COMISSIÓ DE SEGUIMENT 16/11/2022

 

Després del canvi de gestors produït després de la dimissió de l’anterior consellera Lourdes Ciuró i la seva substitució per la nova consellera Gemma Ubasart, es va convocar ahir, dimecres 16 de novembre de 2022, reunió de comissió de seguiment de l’acord on s’han tractat els següents temes.

 

MOVIMENTS DE LA JU030

 

A petició de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, l’administració informa sobre la situació de les 255 persones que han passat amb èxit el procés de l’oposició de tècnics especialistes JU030.

 • Dues persones estan realitzant les pràctiques corresponents en el C.P. Brians 2 i C.P. Quatre Camins des del 15 de novembre.
 • Una persona ha accedit per promoció interna i d’acord amb la normativa, es queda en la seva centre en la condició corresponent (GAM si era ATAM, o GSIsi era ATSI).
 • De les 252 persones restants:
  • 199 persones prendran possessió en la plaça provisional triada en el procés públic efectuat els dies 27 d’octubre i 3 de novembre.
  • 53 han demanat quedar-se provisionalment en la plaça que estaven ocupant. D’elles 52 podran fer-ho i només 1 no podrà (una substitució en el C.P. de Dons que passarà a ser ocupada per personal afectat pel tancament de la Model segons l’acord de CETOM).

L’administració ens ha informat que avui ha començat l’enviament de correus electrònics de presa de possessió de manera mecanitzada a les persones de la JU030 nomenades en el DOGC ahir, 15 de novembre.

Els moviments de la JU030 han resultat en el cessament de 135 interins i interines (105 pertanyents a la borsa d’interins i 30 pertanyents a alguna de les subborses producte del nyap que va ser la modificació de borsa de 2019 i que CCOO sempre ens hem negat a signar) que estaven en places vacants ara ocupades per persones de la JU030. Tots han estat recol·locats i s’ha anomenat addicionalment a 24 persones que havien passat tots els processos de la JU030 previs al curs selectiu.

 

 

INCIDÈNCIES EN LES VALORACIONS DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT (BUFANDA)

 

CCOO ens hem queixat que el procediment de valoració del complement de productivitat («bufanda») ha presentat molts problemes:

 • Els centres penitenciaris han realitzat valoracions diferents, cadascun segons els seus criteris. Mentre alguns han valorat de manera adequadament alta la labor dels seus treballadors, uns altres han fet valoracions molt més mesquines que impliquen perduda en el complement a cobrar.

Recordem que si el centre valora amb 18 o més punts al treballador, en qualsevol cas (fins i tot si el treballador no es va valorar), es cobra automàticament el 100% del complement. En cas que el treballador s’hagi valorat amb 20 punts, una valoració del centre de 17 punts o més també implica cobrar el 100%. Per contra, puntuacions per part dels centres iguals i inferiors a 16 punts impliquen sempre un minvament del complement.

 • CCOO hem informat l’administració que també hi ha hagut múltiples incidències a l’hora d’autoavaluar-se, seleccionar per part del treballador l’avaluador, aprovar o rebutjar l’avaluació del superior, , i que moltes d’elles no són atribuïbles al treballador.

Una part no negligible dels problemes ha estat a causa que el sistema no estava adequadament implementat per a ser completat des d’un telèfon mòbil, provocant molts problemes i errors.

 

CCOO HEM ESTAT L’ÚNIC SINDICAT QUE HEM DEMANAT A L’ADMINISTRACIÓ QUE RESOLGUI LA QÜESTIÓ QUE ELS TREBALLADORS AFECTATS PLANTEGEN

 

L’administració ha contestat que una vegada validada l’avaluació de cada treballador ha estat enviada a nòmines del departament.

Davant l’absència d’una adreça a on dirigir les queixes i al·legacions, CCOO finalment hem aconseguit que l’administració informés que aquella persona que tingui problemes o vulgui presentar al·legacions a la seva valoració ho pot fer a la següent adreça de correu electrònic:

serveirh.justicia@gencat.cat

 

CONTINUÏTAT DELS INTERINS

 

CCOO HEM ESTAT L’ÚNIC SINDICAT QUE HA PREGUNTAT PER LA CONTINUÏTAT DELS INTERINS QUE CESSEN EL 30 DE NOVEMBRE

 

L’administració ens ha contestat a CCOO que tots els interins que cessen a finals d’aquest mes de novembre seran renovats fins al 31 de gener.

