SITUACIÓ ACTUAL DE LA TRAMITACIÓ DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA 16/11/2022

 

CCOO, 1a FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, FA MESOS QUE ENS ESTEM MOVENT A TOTS ELS NIVELLS PER A ACCELERAR LA TRAMITACIÓ DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA A MADRID

 

Gràcies als contactes i la pressió de CCOO amb els grups polítics del Parlament de Catalunya s’han produït i es produiran diverses iniciatives parlamentàries

 

Producte d’una d’elles és la informació que CCOO hem obtingut per via parlamentària sobre els passos donats per l’administració respecte a la tramitació de la jubilació anticipada i que a data de 8 de novembre són els següents:

  • Una vegada ratificat l’Acord de 2 de desembre de 2021, entre el Departament de Justícia i la totalitat de les organitzacions sindicals representades en el Grup de treball penitenciari dependent de la Mesa Sectorial de Negociació de/Personal de Administració i Tècnic, el 27 de gener de 2022, es va enviar un escrit al senyor Israel Arroyo Martínez, Secretari d’Estat de Seguretat Social i Pensions, en què s’exposava l’envelliment de la plantillà dels centres penitenciaris i la necessària renovació per garantir la seguretat en els centres. En aquest escrit es sol·licitava una reunió per poder presentar la documentació i l’estudi realitzat pel Grup de treball constituït per a l’estudi de la jubilació anticipada a l’àmbit penitenciari.
  • El dia 10 de juny, es va trametre l’Acord de govern de 29 de març de 2022 de ratificació de l’Acord signat el 2’de desembre de 2021 i es va reiterar la petició d’una reunió de treball per a l’anàlisi .de la proposta de jubilació anticipada per als cossos penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.
  • El dia 6 de setembre, es va trametre una altra carta de reiteració de sol·licitud de reunió, en la qual s’adjuntava la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (15.06.2022) de la Resolució JUS/1831/2022, de 10 de juny, per la qual es donava publicitat a l’Acord de govern de 29 de març de 2022 de ratificació de l’Acord signat el 2 de desembre de 2021.
  • D’altra banda, en data 31 d’agost s’ha sol·licitat al director general de Relacions lnstitucionals i amb el Parlament la inclusió a l’ordre del dia de la propera Comissió Bilateral Estat-Generalitat el punt de la jubilació anticipada per als cossos penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

 

Tots aquests tràmits van ser realitzats per l’administració de l’anterior consellera, Lourdes Ciuró, que va presentar la seva dimissió el 7 d’octubre i va ser substituïda per l’actual consellera Gemma Ubasart l’11 d’octubre passat.

El 10 d’octubre de 2022, CCOO vam demanar per carta registrada a la que seria nova consellera una reunió urgent amb ella per a tractar la problemàtica penitenciària, i especialment el tema de la jubilació anticipada (feu clic per descarregar-la).

El passat 26 d’octubre, CCOO li vam dirigir carta registrada a la nova consellera demanant-li que lluiti per la jubilació anticipada del personal penitenciari català (feu clic per descarregar-la).

 

CCOO CONSIDEREM QUE EN LA SITUACIÓ ACTUAL ELS PASSOS DONATS SÓN CLARAMENT INSUFICIENTS I CAL ANAR MÉS ENLLÀ

 

Actualment, l’administració de la Generalitat no està ja dividida entre dos partits enfrontats entre si, la qual cosa a vegades alentia i detenia parts de l’acció de govern, sinó que per primera vegada en una dècada, presenta una direcció única. Això hauria de facilitar l’acció del Govern de Catalunya a Madrid.

 

CCOO CONTINUAREM PRESSIONANT A TOTS ELS NIVELLS I EN TOTS ELS ÀMBITS PERQUÈ LA NOSTRA ADMINISTRACIÓ DEFENSI I ACONSEGUEIXI A MADRID LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DE TOT EL PERSONAL PENITENCIARI CATALÀ!

 

Barcelona, 17 de novembre de 2022

 

DESCARREGA ENJ PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LA SITUACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DEL PERSONAL PENITENCIARI CATALÀ

US CONTINUAREM INFORMANT!