protocol introduït per la circular 2/2021 i del protocol d’agressions de 2017, així com l’adopció de mesures d’ordre regimental que tallin de soca-rel la xacra de les agressions.
  • Reconeixement com autoritat dels treballadors i treballadores penitenciàries.
  • Nou acord penitenciari.

CCOO volem ressaltar especialment la implicació dels treballadors i treballadores en les accions de mobilització que hem convocat i que han mostrat de manera clara i definida el descontentament de tots nosaltres.

 

Aquest acord d’avui és una fita en el camí, però aquest no ha acabat. La lluita segueix i els treballadors i treballadores penitenciàries catalanes tenim moltes més reivindicacions no sols per recuperar, sinó també per aconseguir.

 


Barcelona, 26 de novembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SIGNATURA DEL PREACORD DE JUBILACIÓ ANTICIPADA

DESCARREGA EN PDF EL PREACORD SOBRE JUBILACIÓ ANTICIPADA SIGNAT PERAMB L’ADMINISTRACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!