 

 

HORES DE COMPENSACIÓ PER LES PERSONES DE LA JU030

 

CCOO hem lluitat en diversos àmbits perquè d’ofici es compensessin les hores gastades a les persones a les quals els tocava treballar durant l’acte d’assignació de places provisionals i que s’havien vist obligades a fer canvis de servei o emprar hores seves per a poder acudir en persona.

Després d’una intensa pressió, CCOO vam aconseguir el 3 de novembre que la Subdirecció de RR.HH., que fins llavors es negava a compensar les hores, es comprometés a demanar un dictamen a Funció Pública.

El dictamen va arribar a la Direcció de Serveis del departament el divendres i ha estat comunicat aquesta setmana. Segons aquest dictamen la compensació d’hores s’aplicarà d’ofici en TOTS els concursos i processos.

NO, no ha estat cap petició de cessament del SDG d’RR.HH. la causa de la reconsideració, com ha dit un sindicat molt conegut per obtenir-ho tot que ha intentat apoderar-se en exclusiva del mèrit, sinó un dictamen de Funció Pública, a la qual les peticions de cessament d’un subdirector general de l’àmbit penitenciari els rellisca per complet.

 

COBERTURA DE LES BAIXES

 

A petició de CCOO, l’administració ens ha informat de la situació de la cobertura actual de baixes:

CCOO ens hem queixat que la cobertura és inferior a la de final de setembre, que arribava al 65% en interior, el 39% en tractament i una mica menys del 15% en oficines. En interior en concret s’han realitzat 17 substitucions menys (el 29 de setembre eren 264), i en tractament una baixa menys.

CCOO NOVAMENT HEM SOL·LICITAT LA COBERTURA AL 100% DE LES BAIXES, unificació de la borsa i les subborses en una única borsa ordenada únicament pel criteri d’antiguitat, i que es contracti ara mateix al personal necessari procedent de la JU030 que ha aprovat totes les fases excepte el curs selectiu.

 

 

FUNCIONS DELS GAMP

 

CCOO hem plantejat el cas dels GAMP del C.P. Lledoners als quals la direcció il·legalment vol ampliar funcions i col·locar-los en llocs propis de GAMV com són les cabines dels departaments.

L’administració contesta que el que hi ha és un esborrany de treball sobre funcions ordinàries i no ordinàries que es va ensenyar a l’equip del C.P. Lledoners.

CCOO li hem recordat que la definició de funcions dels GAMP i la seva modificació és objecte de negociació segons els acords de condicions de treball, i que per això l’administració no pot aplicar unilateralment canvis.

L’administració contesta que ens facilitarà l’esborrany als sindicats representatius perquè l’estudiem.

 

 

GAMP DE 2ª ACTIVITAT AL C.P. OBERT DE TARRAGONA

 

 

CCOO hem manifestat que la inclusió de 4 GAMP de 2a activitat en la RLT del nou C.O. Tarragona (COTA), llocs que presumptament podran ser oferts també a treballadors i treballadores del C.P. Mes d’Enric, obliga a una negociació per a fixar la normativa d’accés a aquestes places, que necessàriament ha de ser transparent i pública.

CCOO també hem recordat que la creació de places de 2a activitat en un centre diferent del d’origen, és un meló que també ha de ser obert per a tots els altres centres, no sols per al COTA i el C.P. Mas d’Enric, i que això obliga novament a negociar una normativa clara i pública que impedeixi arbitrarietats i injustícies.

El tema es tractarà dins de l’àmbit de negociació de les funcions dels GAMP del punt anterior.

 

 

UNIFORMITAT

 

CCOO hem preguntat pel lliurament de la nova uniformitat, que estava prevista que fos lliurada a l’octubre i es comencés a usar aquest mes de novembre. A causa d’una fallada de connexió del subdirector de centres, que ha impedit la seva intervenció, l’administració ha recollit en acta la petició de CCOO i ha promès que informarà ben aviat.

CCOO també hem sol·licitat una vegada més (l’última vegada va ser el passat 27 de juny durant una reunió que CCOO vam concertar amb la cúpula de tractament de la Direcció General (feu clic)) que es lliuri calçat i jaquetes de la nova uniformitat al personal d’interior dels centres oberts.

