REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 13/10/2020

CCOO iniciem la reunió sol·licitant la implantació de mesures urgents de teletreball en els centres penitenciaris.

CCOO iniciem la reunió sol·licitant la constitució d’un grup de treball que valori les mesures d’implantació del teletreball en el medi penitenciari, col·lectiu a col·lectiu tenint en compte tots els llocs de treball.

La normativa general de Funció Pública preveu la potenciació del teletreball a tots els nivells de l’Administració, regulant opcions i apostant tant per prevenció davant la pandèmia com per conciliació d’un model que ha d’implantar-se en tots els centres.

L’Administració contínua ajornant la creació d’aquest grup afirmant que l’han de valorar.

CCOO continuarem pressionant a tots els nivells perquè el teletreball es traslladi als nostres centres de manera real i efectiva

INFORMACIÓ OFERTA PÚBLICA TÈCNICS ESPECILISTES

Administració inicia el seu discurs indicant que no té nova informació sobre la data d’aprovació de l’oferta pública per a 2020, però recalca que la situació del col·lectiu de tècnics especialistes reuneix tots els requisits per a ser aprovada.

CCOO manifestem que la situació d’interinitat del Govern no té per què afectar-la, i exigim que el Departament pressioni perquè ampliï al màxim el nombre de places ofertes de tècnics especialistes.

CCOO hem sol·licitat també que s’anticipi al màxim la publicació dels temaris.

L’Administració confirma que la part especifica, competència de la Secretaria de Mesures Penals, té ja pràcticament tancada la seva actualització. Hauria d’estar llesta ja aquest mateix mes i l’Administració manifesta que d’aquí a poc temps serà publicada. Respecte a la part general, ens informa que pressionessin a Funció Pública perquè avaluïn l’actualització de la primera part del temari.

Sense confirmar dates, l’Administració aventura que l’aprovació de l’oferta pública podria ser imminent. El departament de Justícia considera que aprovar l’oferta pública de la Generalitat, és imprescindible, que no fer-ho així seria perdre oferta, i que hi ha molta demanda per tots els departaments i pressió perquè s’aprovi.

Respecte a la possibilitat de retards i davant insistència de CCOO, concreten que respectarien els 6 mesos de temps entre l’aprovació i publicació dels temaris i la realització de la prova.

CCOO CONTINUAREM PRESSIONANT PERQUÈ S’AMPLIÏN AL MÀXIM EL NOMBRE DE PLACES OFERTES

TERMINI GAUDIMENT ASSUMPTES PERSONALS

CCOO hem plantejar ja des del 22 d’abril, és a dir, des de fa ja més de sis mesos, i en solitari la necessitat d’ampliació del període de gaudiment dels dies d’assumptes propis i de compensació de festius A TOT L’ANY 2021.

Després de mesos de tancar l’orella, de dir que ho mirarien i estudiarien més endavant, i trobant-nos ja a 2 mesos de la finalització de l’any, l’Administració es tanca en què prorrogaran el període de gaudi únicament fins al 15 març de 2021.

L’Administració al·lega que no planteja ampliar més el període, ja que és el mateix temps que van estar suspesos, i que han comprovat que molts treballadors ja han gaudit dies i vacances.

CCOO hem recordat a l’Administració:

  • El període de retallada no va ser sol de mes i mig sinó que es va estendre de manera efectiva fins al mes de juny inclòs, que són al voltant de quatre mesos.
  • La no cobertura de les incapacitats temporals que ha impossibilitat el gaudiment de dies.
  • La restrictiva interpretació realitzada per moltes direccions a l’hora de sol·licitar dies, l’abús de les necessitats de servei, negant fins i tot els dies generats pels reforços.
  • Que és molt possible, segons informen els experts, que la pandèmia es torni a estendre dificultant novament el gaudiment.
  • La majoria de treballadors penitenciaris tenim compensació de festius que requereix més temps d’ampliació de gaudi per a acomodar-los.

