REUNIÓ DE MESURES DE SEGURETAT URGENTS – 4/4/2024

 

CCOO ENS HEM AIXECAT DE LA REUNIÓ, DESPRÉS DE LLIURAR I DEFENSAR LES NOSTRES PROPOSTES, EN CONSTATAR QUE L’ADMINISTRACIÓ NOMÉS VOL GUANYAR TEMPS

 

CCOO, tal com vam reflectir en l’escrit d’ahir (feu clic), hem acudit a la reunió sobre seguretat d’avui amb un clar escepticisme que el plantejament de la reunió per part de l’administració ha confirmat.

 

CCOO hem plantejat que una reunió ara havia de ser per a aplicar mesures immediates i urgents en matèria de seguretat i per a encaminar les que requereixin més temps. L’administració, per contra, i amb la clara intenció de dilatar en el temps el tema, ha plantejat la constitució d’un grup tècnic de treball, que per la seva pròpia naturalesa duraria mesos.

CCOO hem iniciat la nostra intervenció prèvia demanant la dimissió o cessament d’Amand Calderó per ser el responsable des de 2016 de l’augment salvatge de les agressions, cada vegada més greus i arribant finalment a l’assassinat d’una companya, tant a treballadors i treballadores penitenciàries com entre interns i internes.

CCOO també hem recordat que el secretari de mesures penals va mentir a la plantilla quan va dir que hi havia un informe especialitzat que desaconsellava l’ús d’esprais d’acció adequada, tal com vam reflectir en la nostra nota sobre el Wikileaks dels informes d’aerosols (feu clic).

CCOO hem lliurat l’escrit registrat l’11 de juliol de 2022 a la consellera Ciuró (feu clic) i l’informe de juliol de 2023 que es va lliurar a la consellera Ubasart (feu clic) amb una sèrie de mesures a curt i mitjà termini (treball per binomis, medicació diluïda, etc.) i hem reclamat que revisin les actes de totes les reunions de grup de treball i de comissió de seguiment de l’acord en les quals, al llarg d’anys, hem presentat les nostres propostes per a frenar les agressions.

CCOO també hem recalcat especialment la necessitat de revisar urgentment tots els procediments d’aplicació de les sancions i mesures disciplinàries i de control. No pot ser que l’assassí de Núria fos sancionat fora del destí per dos mesos, tal com va manifestar ahir la consellera en una entrevista, i després tornés a ell. Totes les mesures sancionadores i de control (cessaments de destí, canvis de departament o mòdul, etc.) han de tenir un clar efecte de prevenció general, és a dir, han de ser dissuasives en comptes de ser un mer tràmit enutjós per a l’intern, els efectes negatius del qual desapareixen màgicament al cap de dos dies.

CCOO hem recalcat la necessitat d’aplicar de manera immediata totes les mesures de l’acord d’agressions de març de 2023, inclosa l’adopció d’aerosols, la prova pilot dels quals va ser un èxit, i el rebuig absolut i total a les càmeres personals la prova pilot de les quals va demostrar un nivell de fracàs de proporcions astronòmiques.

Quant al increment de 407 places que ja va aprovar el Govern abans de la convocatòria d’eleccions, CCOO considerem que es pot i s’ha d’aplicar de manera immediata, incloent-hi aquestes places en el concurs de trasllats de tècnics especialistes i cobrint-les entretant amb personal interí.

El pressupost està prorrogat i el govern en funcions, però pot aprovar partides per raons d’urgència i necessitat com indubtablement és la crisi causada per l’esfondrament de la seguretat provocat per la política d’aparador del secretari de mesures penals Amand Calderó, que ha pervertit el model penitenciari català i provocat l’enfonsament de la seguretat en tots els centres penitenciaris.

 

Totes les mesures han de ser establides amb un calendari clar i precís!

 

L’administració (el director general d’Afers Penitenciaris, José Maria Montero, el subdirector general de centres Pedro Domínguez i la subdirectora general de tractament Gemma Torres), que estava visiblement nerviosa, i interrompia constantment, ha insistit en les seves tàctiques dilatòries i de pilotes fora, com per exemple la pintoresca i absurda proposta que el tema dels aerosols es podria tractar en una comissió parlamentària (amb el Parlament dissolt !!!) o que volien parlar de dades i portaven xifres.

CCOO a continuació hem escoltat la intervenció inicial dels companys dels altres sindicats que quedaven per parlar i hem exhortat a l’administració a aplicar les mesures proposades per CCOO que són aplicables immediatament, i iniciar de manera ràpida les mesures de CCOO que requereixin un procés abans de ser poder ser implementades per complet.

Tot seguit davant la futilitat de perdre més temps amb una administració enrocada en les mateixes pràctiques de sempre, CCOO ENS HEM AIXECAT DE LA REUNIÓ exigint que la proposta de mesures reals i urgents en matèria de seguretat que haurien d’haver plantejat ens la facin arribar abans per escrit per no seguir perdent més el temps.

 

Aquesta administració sembla que no sent, no empatitza, no aprèn, no canvia, no reacciona i no dimiteix.

 

Barcelona, 4 d’abril de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA SOBRE LA REUNIÓ DE MESURES DE SEGURETAT DEL 4 D’ABRIL DE 2024

US CONTINUAREM INFORMANT!