 

 

INCIDÈNCIES EN LES  DESPESES DE LES SORTIDES PROGRAMADES

 

CCOO hem manifestat la queixa dels treballadors i treballadores de tractament del C.P. Brians 1 i d’altres centres respecte a la gestió de les despeses que es generen amb la realització de les sortides programades!

 

Els professionals acompanyants no només s’han de costejar els àpats (esmorzar i/o dinar) sinó que també han d’avançar el pagament del pàrquing o zona blava amb diners de la seva butxaca, fet que genera a posteriori una farragosa tramitació d’aquesta despesa per l’ATRI com si fos una dieta (quan això no es correspon amb la realitat).

CCOO hem recordat a l’administració que el perjudici no acaba aquí. En el millor dels casos s’acaba cobrant l’import corresponent uns 6 mesos després i repercuteix al treballador/a negativament en la declaració de l’IRPF.

Aquest perjudici pot portar, i no sense raó, a què la majoria de professionals es neguin a fer sortides programades, amb el consegüent perjudici que això suposa per l’itinerari de tractament i d’externalització dels interns/internes que tant es vol fomentar des de la Secretaria.

 

CCOO hem exigit una solució urgent perquè els professionals no hagin d’assumir i avançar una mitja de 15/30 EUR de pàrquing que no recuperaran fins al cap de molts mesos i només després de fer una tediosa tramitació

 

CCOO tampoc estem d’acord en el fet que els professionals s’hagin de pagar amb els seus diners un dinar o esmorzar, que de no haver participat en  la sortida no haguessin fet, ja que dinarien al centre, a casa seva o es portarien la carmanyola.

 

CCOO hem sigut novament l’únic sindicat que ha exigit a l’administració una solució

 

CCOO li hem recordat a l’administració que existeixen els fons de contingència dels diferents centres penitenciaris i que es poden usar per donar una solució urgent.

L’Administració reconeix la demanda dels treballadors de tractament tramesa per CCOO, i es compromet a estudiar la possibilitat de fer ús dels fons de contingència dels centres o un altre sistema per veure si es pot resoldre aquest problema.

CCOO farem seguiment del tema. 

 

 

RÀTIO DEL 50% A TRACTAMENT I EFECTES SOBRE LES ACUMULADES TRIMESTRALS I PUNTUALS

 

CCOO hem exigit l’aclariment i el compromís de compliment de tots els Acords en matèria d’horaris del personal de rehabilitació, en continuïtat amb la reunió del passat 5 d’octubre (feu clic), i davant dels comentaris que es van fer arribar als centres.

 

 

CCOO hem recordat novament a l’administració que la normativa per educadors, ampliada a la resta de col·lectius de tractament, fa referència a un mínim d’un 20% dels professionals per torn i del 50% que regula la jornada acumulada

 

L’Administració avui SÍ que afirma que compliran els acords i que en tot cas es mirarà centre per centre de manera detallada les incidències que es puguin donar per prestar els serveis i autoritzar les propostes.

 

CCOO, amb la desconfiança d’experiències passades,  continuarem vigilant, denunciant i lluitant contra els abusos que l’administració vulgui introduir.

 

 

CONVOCATÒRIA DEL GRUP DE MEDI OBERT

 

CCOO hem sol·licitat per enèsima vegada reunió urgent del grup de Medi Obert per tractar totes les particularitats d’aquests centres.

 

A l’obertura del nou Centre Penitenciari Obert de Tarragona, cal afegir les dates, la previsió de plantilles futures, l’anàlisi del model CIMO, i en definitiva el futur model de Medi Obert.

 

 

C.P. OBERT DE GIRONA

 

CCOO traslladem la darrera problemàtica sorgida al Centre Obert de Girona (COGI).

La infradotació i la no cobertura d’incidències de GMO i CRIMO i canvis en la direcció han generat un conflicte amb la totalitat de la plantilla amb relació als àpats.

CCOO, donant veu a la plantilla, hem manifestat que la direcció del centre no pot canviar i impedir els drets dels treballadors.

Tot i el compromís i la implicació de la plantilla, hem traslladat a l’administració que la direcció no pot responsabilitzar als treballadors de la mala dotació i l’escassetat de personal, del mal estat de les infraestructures i de l’absència de cafeteria al centre.

L’Administració ens comunica que estan a l’espera de què la direcció del centre pugui arribar a un acord amb el personal. CCOO continuarem pressionant per solucionar  aquest conflicte.