L’Administració s’ha plantat en la data límit, amb l’ajuda d’un altre sindicat, ja que la resta estàvem en desacord.

CCOO no renunciem en absolut al fet que s’ampliï la data de gaudiment dels dies més enllà del ridícul mes i mig plantejat per l’Administració i continuarem plantejant i lluitant en les reunions la seva ampliació.

BORSA PERSONAL INTERÍ. CONTRACTACIÓ REFORÇOS

CCOO exigim la confirmació de la continuïtat del personal de reforç i la cobertura de les 232 incidències que actualment estan sense cobrir

El passat 30 de setembre van cessar una part dels reforços i encara hi ha més d’un centenar d’aspirants que van participar en el procediment exprés però mai han treballat.

CCOO sol·licitem novament que no s’esperi a l’últim dia i es confirmi la continuïtat del personal contractat, i es comuniqui la voluntat de l’Administració i opcions de contractacions futures per a la resta d’aspirants.

CCOO posem en evidència l’absència de criteris clars de continuïtat i l’abús del contracte de reforç que realitza l’Administració per a cessar i moure als treballadors i treballadores al seu antull encobrint substitucions d’incapacitats temporals.

La Secretària ni garanteix ni confirma absolutament res sobre la continuïtat de cap reforç i s’esforça per recalcar que només va fer el procés perquè el personal pogués gaudir de vacances i permisos. CCOO els recordem que aquesta necessitat i la de cobrir les incidències continua mantenint-se.

CCOO sol·licitem, també en solitari, que s’inclogui als reforços en la borsa única de tècnics especialista, ja que el punt 1.5 de l’Acord de regulació de borsa d’interins del 2006 concreta que el procés permetria sense cap problema la seva inclusió en una borsa única.

L’Administració, amb el que sembla un silenci còmplice de la resta de sindicats, insisteix a defensar que NO inclourà els reforços en la borsa actual.

CCOO manifestem que el despropòsit acordat en la modificació de la regulació de bossa de juny de 2019 ratificada per tots els sindicats, A EXCEPCIÓ DE CCOO, mostra novament els seus lletjos efectes, creant sub-interins de quarta classe i empitjorant els drets del conjunt del col·lectiu d’interins.

CCOO hem exigit una reunió abans de final de mes per a defensar la continuïtat del personal i que no continuïn sent discriminats al que la resta de sindicats s’adhereixen.

INFORMACIÓ MATERIALS DE PROTECCIÓ

Durant la reunió del comitè de seguretat i salut laboral de la setmana passada, CCOO vam aconseguir en solitari que l’Administració reconegués que:

  • Les màscares tèxtils lliurades al personal dels centres penitenciaris NO COMPLEIXEN CAP NORMA, ni tan sols la UNE 0065:2020.
  • Que ja hi ha disponibles màscares quirúrgiques i FFP2 en el mercat pel qual no està justificat acudir a mesures d’emergència com recórrer les FFP2 caducades o els draps del CIRE.

CCOO li hem exigit a l’Administració que prengui mesures immediates i que les detalli, que no es pot tenir a milers de treballadors penitenciaris desprotegits

CCOO específicament hem exigit que es lliuri als treballadors màscares FFP2 homologades, i que s’ampliï de manera immediata i urgent la provisió d’aquestes màscares. Les 6000 i escaig que han demanat per als pròxims 2 mesos no donen ni per a 1 i mitjana per treballador.

INFORMACIÓ HORES EXTRES

CCOO hem sol·licitat informació relativa al nombre d’hores extres realitzades i el seu cobrament, exigint a l’administració que validi les hores i tramitin el pagament amb la màxima celeritat.

L’administració manifesta que encara es mantenen en vigor les hores extres pagades, i que prioritzen el pagament dels torns nocturns.

