LA LLEI DE MESURES, PUBLICADA AVUI, CONTEMPLA L’AUTORITZACIÓ DE CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PROMOCIÓ INTERNA DEL COS AUXILIAR TÈCNIC (GRUP SERVEIS PENITENCIARIS) AL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES.

Tal com CCOO va avançar en la Nota de la reunió de Comissió de Seguiment de 16 de novembre de 2016, la Llei 5/2017, del 28 de març de 2017, de Mesures fiscals, Administratives, Financeres i del sector públic, publicada al DOGC d’avui, inclou ( a la Disposició Final Primera) la previsió de convocatòria del […]

más información »