Sorprenentment, únicament CATAC s’adhereix a les nostres peticions.

 

HORES EXTRES AL CP MAS D’ENRIC

 

CCOO hem tingut coneixement que l’Administració està sol·licitant voluntaris per realitzar hores extres pagades al C.P. Mas d’Enric i a altres centres.

CCOO ens manifestem en contra d’aquest abús, més greu encara quan tenim interins en espera per incorporar-se.

CCOO considerem que cap treballador i treballadora hauria de participar, i que el que s’ha de fer és contractar nou personal.

 

COBERTURA D’ENCÀRRECS DE FUNCIONS SEGONS CRITERIS ACORDATS EN LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE 7 D’ABRIL DE 2022. JUS014 I JUS031

 

CCOO  hem exigit que l’acord del Grup de Treball del 7 d’abril de 2022 pel qual una plaça de comandament que s’ofereixi en ATRI s’ha d’assignar de manera automàtica a la persona que la sol·liciti i tingui el lloc més alt en el concurs de comandaments JUS014, sigui ampliat fins a la resolució del següent concurs de comandaments de nivell CS/CRIMO/CUE.

 

CCOO hem exigit una altra vegada que els concursos de comandaments siguin novament bianuals.

 

L’Administració valorarà la proposta d’ampliar-ho, ja que reconeix que el termini de 31 de desembre no estava tancat.

CCOO tornem a sol·licitar que es publiquin les guies del concurs de comandaments JU031 i la previsió de data de realització de les proves.

 

ERRADES DEL SERVIDOR I PORTAL WEB DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I GESTIONS PER ATRI

 

CCOO manifestem a l’Administració que s’han produït diverses incidències en les tramitacions d’enviaments de sol·licituds i d’actes administratius en la participació en procediments que havien de tramitar-se a través d’ATRI.

El darrers casos són els companys i companyes que han tramitat la seva participació en el procés JU031 o l’autoavaluació de la productivitat per part dels treballadors. A l’hora d’enviar la tramitació falla l’aplicatiu o els servidors es col·lapsen, generant perjudicis als interessats.

CCOO sol·licitem que es resolguin els problemes tècnics de hardware i software que produeixen aquestes incidències, i que es tingui en compte els possibles danys ocasionats.

 

LLISTATS DE LA PLANTILLA ACTUALITZADA REAL

 

CCOO portem diverses reunions, en cadascuna de les quals introduïm aquest punt en concret, reclamant a l’administració que faciliti un llistat actualitzat de places ocupades en cada centre, i en quina situació estan sent ocupades (substitució, reforç, comissió de servei, encàrrec de funcions, etc.), amb relació de quantes vacants pures i reservades hi ha, etc.

L’administració finalment ha informat que ens passarà el llistat aquesta setmana, i després ho farà trimestralment.

 

 

SENTÈNCIA DEL PERMÍS D’HOSPITALITZACIÓ D’UN FAMILIAR

 

Respecte a la recent sentència aconseguida per un treballador, segons la qual l’ingrés hospitalari seria justificant prou suficient per a obtenir el permís complet per hospitalització d’un familiar, l’administració contesta que és una sentència en primera instància que ha estat recorreguda en termini i que, per tant, no és ni serà ferma fins que es resolgui la via judicial.

CCOO hem defensat que no es continuïn aplicant en aquest i en altres permisos criteris absurdament restrictius que no tenen paral·lel en altres departaments!

L’administració ha contestat que elevarà una consulta a Funció Pública perquè s’examini si els seus criteris són correctes de cara a aconseguir una homogeneïtzació de criteris amb altres departaments.

 

 

L’ADMINISTRACIÓ ES COMPROMET A CONVOCAR AMB URGÈNCIA EL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI, PER TRACTAR ELS SEGÜENTS TEMES QUE CCOO HEM PLANTEJAT:

 • Jubilació anticipada.
 • Informació processos, oposicions, concursos de trasllats i resta de procediments en curs i futurs.
 • Borsa d’interins. Disponibilitat. Unificació. Obertura de borsa i augment de personal disponible en borsa.
 • Política de protecció de dades del personal penitenciari i personal adscrit als centres penitenciaris d’altres departaments.
 • Recuperació provisions provisionals

 

Barcelona, 17 de novembre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2022

US CONTINUAREM INFORMANT!