L’Administració confirma que es pagarà en la pròxima nòmina les hores extres pendents fins a juny, que esperen tramitar pròximament les hores de juliol que haurien d’incloure’s en la nòmina de novembre, excusant-se en què altres departaments triguen de 4 a 5 mesos.

CCOO manifestem novament estar en contra de l’abús que suposa pagar hores extres i denunciem que l’Administració té més d’un centenar de treballadors i treballadores disponibles a l’espera i unes 232 incidències totals sense cobrir.

Mentre els centres han de recórrer a canvis de serveis bonificats amb hores lliures que generen boles d’hores immenses i que és pa per a avui i fam per a demà.

SITUACIÓ DEL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA AMB MENORS A CÀRREC AFECTATS PER LA COVID-19

L’adaptació per part de la Secretaria de Mesures Penals de la nota de Funció Pública respecte al confinament de menors a càrrec va introduir novament mesures absurdament rigoroses per al seu gaudi com per exemple que per a poder sol·licitar el permís per conciliació cal presentar PER ENDAVANT tota la paperassa, inclòs un certificat d’empadronament del menor a càrrec de forma que quan tens tots els papers el confinament de la criatura pràcticament ja ha acabat.

  • CCOO hem argumentat l’absurd que és demanar la documentació per endavant, que no és el cas per a altres situacions, que sempre es justifiquen a posteriori, i hem aconseguit que l’Administració reconegui que la justificació del permís serà posterior i no anterior al permís.
  • CCOO també hem sol·licitat que s’acabin les limitacions absurdes per al personal afectat pel confinament de menors a càrrec en matèria de permisos, adaptació d’horaris, etc., amb contínues denegacions «justificades» amb l’ús i abús d’unes «necessitats del servei» fantasmals i a futur, com si els gerents dels centres tinguessin una bola de cristall que els permetés conèixer amb precisió i amb setmanes d’avançament les incidències que tindrà el centre.

D’altra banda, l’Administració ha manifestat que en cas de baixa per IT a causa d’un menor a càrrec confinat per positiu per COVID, no es perdrà el PPRP.

INFORMACIÓ CONCURS D’EDUCADORS I RESOLUCIÓ OPOSICIÓ

L’Administració respon a CCOO que el 14 d’octubre s’acaba el període d’al·legacions, i que la llista definitiva estarà llesta quan es finalitzi la valoració dels mèrits

Respecte a les sol·licituds, hi ha 46 presentades, de les quals 41 han estat admeses i 5 excloses. No hi ha renúncies, i l’Administració manifesta que de les 41 només 1 és de fora del departament de Justícia, concretament del departament de Treball i Benestar Social.

L’Administració informa que a l’octubre se celebraran 3 reunions de la comissió d’avaluació per a valorar els mèrits i que esperen publicar la llista definitiva al desembre. D’aquesta manera, a principis de febrer podria publicar-se la resolució definitiva del concurs, just abans de resoldre l’oposició.

TRANSPORT FUNCIONARIS CAP DE SETMANA CPQC

CCOO exigim la recuperació íntegra del transport acordat i ratificat per CCOO i en conseqüència el restabliment del servei de Quatre Camins i Joves de cap de setmana.

L’Administració confirma que es recupera el servei el pròxim 1 de novembre d’acord amb la proposta a l’empresa, que es posarà a la disposició del personal dels centres.

L’Administració a petició d’un sindicat torna a introduir la parada de la gasolinera de Granollers que va ser introduïda originalment no a petició dels treballadors sinó per interès de l’Administració.

SITUACIÓ PHPT

CCOO denunciem que el PHPT ha estat i és el centre que menys substitucions i reforços ha rebut, cosa sorprenent sent el centre de referència per als casos positius de COVID a Catalunya. Mentre la resta de centres se substitueixen entre el 70 i el 90% del personal d’interior absent per baixa i altres raons, en el cas del PHPT se substitueix un rotund 0% i només recentment s’han enviat dos reforços de manera que la cobertura és només del 33%.

CCOO afegim a l’anterior els abusos protagonitzats per la direcció d’aquest centre, que fa mesos que modifica a tort i a dret els serveis al seu antull avançant torns «desvestint guàrdies i serveis» per a no compensar els serveis extraordinaris al que toca o no pagar-los, perjudicant la prestació dels serveis posteriors que es veuen alterats i afectats.

CCOO hem exigit a la Secretària que cobreixi les incidències i que recordin a la direcció que compleixin amb la normativa de regulació d’hores extraordinàries.

L’Administració reconeix la situació i afirma que van enviar 2 reforços tenint en compte la petició de personal que realitzo el centre.

Davant la insistència de CCOO, la Secretària de Mesures Penals reconeix que hi ha 2 baixes més sense cobrir de llarga durada entre altres i que valoraran pròperament la seva cobertura.

MANCA D’UNIFORMES

CCOO exposem de manera motivada la necessitat de dotar als treballadors i treballadores de roba d’hivern, ja que molts només tenen la roba d’estiu o ho tenen en mal estat. Incidim especialment en l’ús de la jaqueta.

CCOO defensem també el seu lliurament en els centres oberts on s’estan aplicant mesures de prevenció consistent a mantenir les finestres obertes, amb el que això suposa en centres com el CO Lleida.

L’Administració es compromet analitzar la proposta i confirma que CIRE ha rebut una comanda de roba. Abans que acabi octubre començarà a lliurar una part, mentre que en lliurarà la resta al novembre.

 Posteriorment comenten que estudiessin recórrer a contractes menors tal com li hem demanat CCOO.

FINALITZACIÓ DEL LÍMIT DE CANVIS DE SERVEI

CCOO fa temps que sol·licitem que s’elimini el límit de canvis de servei, ja que aquesta opció contínua sent en molts casos una de les poques mesures que permeten conciliar vida familiar i no alteren el servei.

L’Administració afirma que no ho contemplen, mantenint així el criteri discrecional de cada centre i que continua generant conflictes en les oficines d’RR.HH. dels centres, que sense cap criteri objectiu o emparant-se en presumptes necessitats de servei (com succeeix en CP Lledoners) denega d’ofici qualsevol sol·licitud.

CONCURS CUSIS DEL C.P. PUIG DE LES BASSES

L’Administració ens confirma que el 30 de setembre es va aixecar la suspensió en l’execució en practicar les notificacions dels últims recursos d’alçada, i que en conseqüència pròximament es reunirà la junta de mèrits per a continuar el concurs des del punt que va quedar anul·lat.

OFERTES ATRI

CCOO fa anys que deixem clara l’arbitrarietat que suposa la selecció de comandaments intermedis per ATRI

Fa ja més de tres anys es va filar encara més prim i s’està seleccionant comandaments de manera arbitrària i a dit de manera directa per part de les direccions dels centres, sempre utilitzant ATRI a manera de cobertura per a tapar la brutícia d’un procediment injust i indigne.

Amb l’emergència de COVID la situació s’ha agreujat, amb seleccions sorprenents, sense cap procediment i sense un altre criteri aparent que les filies i fòbies de les direccions dels centres.

CCOO hem exigit que es normalitzi la selecció de comandaments i es deixi d’acudir a procediments d’urgència propis d’una administració de república bananera

INFORMACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROGRAMA CIMO

CCOO hem sol·licitat informació dels protocols aplicables en cas de contagis i contactes estrets en la represa dels programes d’intervenció en els centres oberts i informació de com es pensa cobrir les manques d’espais i serveis abans d’iniciar el pilot del programa CIMO en els centres oberts.

L’Administració trasllada l’absència del responsable de medi obert i ens confirma únicament la informació que ja coneixíem, consistent a ratificar que la prova pilot es realitzarà pròximament en CO Barcelona i CO Lleida.

Barcelona a 13 d’octubre de 2012

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 13/11/2020

US CONTINUAREM  INFORMANT!